Väderstad NZ Aggressive 700

NZ Aggressive 500-1000

Mångsidig såbäddsberedning

NZ Aggressive 500-1000 är en kraftig såbäddsharv i bredderna 5-10 meter. Den har utjämnande CrossBoard fram, efterföljd av pinnar med 7,5 cm pinndelning, placerade på 5 eller 6 axlar och sist kommer efterharvspinnarna. Den högintensiva jordbearbetningen spar in på överfarter och behåller därmed såfukten i jorden. En fördel med NZA är god bärighet, vilket ger ett konstant harvdjup och möjliggör en tidig start på harvningen. 

Click to active 360 product spinner

Utvalda egenskaper

NZ Aggressive djupkontroll

Djupkontroll för ökad precision

Control-funktionen  på NZ Aggressive gör det enkelt att justera harvdjupet efter varierande jordarter i fältet utan att stanna.

För att åstadkomma en optimal etablering av grödan, kan NZ Aggressive ställas in att harva något djupare på vändtegar eller andra områden (knölar) där lite djupare harvning krävs.

Läs mer

Vibrerande pinnar för perfekt resultat

De intensivt vibrerande Agrilla Cobra-pinnarna är gjorda av härdat stål. Vibrationen sorterar fram jorden med större aggregat till ytan och mindre jordfraktioner längre ner i jordprofilen. Detta skapar en skorpskyddad yta men också finjord kring kärnan nere på sådjupet för god jordkontakt med kärnan. 

Spetsen på pinnen är placerad ganska långt bak i pinnens geometri, vilket ger en väldigt bra hållbarhet vid stenpåkännigar och därmed lång livslängd på pinnen.  

Markfrigången och pinndelning ger ett imponerande jordflöde, liksom en intensiv såbäddsberedning.

Läs mer
NZ Aggressive CrossBoard jämnar fältet

CrossBoard jämnar fältet

Med CrossBoard Heavy görs en aggressiv första jordbearbetning, vilken mal sönder kokor och jämnar ut ytan. Vinkeln och därmed intensiteten på CrossBoard kontrolleras enkelt från hytten utan att stanna.

CrossBoard är utrustad med master- och slav-cylindrar, som säkerställer perfekt djup hållning över alla sektioner och hela arbetsbredden.

NZA med 5 axlar kan utrustas med en bakre CrossBoard Light för ytterligare utjämning. Den ger också en stabilare gång i harven.

Läs mer
Väderstad stabiliseringsstag

Stabiliseringsstag – nyckeln till framgång

Ett dubbelverkande stag ökar den utjämnande effekten och säkerställer att alla CrossBoard-pinnar arbetar tillsammans som en enhet, vilket undviker individuella pinnar att flyttas sig uppåt och neråt

Du får ett extremt jämnt arbetsresultat, spar överfarter och ger optimala förhållanden för såmaskinen.

Läs mer
NZA Skorpbrytning och krossning av kokor

Skorpbrytning och krossning av kokor

Med SingleKnife monterade på CrossBoard Heavy, uppgraderas den jordbearbetande effekten ytterliggare. Detta är en fördel i styva lerjordar eller i plöjen. 

SingleKnife är enkla att montera utan krav på verktyg med det sinnrika Väderstad QuickChange.

Läs mer
Väderstad harv NZ Aggressive

Boggi med olika viktbelastning sänker vibrationerna

Bärhjulen på NZA är monterade i boggie med viss offset, på det viset ges ramen två bärande axlar och ger NZ Aggresive god stabilitet i längsled och garanterar att pinnarna på första axeln arbetar på samma harvdjup som pinnarna på sista pinnraden. 

Genom att fördela viktbelastningen 40% på de främre boggiehjulen och 60% på de bakre, åstadkommer man imponerande följsamhet och lugn framfart på ojämna ytor, i plöjen.

Läs mer
Väderstad harv NZ Aggressive i fält
Man som byter spets

Spetskonfigurator

För att uppfylla olika brukningsmetoder, erbjuder Väderstad ett brett utbud av spetsar till kultivatorer och harvar. Med rätt val av spets kan du optimera arbetsresultatet på dina fält, och ge den bästa tänkbara starten för kommande gröda.

Läs mer
NZ Aggressive gåsfot för full genomskärning

Gåsfot med full genomskärning

Utrustad med gåsfots-spetsar, ger NZ Aggressive full genomskärning på en överfart för att kontrollera ogräs i ekologisk odling. 

Efter att ogräsen blivit avskurna av gåsfots-spetsen, kastas ogräsresterna upp på ytan för att torka ut.

Läs mer
NZ Aggressive dämpning ökar livslängden

Dämpning ökar livslängden

NZ Aggressive 700-1000 är som standard utrustad med dämpning på de mittersta transporthjulen. 

Genom att få bort hårda stötar och skakningar under transport, förbättrar hjuldämpningen livslängden på harvramen och boggiehjul-infästningen högst avsevärt. 

Dessutom, ger detta en lugn färd på väg, också vid höga väghastigheter.

Läs mer
NZ Aggressive med en mångsidig efterharv

En mångsidig efterharv

Som avslutning på såbäddsberedningen skapar de vibrerande efterharvspinnarna ett avdunstningsskydd och sorterar större aggregat till ytan och finjord till såbotten

För att kunna anpassas till olika fält förhållanden kan både belastning och arbetsvinkel justeras på efterharven. En bakåtvändande funktion gör att man undslipper onödiga skador på efterharven om man skulle backa med efterharven i jorden eller vid backning i hörn.

Läs mer
Utbyggbar NZA – bygg ut vid behov

Utbyggbar NZA – bygg ut vid behov

Ditt lantbruk kan komma att utökas över tid. Med NZ Aggressive, är du alltid redo för nästa steg. 

7 meters NZ Aggressive kan byggas ut till 8 meters version. På samma vis kan en 9 meters NZ Aggressive byggas ut till en 10 meters version.

Läs mer
NZ Aggressive extra återpackning vid behov

Extra återpackning vid behov

NZ Aggressive kan utrustas med en bakre dragbom, med hydraulik, så att en Rollex- eller Rexius-vält kan kopplas på för extra återpackning och utökat jordbearbetningsarbete. 

Detta skapar en fin grund yta, optimal för sådd av småfröiga utsäden, som till exempel sockerbetor och raps.

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Kraftfull utjämning

CrossBoard Heavy utjämnar, mal sönder kokor och vänder stora mängder jord. CrossBoard Heavy är utrustat med ett stabiliseringsstag, vilket sammanlänkar alla CrossBoard pinnar så att dem samverkar. Detta gör CrossBoard Heavy ännu mer kraftfull när det gäller att minska antalet kokor och jämna till marken.

SingleKnife

Spårluckrare

Zon 2- Såbäddsberdning

AgrillaCobra-pinnarna är utformade för att maximera bearbetningen av jorden. De starka och hållbara pinnarna bearbetar jorden i syfte att skapa en perfekt såbädd. Markfrigången och fördelningen av pinnar över 5 eller 6 axlar ger ett bra flöde av jord genom maskinen. Avståndet mellan pinnarna är 7, 5 cm vilket fördelar jorden så att större kokor lägger sig på ytan och mindre partiklar lägger sig djupare, vilket är att föredra vid tidig sådd.

Spets alternativ

Gåsfot

6:e axel med pinnar

Påbyggnadsvingar

Zon 3 - Efterarbetet

Den sista arbetszonen gör det möjligt att lägga till funktioner som förbättrar efterarbetet.

Enkel efterharv

Dubbel efterharv

Bakre CrossBoard

Ribbvält

Bakre kopplingsdrag

Teknisk data

NZ Aggressive 600 700 800 900 1000
Effektiv arbetsbredd (m) 5,95 6,95 7,90 8,95 9,90
Transportbredd (m) 3,0 3,6 3,6 3,9 3,9
Transporthöjd (m) 2,95 3,15 3,65 3,95 4,45
Vikt min/max (kg) 2500/3200 3165/3880 3460/4240 3730/4590 4022/4930
Antal pinnar 79 93 105 121 133
Pinnavstånd (cm) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Bromsar - - - - -
Rekommenderad körhastighet (km/h) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Hjuldimension (stödhjul) 200/60x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5
Hjuldimension (transporthjul) 200/60x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5 250/65x14,5
Hydrauluttag (DV/EV) 3 3 3 3 3
Dragkraftsbehov från (hk) 120 140 160 180 210
NZ Aggressive 500ST 600T
Effektiv arbetsbredd (m) 4,95 5,95
Transportbredd (m) 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 2,45 2,95
Vikt min/max (kg) 2100/2400 2420/2740
Antal pinnar 65 79
Pinnavstånd (cm) 7,5 7,5
Bromsar - -
Rekommenderad körhastighet (km/h) 6-10 6-10
Hjuldimension (stödhjul) 200/60x14,5 200/60x14,5
Hjuldimension (transporthjul) 200/60x14,5 200/60x14,5
Hydrauluttag (DV/EV) 1 DV+1 EV 3 DV
Dragkraftsbehov från (hk) 100 110

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 

LS = Load sensing    FR = Fri retur    DV = Dubbelverkande    EV = Enkelverkande
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänlig    
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll