Etableringsmetoder

Det finns ett stort antal mer eller mindre definierade bearbetnings- och etableringsmetoder. Ett vanligt sätt att gruppera dessa är efter om plog används eller inte, vilket ger huvudgrupperna plöjda- och plöjningsfria system. En tredje huvudgrupp som generellt särskiljs är direktsådd där såmaskinen är det enda bearbetande redskapet. 

Plog i fält

Plöjda system

Plöjda system har högre förmåga att hantera en bristande växtföljd, än vad plöjningsfria system har. Dock ger en god växtföljd även stora fördelar i det plöjda systemet. 

Lär dig mer
Väderstad TopDown i fält

Minimerad bearbetning

En minimerad bearbetning passar för de flesta jordarter och klimat. De största fördelarna ses dock vid något styvare jordar samt vid torrare förhållanden.

Lär dig mer

Ultragrund bearbetning

Ultragrund bearbetning är en etableringsmetod som genomför en full utskärning av jordprofilen på endast 2-3 cm arbetsdjup.

Lär dig mer
Direktsådd med Rapid 400C

Direktsådd

Renodlad irektsådd använder ofta specialiserade direktsåmaskiner, som fokuserar på att placera fröet med minimal inverkan på jorden. Direktsådd är som mest fördelaktigt i torrare områden.

Lär dig mer