2000-talet - En era av geografisk expansion

Rune Stark besöker kundcentret Nybble

I slutet av 2006 förvärvade Väderstad 49 procent av det kanadensiska företaget Seed Hawk Inc., tillverkare av ledande teknik inom direktsådd. Väderstad är ansvarig för marknadsföringen utanför Nordamerika, med undantag för ett fåtal stater i Kanada.

Redan våren 2007 kom de första Seed Hawk-maskinerna till Australien, Ukraina och Ryssland.

Ny teknologi med Seed Hawk

Seed Hawks maskiner är avsedda för stora gårdar, med krav på stora maskiner på upp till 27 meters arbetsbredd och med upp till 27 kubikmeter sålåda.

Med Seed Hawk i programmet, utökades Väderstads produktfamilj avsevärt. Väderstad har nu en bred portfölj av jordbearbetnings- och så-maskiner, lämplig för alla jordbearbetningstekniker från no-till-sådd till konventionell sådd. Det förbättrade produktsortimentet tillgodoser behoven för mindre lantbrukare, mellanstora lantbrukare liksom de allra största lantbruksföretagen i världen.

Läs mer

Kontor i Polen och Ungern

Under perioden 2003-2007, har Väderstad-Verken påbörjat och genomfört en rad byggprojekt i Sverige och i länder där företaget har helägda dotterbolag.
Dotterbolagen i Polen och Ungern har fått nya lokaler. I Polen är den plats som valts för den nya byggnaden i området väster om Poznan, vid huvudvägen mellan Warszawa och Berlin. Platsen valdes inte minst på grund av dess närhet till befintliga Väderstads kunder.

Läs mer

Väderstad's office in Poland, a small copy of the main office

Väderstad Polen

Läs mer

Väderstads maskiner i Saudiarabien

När det gäller jordbruk, är Saudiarabien kanske inte det första landet i världen som man kommer att tänka på. Dock har Väderstad sålt cirka 100 maskiner hittills i detta oljerike, främst såmaskiner men även Carrier. "Allt i Saudiarabien är konstbevattnat. Utan bevattning skulle ingenting växa, men vatten är en bristvara i Saudi. Det finns en debatt om huruvida det verkligen är försvarbart att använda stora mängder vatten för växtodlingen", berättar Väderstads Christina Stark, som besökte Saudiarabien under 2007.

I Saudi odlas till exempel lusern, vete och majs. Det finns också stora odlingar av dadlar och oliver.

Läs mer

Rapid in Africa

Rapid har ett gott rykte även i Sudan

Läs mer

Nytt dotterbolag i Ukraina

Under år 2006 öppnades ett nytt dotterbolag i Ukraina. Ukraina, med sina nästan 40 miljoner hektar åkermark, kommer sannolikt att bli en viktig marknad. Det nya dotterbolaget har idag 13 medarbetare. Ett antal maskiner har redan sålts i Ukraina och många begagnade Väderstad-maskiner används också i landet. De begagnade maskinerna är oftast importerade från västra Europa av lantbrukare som nyligen har etablerat sig i Ukraina.

Läs mer

Nytt dotterbolag i Ryssland

"Detta är vår tolfte dotterbolag. Ryssland är en av våra snabbast växande marknader och det är viktigt att ha en närvaro under vår egen kontroll. Det nya dotterbolaget kommer att vara verksamt i södra Ryssland, där vi har valt Krasnodar som vår bas. Vår ryska importör Ekoniva är inte aktiv i södra Ryssland. Sammanlagt kommer etableringen i Krasnodar-regionen stärka och utöka vår närvaro i Ryssland, säger Johan Orrenius.

Läs mer

Extremt goda jordar och odlingsbetingelser i Ryssland

Regionen Krasnodar, betraktas som en av de viktigaste "bröd korgar" i Ryssland, har fördelarna med goda jordar och ett gynnsamt odlingsklimat. Regionen, som är stor som Holland och Danmark tillsammans, omfattar tre procent av åkermarken i Ryssland, men är ansvarig för t.ex. så mycket som 60 procent av all oljeväxtproduktion i landet. Staden Krasnodar, som har cirka 635 000 invånare, är hem till Rysslands enda specialiserade lantbruksuniversitetet.

"Vi vet redan att vårt koncept för grödans etablering - en kombination av maskiner och odlingsmetoder - är mycket framgångsrik. Den höga kvaliteten på våra maskiner kommer att leda till ett långt liv på dessa enorma gårdar och mark i södra Ryssland", säger en hoppfull Johan Orrenius.

Läs mer