Väderstad såmaskin Spirit 400S i fält

Spirit 400C/S

Precision och pålitlighet

Spirit 400 är en 4 meter bred pneumatisk såmaskin, som finns som både som endast utsädesversionen Spirit 400S eller som kombiversionen Spirit 400C. Den kraftigt byggda ramen garanterar en väldigt lång livslängd, medans utmatningens höga precision och den stora utsädesbehållaren ger ett imponerande resultat med lång driftstid i fält. 

Del av Spirit konceptet

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Spirit såhus med hög precision

Såhus med hög precision

Utmatningssystemet Fenix II, kombinerar hög precision i utmatningen med stor kapacitet. 

Kombiversionen Spirit 400C matar ut både utsädet och gödningen med två separata Fenix II såhus.

Eftersom Fenix II drivs av en kraftfull elektrisk motor, Spirit 400C kan mata ut upp till 500 kg gödning per hektar vid 15 km/h.

Läs mer
Väderstad Spirit stor behållare erbjuder kapacitet

Stor behållare erbjuder kapacitet

För att maximera driftstiden i fält, rymmer behållaren 3740 liter på utsädesmaskinen och 3900 liter på kombiversionen. På grund av sin stora öppning med en presenning som lock som rullas av från marken, är behållaren mycket lätt att fylla på.

Med en öppen design på såmaskinen, drar du fördel av en bra och enkel åtkomst till alla komponenter på hela maskinen.

Läs mer
Väderstad Spirit gödningsplacering

Gödningsplacering

Kombiversionen, Spirit 400C använder Väderstad FIX-tekniken att placera gödningen, vilket innebär myllning 5 cm breda band på 125mm radavstånd framför varje enskild sårad. Gödningen hålls alltid frånskild från utsädet för att undvika brännskador eller försenad groning.

Du drar fördel av ett snabbt och effektivt näringsupptag. 

Gödningsplaceringens djup kan ställas in från hytten i farten.

Läs mer
Spirit - Alltid rätt fördelning

Alltid rätt fördelning

Fördelarhusen är alltid placerade högt. Detta håller upp såslangarnas lutning, också i backig terräng, därigenom säkerställs en perfekt fördelning av utsädet över hela såmaskinens arbetsbredd. 

Läs mer
Väderstad såmaskin Spirit 400

Spar överfarter med BioDrill

Genom att utrusta Spirit 400C/S med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill, smöfröiga grödor såsom fånggrödor, gräsfrö eller raps kan etableras samtidigt som huvudgrödan.

Såslangarnas munstycken fördelar fröutsädet väldigt jämnt framför huvudgrödans såbillar.

BioDrill ger en full-skalig högprecisions sådd, samtidigt som det besparar antalet överfarter som krävs att utföra jobbet.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video.

Inställningar

Arbetszoner

Zon 1 - Såbäddsförberedelser

Beroende på valt förredskap så kan Spirit anpassas efter behov. Arbetsdjupet och förredskapets intensitet kan enkelt justeras från traktorhytten. På kombimodellerna har gödningsredskapet placerats på förredskapet.

CrossBoard Heavy

System Disc Aggressive

CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

FIX - Kombimodeller

Spårluckrare

Zon 2 - Packning

 

 

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna, över hela såbredden. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt vid en jordbearbetning utan återpackning.
 

 

Zon 3 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placera fröna i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper att kunna följa såbottnens konturer.

Zon 4 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt billpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet.
Den väl tilltagna diametern på billpackarhjulet, förstärker ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och ger därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

Zon 5 - Luckring

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit 400S 400C FIX
Utmatning Elektrisk Elektrisk
Arbetsbredd (m) 4,0 4,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,65 2,65
Transportlängd (m) 8,2 8,2
Basvikt (kg) 4800 5600
Volym sålåda (l) 3740 3900
Antal såbillar * 32/24 32
Radavstånd såbillar (mm) 167/125 125
Antal gödningsbillar  N/A 32
Radavstånd gödningsbillar (mm)  N/A 125
Såbillstryck max (kg) 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380
Bromsar H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR 4 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 100 100
Oljekapacitet för hydraulisk fläkt (l/min) 40 40
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing     FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig

*Beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

Läs mer

Utforska relaterat innehåll