Kvinna i Väderstads fabrik

PEOPLE

Vi arbetar för att förbättra arbetsförhållandena för våra anställda och lantbrukare..

Hur vi arbetar

Engagemang för våra Medarbetare

Vi engagerar oss för våra medarbetare för att skapa en kultur som sätter välbefinnandet hos våra anställda högst på våra prioriteringslistor. Genom att utbilda och etablera rutiner och system för en säker arbetsmiljö skapar vi rätt förutsättningar för att nå vårt mål om noll arbetsrelaterade skador. Men det finns mer i vårt engagemang och våra medarbetares välbefinnande än att bara vara säker. Vår kultur uppmuntrar nyfikenhet och att utmana oss själva att hitta nya lösningar. Vi vill skapa en plats för tillväxt där människor utvecklas.

Läs mer

Vi tror att dialog är
nyckeln till framgång.

Läs mer

Vad vi gör:

 • Säkerhet är vår högsta prioritet
 • Ledarskapsprogram för att stödja våra medarbetare
 • Årliga utvärderingar för personlig utveckling
 • Flexibel arbetsplats för balans i arbetsliv och privatliv
 • Utbytesprogram för att främja tillväxt
 • Uppförandekod för att säkra våra metoder
Läs mer
Två människor skrattar tillsammans

Engagemang för våra Lantbrukare

Vi förbinder oss att förenkla arbetet och förbättra resultaten för våra kunder. Alla våra maskiner testas noggrant i fält och på vår Testavdelning för att uppfylla våra höga krav på kvalitet och prestanda i fält, samt certifieringsstandarder. Utvecklings- och testteamet arbetar i nära samarbete med våra kunder för att få värdefulla insikter om användbarhet och maximera varje arbetssteg samt potentialen i varje frö. Vår säkerhetskultur sträcker sig till användarna av våra maskiner, och vi stödjer dem med praktiska guider och tjänster om hur man bäst ställer in och hanterar maskinen. Vi testar alltid före leverans, och vi lämnar aldrig en bonde efter leverans – det är ett partnerskap med ett livslångt åtagande.

Läs mer

Vi värdesätter det partnerskap vi har med våra kunder.

Läs mer

Vad vi gör:

 • Alla maskiner är CE-märkta och granskade av tredje part
 • Produktsäkerhetsnämnd för analys av grundorsaker
 • Testavdelning för att säkerställa hög prestanda och kvalitet
 • Samarbete med våra lantbrukare för att säkra användbarheten
Läs mer
En bonde står på en åker.

Engagemang gentemot vårt Samhälle

Vårt största bidrag till samhället är att möjliggöra för våra lantbrukare att producera mer mat på ett resurseffektivt sätt. Men i tider av världsinstabilitet har engagemanget gentemot samhället vuxit bortom livsmedelsproduktionen. Mer nyligen, med anställda på båda sidor av ett krig, har vi alla kommit samman och gjort vårt bästa för att skapa stabilitet och hjälpa dem i behov. De initiativ vi deltar i sträcker sig från att påverka det närliggande lokala samhället till en global skala. The Väderstad Way är att vara pålitliga, visa respekt och finnas där för varandra. Vår kultur uppmuntrar oss att vara modiga och utmana oss själva för att hitta nya lösningar. I den andan blev en persons idé verklighet med ett resultat av över 2 000 tillverkade fältkaminer som skickades till Ukraina, och ritningarna för dessa kaminer gjordes tillgängliga för andra tillverkare. Vi tror verkligen att vi är starkare tillsammans, och tillsammans bygger vi och bidrar till det samhälle vi vill leva i.

Läs mer

Vi tror verkligen att tillsammans
kan vi göra skillnad.

Läs mer

Vad vi gör:

 • Kultur som stödjer sociala initiativ från medarbetare
 • Välkomnar allmänheten till vårt besökscenter
 • Sponsring av lokala lag och idrottare
 • Stödja vår samhälle, t.ex. första hjälpen-helikopter i Kanada
 • Deltar i intitiativet 'Introducera en tjej till teknik'
 • Uppförandekod
Läs mer

Vårt bidrag till SDG:erna

Utforska mer

Hållbarhetsrapport

Läs vår fullständiga hållbarhetsrapport här.