70-talet - Verksamheten tar fart

Test av hopfällning ringvälten 1976

70-talet kom att bli en framgångsrik period och omsättningen ökade från 5 till nästan 25 miljoner svenska kronor. År 1972 bytte "Runes Mekaniska Verkstad" namn till "Väderstad-Verken AB". Vid det här laget var företaget redan känt i hela Sverige som en tillverkare av styvpinneharvar och kultivatorer.

År 1972 sysselsatte företaget 20 personer och trots utbyggnader om totalt 400 kvadratmeter, så växte företaget snabbt ur sina lokaler. En tomt för en ny fabrik köptes och läget är detsamma än idag.

The old factory "Subo"

Det enda flygfotot över dåvarande Rune Starks Mekaniska Verkstad togs under vintern 1971.Den vita byggnaden har utvecklats i två faser och sedermera flyttats upp till den nya fabriken.

Läs mer

Framgångar i Tyskland

Sommaren 1975 var torr och lerjordarna var hårda. Men ändå förvärvade Väderstads redskap ett gott rykte på större gårdar i Holstein i Tyskland, eftersom det enda redskap som genomförde jordbearbetningen bra var Väderstads harv. 

Läs mer

Containers skeppades till Sydafrika

Otaliga containrar skeppades till Sydafrika. Stora gårdar drog stor nytta av Väderstadvältarna. Det var faktiskt första gången som Väderstad kom i kontakt med riktigt stora gårdar och kunde observera vad användning i stor skala kunde orsaka för slitage på maskinerna.

Läs mer

The first version of ring roller

Test av hopfällning av den första sex meters versionen av ringvälten, 1976. Sedan dess har Väderstad blivit Europas största tillverkare av ringvältar och tusentals har skeppats ut över världen.

Läs mer