Väderstad Tempo L i fält

Tempo L 8-24

Överlägsen precision - enorm kapacitet

Tempo L är en bogserad höghastighets precisionssåmaskin med en enorm kapacitet, som finns i 12, 16, 18 eller 24 radenheters bredd. Dess kapacitet i areal sådd kan oftast jämföras med en traditionell precisionssåmaskin som är dubbelt så stor. Men viktigast av allt – grödan etableras med den högsta möjliga precisionen. Tempo L sätter en ny standard för precisionssådd med enorm kapacitet.

Click to active 360 product spinner
Del av Tempo konceptet

Väderstad Tempo är en ny generation höghastighets precisionssåmaskiner, som levererar en oöverträffad precision vid dubbla hastigheten jämfört med traditionella precisionssåmaskiner. Direktsådd, minimerad eller konventionell jordbearbetning - Tempo presterar utmärkt under alla förhållanden. Resultatet är en jämn uppkomst, där grödan ges den bästa möjliga starten.

Läs mer om Tempo-konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Tempo L hög kapacitetsbehållare

Hög kapacitet på gödningsutmatningen

Beroende på model, kan Tempo L utrustas med antingen en 3000 eller 5000 liters gödningsbehållare. Gödningen matas ut via det nya såhuset Fenix III med hög kapacitet. Utmatningskapaciteten för gödning är upp till 350 kg/ha vid 15 km/tim

Det elektriskt drivna såhuset Fenix III har möjligheten att anpassa gödningsmängden till varierande fältförhållanden genom att använda styrfil med varierad giva. Detta utmatningssystem med hög kapacitet bibehåller en hög precision även i höga hastigheter.

Läs mer

Perfekt djuphållning

Tempo L är utrustad med hydrauliskt vingtryck, som överför vikt från de inre vingsektionerna på maskinen, till de yttre vingsektionerna. 

Resultatet av detta syns i en stor förmåga att följa ojämnheter i fält och därigenom garantera en jämn uppkomst på fältets alla delar.

Läs mer

Teleskopisk hjulaxel

För att matcha transporthjulens till valt radavstånd kan Tempo L lätt justera spårvidden med hjälp av en teleskopisk hjulaxels-lösning. Beroende på radavståndet, kan därmed transporthjulen justeras in så att de alltid rullar mellan utsädesraderna. I transport, ställs hjulaxeln enkelt tillbaka till 3 meters spårvidd igen.

Läs mer
Tempo L med flytande gödning i fält

Flytande gödning

Som ett nytt tillval kan Väderstad Tempo L 8-24 utrustas med system för flytande gödning. Systemet är fullt integrerat i maskinen och dess styrsystem, byggt för den högpresterande och höghastighetsprecisionssåmaskinen som Väderstad Tempo är känd för.

Läs mer
Väderstad Planter Tempo L smal transport bredd

Trots sin enorma kapacitet på fältet kan Tempo L fällas samma till 3 meter transportbredd.

Väderstad E-services

Full kontroll uti fingerspetsarna

Det iPad-baserade kontrollsystemet, Väderstad E-Control, levererar data om varje utsädeskärna som passerar genom maskinen - trådlöst, inklusive fröplaceringskvalité, missar, dubbletter, avstånd i såraden, och utsädesgiva.

Du drar fördel av användarvänliga inställningar och vridprov, och dessutom enkel och tydlig realtidsövervakning och kontroll.

Med iPadden kan du enkelt ladda upp den allra senaste uppdateringen till programvaran ute på såmaskinen - Gatewayen - vilket ger dig möjlighet att dra nytta av alla framtida vidareutvecklingar.

Läs mer

Quick Start-filmer

Se våra Quick Start-filmer för din Tempo L.

Quick Start-guider

Arbetszoner

Zone 1 - Gödningsplacering

Beroende på model, kan Tempo L utrustas med antingen en 3000 eller 5000 liters gödningsbehållare. Gödningen matas ut via det nya såhuset Fenix III med hög kapacitet. Utmatningskapaciteten för gödning är upp till 350 kg/ha vid 15 km/tim

Det elektriskt drivna såhuset Fenix III har möjligheten att anpassa gödningsmängden till varierande fältförhållanden genom att använda styrfil med varierad giva. Gödningsbillarna med hög kapacitet bibehåller en hög precision även i höga hastigheter.

Gödningsutrustning (tillval)

Zon 2 - Radrensare

Radrensare är ett tillval på Tempo. Uppgiften för radrensaren är att ta bort skörderester, kokor och stenar. Det är viktigt att ställa in radrensarna så att de bara tar bort en del material framför såenheten. Kravet på radrensare ställs vid sådd i obearbetade fält, direktsådd eller i fält med stora mängder växtrester.

Flytande radrensare (tillval)

Zon 3 - Såprecision

Med Tempo kan precisionssådd utföras vid väldigt höga hastigheter, utan att ge avkall på den exceptionella precisionen och exaktheten. Tempo är extremt exakt och utmatningsenheten garanterar perfekt placering av vartenda frö. Precision är av största betydelse för att maximera skörden.

16 mm sårör

22 mm sårör

Mikrogranulatbehållare

Småfrökit

Zon 4 - Stängning

När utsädet är planterat stänger stängningshjulet utsädesfåran och säkerställer därmed de perfekta förutsättningarna för grödan. Beroende på vilka krav jordbruket ställer gör gränssnittet det möjligt att använda flera olika industristandarder av stängningshjul, även från en tredje part-leverantör. 

Tandat stängningshjul

Stängningshjul 25 mm

Stängningshjul 50 mm

Mönstrat stängningshjul 50 mm

Teknisk data

Tempo L 8 10 12 16 18 24
Antal rader 8 10 12 16 18 24
Radavstånd (mm) 700/750/762/800 750 450/457/500/508/559/700/750/762/800 700/750/762 450/457/500/508 450/457/500/508
Rambredd 6,1 7,2 6,1-9,6 10,8-12,0 8,3-9,8 10,8-12,0
Arbetsbredd (m) 5,6-6,4 7,5 8,4-9,6 11,2-12,2 9,0-9,1 10,8-12,2
Transportbredd (m) 3,0 3,0-3,4*** 3,0 3,0-3,4*** 3,0-3,4*** 3,0-3,4***
Transporthöjd (m) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Vikt utan kombi (kg)* N/A N/A N/A / 7400-8000 8000-8800 7700-8900 8500-9700
Vikt med kombi (kg)* 6200-700 6600-7400 7000-8800 9000-9900 8700-10500 10300-11600
Viktöverföring Mech-/Hyd Mech-/Hyd Mech-/Hyd Hyd Hyd Hyd
Volym sålåda per radenhet (l) 90 90 90 90 90 25
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 30 30 30 30 30 N/A
Volym gödningsbehållare (l) 3000 3000 3000/5000 5000 5000 5000
Hydralikkrav (utan kombi)  N/A N/A N/A-4 DA + 2 FR** 4 DA + 3 FR** N/A-4 DA + 2 FR 4 DA + 2 FR
Hydraulikkrav (Kombi) 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR** 5 DA + 2 FR**
Oljeflödeskrav (l/min) 130 130 130-200 200 200 200
Dragkraftsbehov(hk) 150-200 180-230 200-300 300-350 300-350 300-350

*Vikt min-max beror på utrustning. Tomma såbehållare.

**Ett retursuttag utan mottryck  (max 2.5 bar) för retur från fläkten.

***3.4m transportbredd med dubbelhjul.

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur   DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk     N/A = Inte tillgänglig 
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: