Väderstad såmaskin Spirit R 300S

Spirit R 300S

Hög teknologi – smidigt format

Spirit R 300S är en pneumatisk såmaskin, tillgänglig i 3 meters arbetsbredd. Spirit R 300S har alla fördelar av en mindre såmaskin, samtidigt som den drar nytta av den innovativa teknologin och höga precisionen från de större såmaskinerna. Du drar fördel av hög kapacitet, precision, användarvänlighet och pålitlighet i fält.

Click to active 360 product spinner
Del av Spirit konceptet

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad utmatningssystem Fenix III

Nästa generations precisions utmatning

Spirit R är utrustad med det användarvänliga och enkelt åtkomliga utmatningshuset Fenix III. Det kan hantera utsädesmängder ner till 1 kg per hektar, men också väldigt höga utsädesgivor, även i höga hastigheter, så att kapacitetet aldrig begränsas.

En viktig funktion på Fenix III är den mjuka utmatningsrotorn, som sluter lufttätt i såhuset och därmed håller nere kravet på luftmängd, och därmed minskar bränsleåtgången. 

Du drar fördel av hög precision, som därigenom leder till en jämn uppkomst.

Läs mer
Väderstad Spirit 300R i fält

Stor behållare - lätt att fylla

Utsädesbehållaren är gjord i hårdplast och rymmer 2800 liter och rostar aldrig. Sålådans design ger en låg höjd för påfyllning och har en stor öppning.

För enkel åtkomst vid påfyllning, är arbetsplattformen placerad på sidan av behållaren.

Läs mer
Väderstad Spirit aktiva såbillar bild

Alltid korrekt sådjup

I fält, garanterar det aktiva billtrycket en imponerande sådjupsprecision. Med sensorer i hydralsystemet, kompenserar maskinen omedelbart för ändrat såbillstryck pga kuperad terräng.

Billtrycket hölls alltid vid det inställda värdet, oavsett av billarnas arbetsvinkel i relation till såmaskinens ram. 

Du drar fördel av en ännu jämnare uppkomst på hela fältet.

Läs mer
Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält

Halvmaskins-avstängning

Utmatningen är fördelad på två fördelarhus, därigenom ges enkel förutsättning för halvmaskins-avstängning från hytten.

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde, samtidigt som dubbelsådd och ojämna grödetablering undviks.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Man i fält
Väderstad Spirit 300R vändtegs-automatik

Vändtegs-automatik ökar precisionen

För att optimera isättning och urtag på vändtegen, är Spirit R utrustad med automatisk vändtegs-sekvens-kontroll. Systemet sänker och höjer automatiskt förredskapet och såbillarna i rätt sekvens. 

Vid entré in i tegen gör systemet att förredskapet sänks ner i såbädden innan såbillarna. Vid upptag på vändtegen höjs förredskapet först och därefter såbillarna.

Detta ger en jämn etablering av grödan utan att dubbelså eller bearbeta vändtegen för mycket, dessutom gör detta system det möjligt att så vändtegen först utan att störa fröplaceringen vid sådd av resten av fältet.

Läs mer
Väderstad Spirit 300R pivoterande mellanpackare

Pivoterande mellanpackare

Tack vare den pivoterande mellanpackaren , som återpackar såbädden mellan traktorns hjul, får varje utsädesfrö samma förutsättningar att gro.

Den pivoterande funktionen minimeras störningar i såbädden på vändtegen. 

Mellanpackaren håller in svängradien, vilket minskar vändtegens bredd och maximerar fältets fulla potential.

Läs mer
Väderstad E-services iPad

Toppmodernt kontrollsystem

Spirit R 300S är utrustad med det iPad-baserade kontroll systemet Väderstad E-Control.

Utöver en enkel och tydlig kontroll och övervakning av så processen, erbjuder systemet möjligheten att justera arbetsdjupet på förredskapet, såbillarna, liksom den hydrauliska efterharven under sådd i fält.

Användarvänlighet, toppmodern grafik, kostnadseffektivitet och en enkelhet i uppdateringar, är några av systemets fördelar.

Läs mer

QuickStart videos

Se våra QuickStart-filmer för din Spirit.

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Såbäddsbearbetning

Före sådd packas jorden av traktorhjulen. Mellanpackaren på Spirit R säkerställer att samma återpackning sker på ytan mellan hjulen.

Zon 2 - Såbäddsbearbetning

Beroende på valt förredskap så kan Spirit R anpassas efter behov. Arbetsdjupet och förredskapets intensitet kan enkelt justeras från traktorhytten.

System Disc Aggressive

CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Spårluckrare

Zon 3 - Utjämnande packning

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna, över hela såbredden. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt vid en jordbearbetning utan återpackning.

Zon 4 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placera fröna i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper att kunna följa såbottnens konturer.

Zon 5 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt billpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet.
Den väl tilltagna diametern på billpackarhjulet, förstärker ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och ger därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

Zon 6- Avdunstningsskydd

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit R 300S
Utmatning Elektrisk
Arbetsbredd (m) 3,0
Transportbredd (m) 3,0
Transporthöjd (m) 2,65
Transportlängd (m) 8,9
Basvikt (kg) 4000
Volym sålåda (l) 2800
Antal såbillar 24
Radavstånd såbillar (mm) 125
Antal gödningsbillar N/A
Radavstånd gödningsbillar (mm) N/A
Såbillstryck max (kg) 80
Diameter såtallrik (mm) 380
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55-15,5
Hydrauluttag 3 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 110
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.  
 
DV = Dubbelverkande    FR = Fri retur    N/A = Inte tillgänglig  
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll