CrossCutter Disc

Väderstad CrossCutter Disc

Den nya generationens såbädd

Väderstad CrossCutter Disc skapar nya möjligheter för effektiv bearbetning och förbättrade fältresultat i en mängd olika förhållanden. CrossCutter Disc har enastående prestanda i rapsstubb och täckgröda, samtidigt som den ger stora fördelar i spannmålsstubb och på plöjd mark.

Läs mer

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Full utskärning vid ultragrunt arbetsdjup

CrossCutter Disc bearbetar jorden mycket intensivt med låga krav på motorkraft, vid ultragrunt arbetsdjup och med höga hastigheter på upp till 20 km/h.

CrossCutter Disc kan monteras på den flexibla tallrikskultivatorn Väderstad Carrier.

Läs mer

Eftersom CrossCutter Disc arbetar i ultragrunt arbetsdjup vid 2-3cm kommer den förflytta betydligt mindre jord än konventionella tallrikar. Detta betyder mindre bränsleåtgång, medans det ökar arbetshastigheten. CrossCutter Disc arbetar bäst i arbetshastigheter mellan 15-20km/h

Läs mer

Utmärkt i rapsstubb

Tack vare tallriksformen och svenskt stål av hög standard ger CrossCutter Disc full utskärning och intensiv blandning vid grunt arbetsdjup. 

Detta skapar en vidsträckt falsk såbädd som senare kan elimineras med en andra överfart för att åstadkomma bra fälthygien för nästa gröda.

Läs mer

Komposttäckning av täckgrödor

När du avdödar en mellangröda ger den fulla utskärningen från CrossCutter Disc stora fördelar. 

CrossCutter Disc arbetar intensivt på 0–3 cm arbetsdjup och blandar därför inte in växtrester från mellangrödan på djupet. Detta eliminerar mellangrödan samtidigt som risken för problem i den efterföljande grödan minimeras.

Läs mer

Den mångsidiga tallriken

CrossCutter Disc ger bra resultat i spannmålsstubb, där dess intensiva grunda bearbetning bekämpar ogräs som till exempel renkavle.

I plogad mark kan den robusta konstruktionen och det svenska stålet av hög standard skapa en såbädd.

Läs mer

En tallrik – en arm

CrossCutter Disc monteras på den flexibla tallrikskultivatorn Väderstad Carrier. Eftersom varje CrossCutter Disc är individuellt monterad på en egen gummiupphängd tallriksarm, kan den lätt följa markens kontur och därmed säkerställa ett mycket jämnt resultat.

Du får hög precision utan kompromisser.

Läs mer

Designad för högsta prestanda

CrossCutter Disc kan uppfattas göra samma arbete som en konventionell våg-tallrik, även kallad ”wave disc”. På grund av tre avgörande skillnader är arbetsresultatet dock något helt annat:

  • CrossCutter Disc mäter hela 11,5 cm i tjocklek, vilket kan jämföras med branschstandard på 5 cm.
  • CrossCutter Disc arbetar på ultragrunt arbetsdjup om 2-3 cm. 
  • Tallriksvinkeln är optimerad för att maximera resultatet.

Tillsammans gör dessa egenskaper att CrossCutter Disc levererar en komplett genomskärning av fältets yta. Detta är omöjligt med en så kallad wave disc, konstruerad för att kultivera i ett smalare spår.

Läs mer

Svenskt stål – svensk kvalitet

Väderstads svenska V-55-stål kombinerar mycket hög hårdhet med bibehållen stöttålighet. Jämfört med branschstandard höjer det unika Väderstad V-55-stålet hårdhetsnivån från HRC 47-48 (standard) till HRC 55.

Du får lägre kostnader för slitna delar och mindre driftstopp.

Läs mer