Väderstad såmaskin Spirit 600S i fält

Spirit 600-900S

Maximal såmaskinsprestanda

Den pneumatiska såmaskinen Spirit 600-900S finns i storlekarna 6, 8 eller 9 meters arbetsbredder. Det är en universiell såmaskin för högkapacitets sådd i konventionella och reducerade bearbetningssystem. Spirit 600-900S är utrustad med innovativa lösningar som ökar precisionen och förenklar driften på gården.

Del av Spirit konceptet

Den pneumatiska såmaskinen Spirit utför utjämning, såbäddsberedning, återpackning, sådd och tillpackning i en enda överfart. Spirit är känd för att ge en imponerande precision under en lång livslängd, också vid höga arbetshastigheter på fältet. Tack vare dess höga individuella precision för varje såbill, placerar Spirit alltid utsädet på inställt sådjup. Du drar fördel av en jämn uppkomst över hela arbetsbredden på hela fältet.

Läs mer om Spirit konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad såhus Fenix II

Utsädesutmatning med hög precision

Spirit 600-900S är utrustad med utmatningssystem med hög precision, kallat Fenix II, som ger en stabil och pålitligt utsädesmängd. Den starka elektriska motorn tillåter höga utsädesmängder vid höga hastigheter.

Dessutom, snurrar den integrerade turbinfläkten på låga varv, vilket resulterar i minimal bränsleåtgång och tyst drift. Dess höga placering reducerar mängden damm som kan sugas in, vilket därigenom ökar noggrannheten i såresultatet högst avsevärt.

Läs mer
Väderstad Spirit - stor utsädesbehållare med bra åtkomst

Stor utsädesbehållare med bra åtkomst

För att maximera driftstiden i fält, har såmaskinens utsädesbehållare stor kapacitet, den rymmer 3900 liter. Tack vare sin stora öppning med en pressnings som lock, som rullas av från marken, är behållaren väldigt enkel att fylla på. 

Med dubbla plattformar och en öppen design på såmaskinen, drar du fördel av en bra och enkel åtkomst till alla komponenter på hela maskinen.

Läs mer
Visar det aktiva billtrycket

Aktivt billtryck

För att garantera ett jämnt sådjup också på kuperade fält och i varierande jordarter eller jordstrukturer, är Spirit 600-900S utrustad med ett aktivt billtryck. 

Med sensorer i hydralsystemet, registreras omedelbart om Spirit är på ett krön eller en dal. Automatiskt kompenserar ventilerna i hydraulsystemet billtrycket till inställt värde, oavsett arbetsvinkeln mot såmaskinens ram.

Du drar fördel av detta med en imponerande fröplacering och får en jämn uppkomst över hela fältet, både på krön och dalar.

Läs mer
Väderstad Spirit i transport
Spirit - Alltid rätt fördelning

Alltid rätt fördelning

Fördelarhusen är alltid placerade högt. Detta håller upp såslangarnas lutning, också i backig terräng, därigenom säkerställs en perfekt fördelning av utsädet över hela såmaskinens arbetsbredd. 

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Vändtegs-automatik

För att optimera isättning och urtag på vändtegen, är Spirit 600-900S utrustad med automatisk vändtegs-sekvenskontroll. Systemet sänker och höjer automatiskt förredskapet och såbillarna i rätt sekvens. 

Vid entré in i tegen gör systemet att förredskapet sänks ner i såbädden innan såbillarna. Vid upptag på vändtegen höjs förredskapet först och därefter såbillarna.

Detta ger en jämn etablering av grödan utan att dubbelså eller bearbeta vändtegen för mycket, dessutom gör detta system det möjligt att så vändtegen först utan att störa fröplaceringen vid sådd av resten av fältet.

Läs mer
Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält

Halvmaskins-avstängning

Utmatningen är fördelad på två fördelarhus, därigenom ges enkel förutsättning för halvmaskins-avstängning från hytten.

På oregelbundna fält, denna sektions-avstängning betyder också stora möjligheter för besparingar.

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde, samtidigt som dubbelsådd och ojämn grödetablering undviks.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Väderstad Toppmodernt kontrollsystem med iPad

Toppmodernt kontrollsystem

Spirit är utrustad med det iPad-baserade kontroll systemet Väderstad E-Control.

Utöver en enkel och tydlig kontroll och övervakning av så processen, erbjuder systemet möjligheten att justera arbetsdjupet på förredskapet, såbillarna, liksom den hydrauliska efterharven under sådd i fält.

Användarvänlighet, toppmodern grafik, kostnadseffektivitet och en enkelhet i uppdateringar, är några av systemets fördelar.

Läs mer
Väderstad Spirit spar överfarter med BioDrill

Spar överfarter med BioDrill

Genom att utrusta Spirit 600-900S med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill, smöfröiga grödor såsom fånggrödor, gräsfrö eller raps kan etableras samtidigt som huvudgrödan.

Såslangarnas munstycken fördelar fröutsädet väldigt jämnt framför huvudgrödans såbillar.

BioDrill ger en full-skalig högprecisions sådd, samtidigt som det besparar antalet överfarter som krävs att utföra jobbet.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

QuickStart videos

Se våra QuickStart-filmer för din Spirit.

Läs mer

Produkt koncept

Zon 1 - Såbäddsbearbetning

Beroende på valt förredskap så kan Spirit anpassas efter behov. Arbetsdjupet och förredskapets intensitet kan enkelt justeras från traktorhytten. På kombimodellerna har gödningsredskapet placerats på förredskapet.

 

CrossBoard Heavy

System Disc Aggressive

CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Spårluckrare

Zone 2 - Utjämnande packning

För att säkerställa en fast såbädd innan fröplaceringen, återpackar de stora packarhjulen såbädden mellan förredskapet och såbillarna, över hela såbredden. Detta innebär stora fördelar på lätta jordar, liksom på fält där jorden är alltför lucker efter en djup bearbetning alternativt vid en jordbearbetning utan återpackning.

Zon 3 - Sådd

Spirit har 380 mm stora tallrikar för att uppnå precision vid höga hastigheter. OffSet tallrikarna flyttar jorden åt sidorna och placera fröna i botten av såfåran. Efter tallrikarna faller jorden tillbaka och täcker fröet med finjord. Billtryck upp till 80 kg gör att tallrikarna åstadkommer en bra nedträngning. Den unika TriForce gummifjädringen ger såbillen oslagbara egenskaper att kunna följa såbottnens konturer.

Zon 4 - Återpackning

Genom att varje individuell såbill är sammankopplad med varsitt billpackarhjul, svarar såbillen instinktivt på ojämnheter eller jordvariationer i fältet. Därför hålls sådjupet alltid konstant på alla delar av fältet.
Den väl tilltagna diametern på billpackarhjulet, förstärker ytterligare en lugn gång med låg påverkan från vibrationer, och ger därigenom ökad precision vid höga hastigheter.

Zon 5 - Avdunstningsskydd

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Efterharven Light

Efterharven Heavy

Teknisk data

Spirit 600S 800S 900S
Utmatning Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Arbetsbredd (m) 6,0 8,0 9,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,8 3,85 4,0
Transportlängd (m) 8,2 8,2 8,2
Basvikt (kg) 5700 6800 7200
Volym sålåda (l) 3740/3900 * 3900 3900
Antal såbillar * 36/48 64/48 72/54
Radavstånd såbillar (mm) 167/125 167/125 167/125
Antal gödningsbillar N/A N/A  N/A
Radavstånd gödningsbillar (mm) N/A N/A N/A
Såbillstryck max (kg) 80 80 80
Diameter såtallrik (mm) 380 380 380
Bromsar H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-14 8-14 8-14
Hjuldimension (transporthjul) 400/55x15,5 400/55x15,5 400/55x15,5
Hydrauluttag 4 DV + FR 4 DV + FR 4 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 140 180 200
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 40
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing     FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig

*Beroende på radavstånd: 167mm / 125mm

Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin? Använd vår sökfunktion här. Där finns dokument för alla produkter vi tillverkat sedan 1962.

Gå till söken!

Utforska relaterat innehåll