Väderstad Group ledningsgrupp

Mats Båverud, President och CEO
Karin Eke-Göransson, Executive assistant
Mattias Hovnert, SVP Global Sales and Marketing
Nicklas Bjersér, CFO
Jörgen Sjöstrand, CEO Väderstad AB
Nigel Jones, CEO Väderstad Industries Inc.
Dan Somlin, CEO Svensk Presshärdning AB (SPH)

Väderstad Group
Box 167
590 21 Väderstad
Växel +46 142 820 00