Opus 600 kultiverar ett fält

Opus 400-700

Kraftfull och mångsidig

Den bogserade kraftiga pinnkultivatorn Opus 400-700 är designad att utföra en intensiv inblandning och luckring ner till 30 cm bearbetningsdjup. Opus är en kraftfull och mångsidig pinnkultivator med en imponerande kapacitet, gjord för att kunna hantera stora mängder växtrester samtidigt som dragkraftsbehovet är måttligt.

Click to active 360 product spinner

Utvalda egenskaper

Väderstad Cultivators extremt kraftfulla pinnar

Extremt kraftfulla pinnar

Opus är utrustad med robusta pinnar, som blandar och luckrar jorden ner till 30 cm bearbetningsdjup. Med DeepLoosening spetsen utökas bearbetningsdjupet till 40 cm.

Pinnarna har en hydraulisk stenutlösning, som kan justeras steglöst upp till 700 kg utlösningskraft. 

Tack vare denna höga utlösningskraft och de jordsökande spetsarna kan Opus hålla ett konstant arbetsdjup i alla fältförhållanden.

Läs mer
Väderstad Opus Kraftigt byggd ram

Kraftigt byggd ram

Ramen är utvecklad för tungt användande i tuffa förhållanden.

Den har tre axlar och 27 cm pinndelning, därigenom garanteras en intensive kultivering och bra genomflöde.

Den tunga pinnkultivatorn Opus är byggd av en väldigt kraftfull ram som tål påfrestningar, och håller lång livslängd.

Läs mer
Man som byter spets

Spetskonfigurator

För att uppfylla olika brukningsmetoder, erbjuder Väderstad ett brett utbud av spetsar till kultivatorer och harvar. Med rätt val av spets kan du optimera arbetsresultatet på dina fält, och ge den bästa tänkbara starten för kommande gröda.

Läs mer

MixIn - Dubbel inblandning och sönderdelning

Alla Väderstad pinnkultivatorer är utrustade med den unika MixIn-skenan som standard.  

MixIn-skenan kastar materialet framåt istället för uppåt, som annars är den gängse riktningen. När det har landat, passeras materialet av pinnen ännu en gång, och iblandningen och sönderdelningseffekten är därmed dubblerad.

Den framåtriktande rörelsen förbättrar ytterligare halmfördelningen, vilket ger möjlighet för jämnare uppkomst efter sådd. 

Den unika MixIn-skenan erbjuder överlägsen inblandning och sönderdelning, utan att öka bränslekostnaderna.

Läs mer
E-Control

Full kontroll från hytten

Genom användandet av det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control, kan föraren ha full kontroll på maskinen direkt från traktorhytten. Med ett tryck på en knapp, kan föraren ställa in det individuella arbetsdjupet eller bearbetningsintensitet på tallrikarna, pinnarna, utjämnarna eller vältrullarna under drift.

Läs mer
TopDown på ett fält med olika färger

Framtidens jordbearbetning är optimerad

Nästa steg efter användning av styrfiler för utsäde och gödning till såmaskiner är att använda samma tankesätt i jordbearbetningen. Här finns besparingar att göra med regeln "så mycket som nödvändigt, men så lite som möjligt". En del av fördelarna är dieselbesparing och förbättrad jordhälsa, andra fördelar är möjligheten att öka arbetshastigheten samt minska slitaget. Dessutom möjliggör detta en autonom jordbruksframtid, självkörande jordbruksmaskiner.
Introduktionen av det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control till jordbearbetningsredskap öppnar möjligheten att använda styrfiler via ISOBUS Task Control även till Väderstads kultivatorer.

Läs mer
Gödningsplacering med kultivering

Placering av gödning med bearbetning

Genom att utrusta Opus med en gödningssats kan gödningen appliceras samtidigt som jorden bearbetas. Satsen innehåller ett fördelarhuvud som fördelar gödningen som doseras ut från den främre sålådan Väderstad FH 2200. Från fördelarhuvudet fördelas gödningen till varje kultivatorpinne. Gödningen placeras bakom varje pinne vid det valda djupet och gör på så sätt nytta för den kommande grödan.

Läs mer
Väderstad Opus jämnar fält perfekt

Alltid jämna fält

Utjämnarna är monterade i ett parallellogram, därigenom garanteras optimal arbetsvinkel i alla dess justeringslägen. 

För att kunna anpassa utjämnarna till olika jordförhållanden, kan föraren justera intensiteten på de hydrauliska utjämnarna med millimeter precision ifrån hytten utan att stanna.

Läs mer
Väderstad Opus Enkel i transport och på vändtegen

Enkel i transport och på vändtegen

Bärhjulen är placerade i mitten av maskinen, vilket gör att Opus både är enkel att transportera och ger hela maskinen en bra vändradie på vändtegen. 

Bakom varje hjul sitter en pinne för att efterlämna en perfekt yta utan hjulspår. 

Stödhjulen på vingsektionen garanterar att kultivatorn arbetar på ett konstant arbetsdjup över hela maskinens arbetsbredd.

Läs mer
BioDrill monterad på Opus

Gör Opus till en såmaskin

Utrustat med den monterbara småfrö-såmaskinen BioDrill 360, kan Opus bli en såmaskin som kan utföra snabb och säker etablering av småfröiga utsäden, såsom raps och fånggrödor. 

Detta spar tid och markfukt, samtidigt som det ger en bra tillväxtpotential för en nyetablerad gröda.

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Uppluckring, distribution och blandning

Med 27 cm pinndelning och en kraftfull hydraulisk stenutlösning på upp till 700 kg ger Opus en intensiv blandning och uppluckring ned till 30 cm arbetsdjup.

Spetsalternativ

Alternativ med MixIn-skena

Upphöjda pinnar

Zon 2 - Utjämning

Hydrauliskt justerbara roterande utjämnartallrikar lämnar en jämn yta. De förseglande lagren gör att tallrikarna är underhållsfria.

Zon 3 - Djup återpackning

Den hydrauliskt justerbara välten återpackar jordprofilen till maskinens fulla arbetsdjup.

Enkel SteelRunner

Dubbel SteelRunner

Dubbel SoilRunner

Teknisk data

Opus 400 500 600 700
Effektiv arbetsbredd (m) 3,75 4,75 5,75 6,75
Vältbredd (m) 4,0 5,0 6,0 7,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,68 3,12 3,6 4,0
Vikt min/max (kg) 4990/5490 5450/6070 7240/8180 8260/8800
Vikt med SteelRunner (kg) 5600 6200 8400 9000
Vikt med dubbel SoilRunner (kg) 5200 5600 7900 8500
Vikt med dubbel SteelRunner 6000 6300 8600 9200
Antal pinnar 14 18 22 26
Pinnavstånd (cm) 27 27 27 27
Bromsar H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12
Hjuldimension (stödhjul) N/A N/A 400/55-15,5 400/55-15,5
Hjuldimension (transporthjul) 520/50-17 520/50-17 550/45-22,5 550/45-22,5
Hydrauluttag (DV) 3 3 3 3
Dragkraftsbehov från (hk) 170 210 270 320

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur     DV = Dubbelverkande
H = Hydraulisk     P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll