Förenklar arbetet och förbättrar resultatet

Rune Starks anda lever i allra högsta grad kvar i företaget. Vi är fortsatt nyfikna och söker efter tekniska lösningar som förenklar lantbrukarens vardag.

Vår ständiga strävan är att utveckla maskiner som gör flera arbetsmoment, med hög avverkningskapacitet, under en och samma överfart. Fördelarna med det är uppenbara. Fälten klara för sådd i rätt tid och får de bästa förutsättningarna för maximal skörd och dessutom sparar det tid, energi och pengar åt er och ert lantbruk.

Vi utvecklar odlingsmetoder och producerar såmaskiner, kultivatorer, harvar och vältar anpassade för varierande klimatzoner, från australienska sandjordar till lerjordar i norden. Olika grödor ställer olika krav på fröplacering och jordbearbetning.

En stor del av utprovningen av nya maskiner görs i nära samarbete med lantbrukare på gårdar runt om i världen. Att göra utvecklingsarbetet tillsammans är viktigt för oss då samarbetet ofta leder till förbättringar och nya tankesätt.

Kvalitét ger trygghet

”Ta i så det håller” var ett uttryck som myntades av Rune Stark. Det är något vi håller fast vid genom vår omfattande testningsverksamhet av maskiner och komponenter. Testerna innefattar fältprovning, mekanisk provning, utmattningsprovning och laboratorietester. Vi känner oss så trygga med vår kvalitét att vi lämnar två års garanti på alla maskiner.