Året i korthet

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd, når ett nytt omsättningsrekord på 7 miljarder svenska kronor för det finansiella året 2023. Det är en försäljningsökning med 25 procent mot föregående år vilket säkerställer möjligheten till fortsatta investeringar för att stötta den globala matproduktionen. 

Sedan 2020 har Väderstads omsättning mer än fördubblats, från 3,4 miljarder kronor FY20 till 7 miljarder kronor FY23. Samtidigt har det varit tuffa år för både lantbrukare, företag och samhället i stort med politisk oro, ett pågående krig i Europa, klimatförändringar, höga räntor, höga råvarupriser och instabila spannmålspriser.

– Marknadens och våra lantbrukares investeringsvilja påverkas av många olika faktorer som till stora delar ligger utanför vår kontroll. Trots detta så har vi ökat vår försäljning på flera marknader, där i synnerhet Nordamerika och västra Europa sticker ut positivt. Vi är mycket ödmjuka över att ha nått en omsättning på 7 miljarder kronor, där efterfrågan på våra produkter varit hög under året, säger Rebecca Nygren, Vice President Finance & Legal på Väderstad.

Sett till de senaste framgångsrika åren för Väderstad, så fortsätter trenden med stora investeringar. Väderstad har sammanlagt investerat 480 miljoner kronor under 2023, inklusive en utbyggnad av fabriken i Väderstad med större ytor för montering och lackering, samt ett nytt kundcenter och nya kontor i Väderstads amerikanska fabrik i Wahpeton, North Dakota.

– En ökad försäljning har hjälpt till att påverka vårt resultat i en positiv riktning jämfört med förra året. Detta innebär att vi kan fortsätta investera i våra anläggningar för att bygga ut kapaciteten i vår produktion så att vi kan förse världens lantbrukare med högeffektiva och högkvalitativa maskiner för en hållbar och effektiv matproduktion, säger Rebecca Nygren.

Väderstad har också vuxit i antal anställda globalt, från 2 000 under FY22 till 2 200 FY23.

Den här veckan släpper Väderstad Hållbarhetsrapporten för 2023, där man kan läsa mer om vårt ekonomiska resultat och hur vi fortsätter att arbeta för en hållbar framtid inom områdena product, people och planet.

Läs mer på vår hållbarhetssida