Låt naturen göra jobbet

Som jordbrukare har du en stor påverkan på jorden, det är ofrånkomligt. Av det skälet bör vi som odlare alltid hantera jorden på ett sätt som gynnar den.

Här kan du läsa mer om hur du, med relativt enkla medel, kan säkerställa att din jord är frisk och välmående.

Jordar kan hantera stora mängder vatten

Vatten i marken

Jorden kan hantera och lagra avsevärt stora mängder vatten.

Lär dig mer
Ta hand om dina fält, så att jorden håller optimal mängd vatten

Vattenhushållning

Vattnet som finns i och under såbädden är avgörande för den nya grödans etablering,

Lär dig mer
Daggmaskarnas inverkan på jorden

Daggmaskar

Daggmaskarna spelar en mycket viktig roll i jorden.

Lär dig mer
Roten defineras som den bärande del av plantan som inte bär blad eller noder

Rötter

Välutvecklade rotsystem är resultatet av en bra jordstruktur och de är avgörande för höga skördar.

Lär dig mer
När den hanteras på rätt vis, är halmen en tillgång för fältet

Halmnedbrytning

När den hanteras på rätt vis, är halmen en tillgång för fältet. Halmen förbättrar jordstrukturen och gör jorden mer porös.

Lär dig mer