Väderstad såmaskin Spirit 400S i fält

Spirit 400C/S

Precision och pålitlighet

Spirit 400 är en 4 meter bred pneumatisk såmaskin, som finns som både som endast utsädesversionen Spirit 400S eller som kombiversionen Spirit 400C. Den kraftigt byggda ramen garanterar en väldigt lång livslängd, medans utmatningens höga precision och den stora utsädesbehållaren ger ett imponerande resultat med lång driftstid i fält. 

Click to active 360 product spinner
Del av Spirit konceptet

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Spirit såhus med hög precision

Såhus med hög precision

Utmatningssystemet Fenix II, kombinerar hög precision i utmatningen med stor kapacitet. 

Kombiversionen Spirit 400C matar ut både utsädet och gödningen med två separata Fenix II såhus.

Eftersom Fenix II drivs av en kraftfull elektrisk motor, Spirit 400C kan mata ut upp till 500 kg gödning per hektar vid 15 km/tim.

Läs mer
Väderstad Spirit stor behållare erbjuder kapacitet

Stor behållare erbjuder kapacitet

För att maximera driftstiden i fält, rymmer behållaren 3740 liter på utsädesmaskinen och 3900 liter på kombiversionen. Tack vare sin stora öppning med en presenning som lock, som rullas av från marken, är behållaren mycket lätt att fylla på.

Med en öppen design på såmaskinen, drar du fördel av en bra och enkel åtkomst till alla komponenter på hela maskinen.

Läs mer
Visar det aktiva billtrycket

Aktivt billtryck

För att garantera ett jämnt sådjup också på kuperade fält och i varierande jordarter eller jordstrukturer, är Spirit 400C/S utrustad med ett aktivt billtryck. 

Med sensorer i hydralsystemet, registreras omedelbart om Spirit är på ett krön eller en dal. Automatiskt kompenserar ventilerna i hydraulsystemet billtrycket till inställt värde, oavsett arbetsvinkeln mot såmaskinens ram.

Du drar fördel med en imponerande fröplacering och får en jämn uppkomst över hela fältet, både på krön och dalar.

Läs mer
Spirit - Alltid rätt fördelning

Alltid rätt fördelning

Fördelarhusen är alltid placerade högt. Detta håller upp såslangarnas lutning, också i backig terräng, därigenom säkerställs en perfekt fördelning av utsädet över hela såmaskinens arbetsbredd. 

Läs mer

Vändtegs-automatik

För att optimera isättning och urtag på vändtegen, är Spirit 600-900S utrustad med automatisk vändtegs-sekvenskontroll. Systemet sänker och höjer automatiskt förredskapet och såbillarna i rätt sekvens. 

Vid entré in i tegen gör systemet att förredskapet sänks ner i såbädden innan såbillarna. Vid upptag på vändtegen höjs förredskapet först och därefter såbillarna.

Detta ger en jämn etablering av grödan utan att dubbelså eller bearbeta vändtegen för mycket, dessutom gör detta system det möjligt att så vändtegen först utan att störa fröplaceringen vid sådd av resten av fältet.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Väderstad såmaskin Spirit 400

Tre tekniker att placera gödningen

Läs mer
FIX gödningsplacering

FIX

FIX-versionen har gödningsbillarna monterade i förredskapet, på baksidan av System Disc-tallriken, vilket inte skapar något ytterligare dragkraftsbehov. Gödningen placeras i 5 cm breda band på 125 mm radavstånd, framför och under varje utsädesrad. Gödningens djup kan justeras från hytten i farten, efter vad jordförhållandena kräver.

Läs mer
Nordic gödningsplacering

Nordic

Nordic-versionen har aggressiva tallrikar med gödningsbillar som placerar gödningen med ett väldigt högt billtryck mellan utsädesraderna på 250 mm radavstånd. Denna metod är en fördel i konventionellt bearbetad jord i vårsådd med risk för försommartorka.

Läs mer

InLine

InLine-versionen kan placera en låg giva gödning i en separat bill tillsammans med utsädet nere i såaggregatet, vilket ger den spirande grödan tillgång till snabbt och lättåtkomligt näringsupptag. Genom att ha åtskiljda transportslangar och utmatning för utsäde och gödning, så stör inte dessa varandra. Detta gör det också möjligt att fortsatt använda utrustningen för blockeringsövervakning och fröräkning till utsädet.

Läs mer
Lättanvänd sprutspårsfunktion

Lättanvänd sprutspårsfunktion

Den dynamiska sprutspårsfunktionen gör lägga sprutspår enklare och mer pålitligt än någonsin tidigare. Funktionen är enkel att ställa in med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Vid sådd stänger såmaskinen automatiskt av specifika sårader när det behövs för att matcha sprutans hjulspår.

Läs mer
Väderstad Toppmodernt kontrollsystem med iPad

Toppmodernt kontrollsystem

Spirit är utrustad med det iPad-baserade kontroll systemet Väderstad E-Control.

Utöver en enkel och tydlig kontroll och övervakning av så processen, erbjuder systemet möjligheten att justera arbetsdjupet på förredskapet, såbillarna, liksom den hydrauliska efterharven under sådd i fält.

Användarvänlighet, toppmodern grafik, kostnadseffektivitet och en enkelhet i uppdateringar, är några av systemets fördelar.

Läs mer

Spar överfarter med BioDrill

Genom att utrusta Spirit 400C/S med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill, smöfröiga grödor såsom fånggrödor, gräsfrö eller raps kan etableras samtidigt som huvudgrödan.

Såslangarnas munstycken fördelar fröutsädet väldigt jämnt framför huvudgrödans såbillar.

BioDrill ger en full-skalig högprecisions sådd, samtidigt som det besparar antalet överfarter som krävs att utföra jobbet.

Läs mer

QuickStart videos

Se våra QuickStart-filmer för din Spirit.

Läs mer

Produkt koncept

Zon 1 - Såbäddsbearbetning

Beroende på valt förredskap så kan Spirit anpassas efter behov. Arbetsdjupet och förredskapets intensitet kan enkelt justeras från traktorhytten. På kombimodellerna har gödningsredskapet placerats på förredskapet.

CrossBoard Heavy

System Disc Aggressive

CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

FIX - Kombimodeller

Spårluckrare

Nordic - Kombi modeller

Zon 2 - Förberedande jämn packning

 

 

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna, över hela såbredden. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning eller vid en föregående jordbearbetning helt utan återpackning.
 

 

Zon 3 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå hög precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placerar utsädet i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper att kunna följa såbottnens konturer.

Zon 4 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt återpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet - och i varje såbill.
Den väl tilltagna diametern på återpackarhjulet, ger ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

Zon 5 - Avdunstningsskydd

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit 400S 400C FIX 400C Nordic 400C InLine
Utmatning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbetsbredd 4,0 4,0 4,0 4,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,65 2,65 2.65 2,65
Transportlängd (m) 8,2 8,2 8.2 8,2
Grundvikt (kg) 4800 5600 5600 5600
Volym sålåda (l) 3800 4000 4000 4000
Antal såbillar* 24/32 32 32 32
Radavstånd utsäde (mm) 167/125 125 125 125
Antal gödningsbillar - 32 16 32
Radavstånd gödning (mm) - 125 250 125
Billtryck såbillar  max (kg) 80 80 80 80
Såtallrikar diameter (mm) 380 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad arbetshastighet (km/h) 8-14 8-14 8 14 8-14
Wheel dimension (transport wheels) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydraulik uttag 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 120 140 125 140
Oljeflödeskrav (l/min) 85 85 85 85
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing     FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig

*Beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll