Tempo L 8-32 Central Fill

Maximal kapacitet och precision

Tempo L Central Fill finns som 8, 10, 12, 16, 18, 24 eller 32 radenheter. Den är utrustad med en stor central sålåda ifrån vilken utsäde transporteras till radenheterna. Tempo L Central Fill levererar oöverträffad såkapacitet och precision. Dessutom hanterar den en hel palett med olika utsäden - från småfröiga utsäden som oljeväxter till majs och höga utsädesmängder av sojabönor.

Del av Tempo konceptet

Väderstad Tempo är en ny generations höghastighets precisionssåmaskiner, som levererar oöverträffad precision upp till dubbla hastigheten mot traditionella precisionsåmaskiner. Direktsådd, minimerad bearbetning eller konventionell jordbearbetning - Tempo presterar utmärkt i alla lägen. Grödan får den bästa möjliga start vilket ger en jämn och fin uppkomst.

Läs mer om Tempo konceptet

Såhus med hög precision

Tekniken bakom nya Väderstad Tempo Central Seed Fill-systemet är väldigt enkel och intuitiv. Det finns ingen central motor som matar ut utsäde - istället är det varje radenhet som styr mängden utsäde som behövs, just för att ännu bättre stödja dess individuella uppbyggnad med det högpresterande såhuset med enormt hög precision - PowerShot.

Läs mer

Extra stor sålåda

Under den centralt placerade sålådan på 3000 liter, sitter utmatningshusen för radenheterna. Om det finns en luftström i ett specifikt utlopp, kommer det utloppet mata ut utsäde till radenheterna. Varje utlopp sköter två radenheter med hjälp av en enkel fördelare ute på vingen.

Läs mer

Uppsamlingsbehållare

På varje radenhet sitter en uppsamlingsbehållare ovanpå såhuset PowerShot. Uppsamlingsbehållaren fungerar som en liten buffert med utsäde. När uppsamlingsbehållaren är full med utsäde stängs luftströmmen från de centrala såhusen automatiskt av och gör att transporten av utsäde stannar för just den radenheten.

Läs mer

Kallar på utsäde

När utsädesnivån i uppsamlingsbehållaren börjar minska, startar luftströmmen igen och Central Seed Fill-systemet matar på mera utsäde för att fylla upp uppsamlingsbehållaren. Detta betyder att varje radenhet kallar på utsäde av sig själv och helt automatiskt, när det behövs.

Läs mer
Gödningsutmatning av hög kapacitet med Fenix III

Gödningsutmatning med hög kapacitet

De större Tempo L Central Fill 16 och 24 kan utrustas med utmatning för både utsäde och gödning. Gödningen matas ut med det nya högpresterande såhuset Fenix III. Utmatningskapaciteten för gödning är upp till 350 kg/ha i 15 km/t.

Utsädesversionerna av Tempo L Central Fill är utrustade med en central 3.000 liters utsädeslåda, medans kombimodellerna har två sålådor på totalt 7.200 liters med två fasta sålådor: 2.200 liter för utsäde och 5.000 liter för gödning.

Läs mer

Teleskopisk hjulaxel

För att matcha transporthjulens till valt radavstånd kan Tempo L lätt justera spårvidden med hjälp av en teleskopisk hjulaxels-lösning. Beroende på radavståndet, kan därmed transporthjulen justeras in så att de alltid rullar mellan utsädesraderna. I transport, ställs hjulaxeln enkelt tillbaka till 3 meters spårvidd igen.

Läs mer

Perfekt djuphållning

Tempo L är utrustad med hydrauliskt vingtryck, som överför vikt från de inre vingsektionerna på maskinen, till de yttre vingsektionerna. 

Resultatet av detta syns i en stor förmåga att följa ojämnheter i fält och därigenom garantera en jämn uppkomst på fältets alla delar.

Läs mer
Väderstad E-services

Full kontroll uti fingerspetsarna

Det iPad-baserade kontrollsystemet, Väderstad E-Control, levererar data om varje utsädeskärna som passerar genom maskinen - trådlöst, inklusive fröplaceringskvalité, missar, dubbletter, avstånd i såraden, och utsädesgiva.

Du drar fördel av användarvänliga inställningar och vridprov, och dessutom enkel och tydlig realtidsövervakning och kontroll.

Med iPadden kan du enkelt ladda upp den allra senaste uppdateringen till programvaran ute på såmaskinen - Gatewayen - vilket ger dig möjlighet att dra nytta av alla framtida vidareutvecklingar.

Läs mer

Quick Start-filmer

Se våra Quick Start-filmer för din Tempo L.

Quick Start-guider

Zon 1 - Gödningsplacering (tillval)

För att passa olika brukningsmetoder, är Tempo L med Central Fill tillgänglig med eller utan gödningsutmatning. Utsädesmodellerna är utrustade med en central utsädeslåda på 3.000 liter, medans kombimodellerna har en 7.200 liters behållare med två sålådor: 2.200 liter för utsäde och 5.000 liter för gödning.
Det elektriskt drivna såhuset Fenix III har möjligheten att anpassa gödningsutmatningen till varierade förhållanden i fält genom att använda styrfiler. De kraftiga gödningsbillarna bibehåller hög precision i gödningsplacerigen även i höga hastigheter.

Gödningsutrustning (tillval)

Zon 2 - Radrensare

Radrensare är ett tillval på Tempo. Uppgiften för radrensaren är att ta bort skörderester, kokor och stenar. Det är viktigt att ställa in radrensarna så att de bara tar bort en del material framför såenheten. Kravet på radrensare ställs vid sådd i obearbetade fält, direktsådd eller i fält med stora mängder växtrester.

Flytande radrensare (tillval)

Zon 3 - Såprecision

Med Tempo kan precisionssådd utföras vid väldigt höga hastigheter, utan att ge avkall på den exceptionella precisionen och exaktheten. Tempo är extremt exakt och utmatningsenheten garanterar perfekt placering av vartenda frö. Precision är av största betydelse för att maximera skörden.

16 mm sårör

22 mm sårör

Småfrökit

Zon 4 - Stängning

När utsädet är planterat stänger stängningshjulet utsädesfåran och säkerställer därmed de perfekta förutsättningarna för grödan. Beroende på vilka krav jordbruket ställer gör gränssnittet det möjligt att använda flera olika industristandarder av stängningshjul, även från en tredje part-leverantör. 

Stängningshjul 25 mm

Stängningshjul 50 mm

Mönstrat stängningshjul 50 mm

Tandat stängningshjul

Teknisk data

Antal radenheter 8 10 12 16 18 24 32
Radavstånd (mm) 700/750/762/800 750 450/457/500/508/ 700/750/762 450/457/500/508 450/457/500/508/559 375/381
559/700/750/762/800
Rambredd 6,1 7,2 6,1-9,6 10,8-12,0 8,3-9,8 10,8-12,0 12,1
Arbetsbredd (m) 5,6-6,4 7,5 8,4-9,6 11,2-12,2 8,1-9,1 10,8-12,2 12,0-12,2
Transportbredd (m) 3 3,0-3,4*** 3 3,0-3,4*** 3,0-3,4*** 3,0-3,4*** 3,85
Transporthöjd (m) 4 4 4 4 4 4 4,25
Vikt Utsädesversion (kg)* 6.100-6.900 6.400-7.200 6.700-7.700 7.500-8.600 7.500-8.800 8.600-9.800 11.000-12.800
Vikt Kombiversion (kg)* N/A N/A N/A 11.500 -12.100 N/A 13.800-14.300 N/A
Viktöverföring Mek-/Hyd Mek-/Hyd Mek-/Hyd Hyd Hyd Hyd Hyd
Volume utsädeslåda (l) 3.000 3.000 3.000 2.200/3.000 3.000 2.200/3.000 3.000
Volym gödningslåda (l) N/A N/A N/A 5000 N/A 5000 N/A
Hydrauliska krav (Utsädesversion)  5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR** 5 DV + 2 FR**
Hydrauliska krav (Kombiversion) N/A N/A N/A 6 DV + 2 FR** N/A 6 DV + 2 FR** N/A
Hydrauloljeflödeskrav (l/min) 110-130 110-130 110-200 140-230 140-200 140-260 140-200
Dragkraftsbehov från (hk) 150-200 180-230 200-300 300-350 300-350 300-350 350-400

*Vikt min-max beror på utrustning. Tomma lådor.

**En returslang (case drain) utan mottryck (max 2,5 bar) för dränering av fläkt motorerna.

***3,4 m transportbredd med dubbelhjul.

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: