Väderstad SeedEye - för framtidens jordbruk

Man framför sin Rapid A 800S

Lantbrukaren Peter Malmström är en av de första som gör ett körprov med Väderstad SeedEye. Peter använder det nya innovativa systemet SeedEye för fröräkning och såövervakning tillsammans med en såmaskin Rapid A 800S, och han är imponerad av resultatet.

”Jag kommer ihåg när sprutmonitorn kom i början av 80-talet. Före det var du tvungen att springa ut och kontrollera trycket och hastigheten samtidigt som du gjorde mängder av mätningar. Idag är det ingen som kör en spruta utan monitor. Allt du behöver göra är att köra. Jag tror att vi kommer att se samma sak hända med Väderstads SeedEye”, säger Malmström.

Läs mer

Utsäde per kvadratmeter

Givarna som är installerade i varje sårör på såmaskinen utgör grunden för Väderstad SeedEye. Tack vare deras förmåga att registrera varje frö som matas ut kan Peter använda Väderstads iPad-baserade reglersystem, E-Control, för att styra sådden med precision. E-Control kommunicerar trådlöst med givarna via såmaskinens gateway och markradar. Med SeedEye kan du reglera det exakta antalet frön som ska sås per kvadratmeter. Peter anger helt enkelt den önskade mängden utsäde per kvadratmeter på sin iPad utan att behöva kalibrera.

”Genom att använda Väderstad SeedEye kan jag beräkna mitt exakta utsädeskrav angivet i antalet frön per kvadratmeter. Tack vare detta kan jag beställa rätt mängd utsäde och vara säker på att jag alltid har det jag behöver”, säger Peter, och tillägger:

”Om sådden blir fördröjd och jag vill öka såmängden vet jag redan i förväg exakt hur mycket extra utsäde jag kommer att behöva. Så jag kommer inte att göra slut på den sista påsen i onödan.”

Läs mer

Full kontroll

Eftersom givarna hela tiden håller koll på allt utsäde som sås avläser SeedEye också om ett sårör är blockerat av någon orsak. Om detta händer ger SeedEye en varning direkt så att eventuell påverkan på sådden snabbt kan åtgärdas. Som ett komplement till nivåvakterna indikerar också SeedEye när utsädet i sålådan tar slut, vilket gör att Peter får ut mesta möjliga från arbetet på fältet.

”En av funktionerna som jag särskilt uppskattar är att en röd lampa tänds när utsädet i sålådan har tagit slut. Jag vet exakt när utsädet har tagit slut utan att ta några risker eller förlora tid på att springa ut och kontrollera hela tiden”, säger han.

Läs mer