Väderstad når en omsättning på 5,5 miljarder kronor

Väderstad, en av världens ledande företag för jordbearbetning, sådd och precisionssådd, når en ny rekordomsättning för räkenskapsår 2022. Från 4,2 miljarder under 2021 passerar Väderstad under räkenskapsåret 2022 - med avslut 30 september - 5,5 miljarder kronor.

Det har varit ännu ett mycket speciellt år för många globala företag. Pandemin Covid-19 fortsatte att ge effekt, med både ökad sjukfrånvaro och störningar i materialleveranser, priserna på stål har skjutit i höjden – samtidigt som kriget i Ukraina som startade i februari har haft stor inverkan på både jordbruket som helhet och Väderstad som företag.

Samtidigt har efterfrågan på Väderstads produkter fortsatt att vara hög där våra innovationer fortsätter att spela en betydande roll för lantbrukare som vill producera högre skördar med mindre insatser.

– Det har varit ännu ett bra år för många lantbrukare med höga spannmålspriser och en stark investeringsvilja. Vår försäljning visar starka siffror men samtidigt har vi, tillsammans med många andra verksamheter, drabbats hårt av både Covid-19, höga materialpriser framför allt på stål och det ryska kriget mot Ukraina, säger Nicklas Bjersér, Vice President Finance & Legal vid Väderstad.

Medan räkenskapsåret 2022 var ett stort år för Väderstad vad gäller försäljning, har det ekonomiska resultatet blivit något lidande på grund av situationen i världen.

– Vi har ett lägre resultat än föregående år men med de ovan nämnda yttre omständigheterna, som för det mesta ligger utanför vår kontroll, är vi ändå nöjda med resultatet, säger Nicklas Bjersér.

Antalet anställda inom Väderstad Group har fortsatt att öka under räkenskapsåret 2022, från 1.900 till 2.000.

Väderstad har nyligen släppt Hållbarhetsredovisningen för 2022. Klicka på länken nedan för att lära dig mer om hur Väderstad arbetar för att hjälpa våra lantbrukare att producera mer mat på ett effektivt och hållbart sätt.

Läs mer om hållbarhet här