FH 2200

Gödningsutmatning med hög kapacitet

Den frontmonterade gödningsbehållaren FH 2200 ger möjlighet till kombiplacerad gödning med hög precision. Gödningslådan med 2200 liter är utrustad med det nya elektriska såhuset - Fenix III – och är avsett för hög kapacitet och hög arbetshastighet på fältet.

FH 2200 levererar därigenom en gödningsmängd som tar full fördel av den höga kapaciteten från Tempo precisionssåmaskin. 

Väderstad FrontHopper 2200
FrontHopper nästa generations precisionsutmatning

Nästa generations precisionsutmatning

FH 2200 är utrustad med Fenix III, ett användarvänligt och lättåtkomligt utmatningssystem. Det kan hantera höga utmatningsgivor, som aldrig begränsar prestandan.

Tillsammans med sin kraftfulla hydrauliska fläkt garanterar FH2200 en jämn utmatning av gödning, även vid höga arbetshastigheter.

En viktig funktion på Fenix III är den mjuka utmatningsrotorn som tätar såhuset. Detta reducerar den luftmängd som krävs och spar därigenom bränsle. 

Väderstad Frontlåda i fält

Stor behållare - lätt att fylla

Den sluttande designen på fronttanken ger föraren en bra synbarhet framåt. Den stora öppningen och inbyggda fotsteg gör den lätt att fylla.

Som tillval kan FH 2200 utrustas med extra viktpaket. Detta ger högre vikt på traktorns framhjul som därigenom förbättrar greppet.

Väderstad FrontHopper stor behållare - lätt att fylla
Väderstad modernt ansluten övervakning

Modernt ansluten övervakning

När FH 2200 körs tillsammans med Tempo, integreras den till Tempos gateway och kontrolleras i samma iPad. 

Detta gör det möjligt att hantera både FH 2200 och Tempo med det iPad-baserade kontroll systemet, Väderstad E-Control eller via ISOBUS-terminalen i traktorn.

FrontHopper i fält i skymmingen

Teknisk data

Fronttank FH 2200
Såsystem Fenix III
Transportbredd (m) 2,7 (tank 2,4)
Transportlängd (m) 1,6
Transporthöjd (m) 2
Fyllnadshöjd (m) 1,3
Volym sålåda (l) 2200
Vikt tom låda (kg) 600-850
Hydraulik kapacitet (l/min) 40
Hydrauluttag 1 DV + 1 FR
Styrsystem E-Control/Gateway
Frontlyft CAT 2
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing    FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk    P =Pneumatisk    N/A = Inte tillgänglig

Ladda ner broschyrer och manualer här

Klicka här för att läsa om våran garanti

Väderstad garanti

Garantin gäller från leveransdatum och två år framåt eller 1000...

Service & Reservdelar

Med en servicetekniker från Väderstad, kan du koppla...

Sök Väderstad

Letar du efter en reservdelsbok till din äldre Väderstad maskin eller har du tappat...

Patent

Offentliggjorda patent och patentansökningar i kraft ägda av Väderstad Holding AB...