Jordanalys och skydd

Eftersom din jord befinner sig i en ständig förändringsprocess är det värdefullt att kunna bedöma i vilket tillstånd den befinner sig. Hur ser jorden ut? Och vilken struktur har den?

Att ta ett spadtag och analysera jorden är något du kommer att tjäna på under hela ditt aktiva liv som jordbrukare.Vi vill gärna dela med oss av den kunskap vi samlat på oss under åren. Läs gärna våra guider och faktasidor om jorddiagnos, markpackning och erosion.

Lär dig mer om jorddiagnos

Jorddiagnos

Håll koll på hur dina jordar mår.

Lär dig mer
Påverkan av markpackning

Markpackning

Markpackning kan leda till avsevärda skördeförluster.

Lär dig mer
Erosion nöter bort översta jordlagret

Erosion

Jorden på fältet kan påverkas kraftigt av erosion till följd av vind eller nederbörd.

Lär dig mer