Ultragrund bearbetning med CrossCutter Disc

CrossCutter Disc ger full bearbetning på endast 2-3 cm arbetsdjup. Det är en unik bearbetningsintensitet som krossar, hackar och finfördelar i ett enda överfart. CrossCutter Disc presterar enastående i rapsstubb och i mellangrödor, samtidigt som den ger stora fördelar i spannmålsstubb och i plogtilta.

CrossCutter Disc

Ultragrund bearbetning med full utskärning

CrossCutter Disc

Mindre bränsleåtgång – högre hastighet

CrossCutter Disc

Slösa inte tid på den falska såbädden

crosscutter-disc-field3.jpg

Inblandning av fång- och mellan-grödor

Full bearbetning även på ultragrunt arbetsdjup

CrossCutter Disc bearbetar väldigt intensivt med ett lågt dragkraftsbehov, på ett ultragrunt bearbetningsdjup och i hög hastighet upp till 20 km/tim. CrossCutter Disc kan monteras på den mångsidiga Väderstad Carrier eller Väderstad Carrier XL som finns tillgänglig i arbetsbredderna 3,0 till 12,25 meter. Att utrusta Carrier eller Carrier XL med CrossCutter Disc ger ett nytt agronomiskt redkskap i verktygslådan för växtodlingen.

Läs mer
CrossCutter Disc

CrossCutter Disc

Originalet för ultragrund bearbetning.

Tillgänglig som 450 mm (2-3 cm bearbetningsdjup) och 510 mm (3-5 cm bearbetningsdjup).

Läs mer
CrossCutter Disc Aggressive

CrossCutter Disc Aggressive

För tuffa förhållanden när jordnedträngning är extra utmanande

Tillgänglig som 450 mm (2 - 3 cm bearbetningsdjup) och 510 mm (3 - 5 cm bearbetningsdjup).

 

Läs mer
Renare fält med större skördepotential

Renare fält med större skördepotential

Ämnet fälthygien fokuserar på hanteringen efter skörd av oljeväxter, spannmål och andra grödor där målet är att få fröbanken med ogräsfrön och spillsäd att gro snabbt samt att få igång förmultningen av växtresterna så snabbt som möjligt. En minskad fröbank förbättrar konkurrenskraften för den efterföljande grödan och kan minska kostnaden för ogräspreparat. Ultragrund bearbetning utvärderas också som en del i lösningen om glyfosat blir förbjudet.

Läs mer

Bekämpa ogräs effektivt

Många gräsogräsfrön, som renkavle och sandlosta, triggas igång att gro av ljus. Om de bearbetas ner för djupt kan de komma i groningsvila i många många år. CrossCutter Disc tallriken kastar upp materialet och därmed sorteras det när det faller ner igen. Det lättaste materialet, som ogräsfröna, landar därmed i ytan där de ges optimala förhållanden för att gro snabbt. Den falska såbädden och grodda ogräs kan senare slås ut med en andra överfart eller glyfosat för att erbjuda nästkommande gröda ett rent fält med mindre fertila ogräsfrön.

Läs mer

Slösa inte tid på den falska såbädden

Enligt försök påverkar djupet som frön av raps, ogräs och spannmål placeras på direkt den tid det tar för fröna i den falska såbädden att gro, växa och komma upp. Genom att minska denna tid som ägnas åt att vänta på att frön i den falska såbädden ska komma upp tillräckligt mycket för att tas bort igen, gör att efterföljande huvudgröda kan etableras tidigare. Alternativt ger denna extra tid stora möjligheter att öka skördepotentialen i fältet genom att genomföra värdefulla markvårdsarbeten som dikning eller kantklippning inför etableringen av nästa gröda.

Läs mer

Dagar till uppkomst i förhållande till frödjup

1. Dagar tills uppkomst ogräs
2. Dagar tills uppkomst oljeväxter
3. Dagar tills uppkomst vete

 

Läs mer
CrossCutter Disc ger en bättre inblandning och finfördelning

CrossCutter Disc ger en bättre inblandning och finfördelning

Efter mellangrödor och ensilagemajs är finfördelning och inblandning av skörderester avgörande för att lyckas. För att öka bearbetningsintensiteten kan CrossCutter Disc kombineras med knivrullen CrossCutter Knife. Att använda en aggressiv vältrulle som en SteelRunner kommer att förbättra bearbetningseffekten ytterligare.

Läs mer

Fullständigt brytande av mellangröda

När man ska avbryta en växande mellangröda, krävs en full utskärning på en ultragrunt bearbetningsdjup med hög kapacitet och stora agronimiska fördelar. Intensiv bearbetning på 0-3 cm krävs, sönderhackning och inblandning av mellangrödan utan att blanda ner växtresterna alltför djupt. Efter en överfart är mellangrödans stjälkar krossade och inkörsportar för mikroorganismer skapas. Detta bryter effektivt mellangrödan, samtidigt som risken för framtida problem av spillfrön i efterföljande gröda minimeras.

Läs mer

Fungerar utmärkt efter ensilagemajs

Efter ensilagemajs måste två huvudmål uppfyllas; att förstöra livsmiljön för den europeiska majsborren och undvika uppkomst av mykotoxiner som kan överföras till efterföljande gröda. CrossCutter Disc uppnår båda uppgifterna till en mycket låg kostnad, vilket ökar nedbrytningshastigheten jämfört med att bara hacka växtresterna. En fördel jämfört med en puts eller slaghack är att CrossCutter Disc även bearbetar växtresterna i hjulspåren.

Läs mer
Bevarande av fukt och struktur – När mindre är mer

Bevarande av fukt och struktur – När mindre är mer

Genom att bearbeta hela ytan bryter CrossCutter Disc kapilläriteten helt. Detta bevarar värdefull markfukt för den kommande grödan.

Det ultragrunda arbetsdjupet säkerställer att en minimal mängd jord torkas ut, samtidigt som den höga mängden växtrester som finns kvar i matjorden hjälper till att reflektera solljus för att ytterligare bevara fukten.

Läs mer

Minskad jorderosion

Genom att bearbeta ultragrunt, rivs bara en mindre mängd jord upp och mindre jord utsätts för risken för jordflykt. Detta är avgärande på kuperade fält och även i jordbrukslandskap där vinderosion förekommer. Den stora mängden med växtrester som blandas in i ytan suger upp riklig nedderbörd vilket därmed förebygger ytavrinning likväl som helt tar bort risken för att skapa en hård jordskorpa i ytan.

Läs mer

Minimal störning av markfaunan

Den ultragrunda bearbetningen i det relativt torra övre jordlagret ger en minimal skada på daggmaskarna och brytandet av kapilaräteten till ytan ökar på markfukten vilket ökar maskarnas akivitet ända upp till ytan.
Att efterlämna växtresterna i toppjorden ökar även det maskarnas aktivitet, vilket i sin tur påskyndar nedbrytningen ytterligare. Samtidigt sojm maskarna gödslar jorden och ger den kommande grödan ännu bättre förhållanden för tillväxt.

Läs mer

CrossCutter Disc Aggressive

Det nyaste tillskottet till CrossCutter Disc familjen är CrossCutter Disc Aggressive som är utvecklad för tuffare förhållanden i fält. Med dess unika form och de vässade TrueCut-utskärningarna utmärker CrossCutter Disc Aggressive sig i styva jordar och i kraftiga växtrester där jordpenetration annars kan vara ett problem. Alltjämnt fortfarande arbeta extremt grunt och flyttar betydligt mindre jord än en konventionell Carrier-tallrik.

Läs mer
  1. Perfekt passform. Livstids garanti och optimalt skydd av lagret.
  2. Frästa utskärningar behåller formen längre.
  3. Aggressivare på tunga växtrester som majsensilage, grova oljerapsstjälkar eller solrosstubb.
  4. Ökad penetrationskapacitet i styva jordar eller svåra förhållanden.
  5. V-55 stål: Unik livslängd.
Läs mer

Utmärkt markföljningsförmåga

CrossCutter Disc passar till den mångsidiga och flexibla Väderstad Carrier. Eftersom varje CrossCutter Disc är individuellt monterad till sin egen gummidämpade tallriksarm har den en förmåga att följa markens form fint, och därmed blir bearbetningsresultatet väldigt jämnt. Du får fördelen av höjd prestanda utan kompromisser.

Läs mer
Mindre bränsle - högre hastighet med CrossCutter Disc

Mindre bränsle - högre hastighet

Eftersom CrossCutter Disc arbetar i ultragrunt arbetsdjup vid 2-3cm kommer den förflytta betydligt mindre jord än konventionella tallrikar. Detta betyder mindre bränsleåtgång, medans det ökar arbetshastigheten. CrossCutter Disc arbetar bäst i arbetshastigheter mellan 15-20km/h

Läs mer

Spets och tallriks konfigurator

Väderstad erbjuder spetsar och tallrikar för alla behov och alla förhållanden. För att optimera arbetsresultatet är det viktigt att använda rätt slitdel. Väderstads spets och tallriks konfigurator hjälper dig enkelt att hitta den rätta spetsen till din maskin och dina förhållanden.

Läs mer

Svenskt stål – svensk kvalitet

Väderstads svenska V-55-stål kombinerar mycket hög hårdhet med bibehållen stöttålighet. Jämfört med branschstandard höjer det unika Väderstad V-55-stålet hårdhetsnivån från HRC 47-48 (standard) till HRC 55.

Du får lägre kostnader för slitna delar och mindre driftstopp.

Läs mer