En grön växt som symboliserar hållbarhet.

Hållbarhet hos Väderstad

Vi är engagerade

Att innovera jordbruket har varit kärnan i vår verksamhet sedan starten, att stödja lantbrukarna i att optimera användandet av sin jordbruksmark för att säkra en hållbar livsmedelsproduktion för kommande generationer.

Vårt tillvägagångssätt

Kvinna som arbetar i produktion, iförd en Väderstad t-shirt.

PEOPLE

En säker och hälsosam arbetsmiljö som möjliggör tillväxt är vår högsta prioritet - både för våra anställda och våra bönder.

Läs mer
En hand full med frön.

PLANET

Att ta hand om planeten och inte använda mer resurser än nödvändigt är centralt för våra produkter och produktion.

Läs mer
Gula vältringar liggandes på varandra.

PRODUCT

Att utveckla innovativa och effektiva lösningar med garanterad kvalitet är nyckeln till våra hållbara produkter.

Läs mer

Vårt bidrag

Som ett globalt företag tar vi globalt ansvar

Tillsammans bidrar vi till 9 av de 17 hållbarhetsmålen (SDG) från FN:s Agenda för hållbar utveckling 2030.

Läs mer
9 FN-mål för vår hållbarhet.

Strategiska målområden

Läs mer

MÄNNISKOR

  • 0-vision olyckor

  • Jämställdhet

  • Högt medarbetarengagemang

Läs mer

PLANET

  • Nettonollutsläpp till 2045

  • Energieffektivitet

Läs mer

PRODUKT

  • Kvalitet och leveransprecision

  • Ledande inom innovation

  • Hög kundnöjdhet

Läs mer

VINST

  • 8% vinst före skatt

  • 10% årlig försäljningstillväxt

Läs mer

Rapport och relaterat innehåll

Hållbarhetsrapport

Läs vår fullständiga hållbarhetsrapport här.