Sådd

Konventionell sådd, minimerad jordbearbetning eller direktsådd, i alla segment erbjuder Väderstad såmaskiner med hög precision och kvalitet. Väderstads såmaskiner kombinerar jordbearbetning i hög fart, sådd och återpackning i en överfart. Kombisådd med gödsel samtidigt som utsäde ger en rad agronomiska fördelar. 

Färre överfarter sparar bränsle och markfukt vilket bidrar till bättre förutsättningar för att utsädet ska gro och att uppkomsten ska bli optimal.

Läs mer om Rapid såmaskiner

Rapid såmaskiner

Imponerande resultat i alla förhållanden

Rapid är en såmaskin som utför såbäddsberedning, utjämning, sådd och återpackning i en överfart. Den erbjuder pålitlig sådd vid hög arbetshastighet.

Rapid såmaskiner
Läs mer om Spirits såmaskiner

Spirit såmaskiner

Hög precision - perfekt uppkomst

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet.

Spirit såmaskiner

BioDrill en monterbar såenhet

Gör valfritt redskap till en högprecsions såmaskin

BioDrill är en liten såenhet som kan monteras på Väderstads kultivatorer och småmaskiner, vilket ytterligare förstärker maskinens mångsidighet. 

BioDrill