Svenskt stål - Svensk kvalitet

Svenskt stål - svensk kvalite

Väderstad V-55 är högkvalitativt svenskt härdat stål med lång livslängd. Detta förbättrar lantbrukets odlingsekonomi genom mer tid i fält och lägre kostnad för slitdelar per hektar.

När man utvecklar stål för tallrikar är den största utmaningen att med precision kombinera hög hårdhet med bibehållet slagseghet. Hårdheten ger slittålighet, samtidigt som slagsegheten ger motståndskraft mot yttre påverkan i fält såsom sten-påkörning eller liknande.

Den optimala kombinationen av dessa två egenskaper resulterar i en mycket lång livslängd under krävande förhållanden.

Väderstad V-55 flyttar gränsen

V står för Väderstad och siffran 55 står för hårdheten mätt i Rockwell C i enheten HRC. Den unika struktursammansättningen i materialet gör det möjligt att pressa upp hårdheten från standard 47-48 HRC till 55 HRC, samtidigt som slagsegheten bibehålls. 55 Rockwell C används även i knivar eller liknande, där hårdheten är avgörande.

Egen produktion

Väderstad V-55 utvecklas tillsammans med det 100% ägda dotterbolaget Väderstad Components AB och den svenska ståltillverkarkaren SSAB. Väderstad Components AB tillverkar tallrikar, pinnar och packarringar för alla Väderstads maskiner. Tillverkningen sker i en helt automatiserad process som säkrar en perfekt jämn kvalité.

Att ha egen tillverkning av slitdelar är unikt på marknaden och detta ger Väderstad full kontroll över kvalitén. Detta återspeglar den höga produktfilosofi som gäller för samtliga Väderstad-produkter. Resultatet ses i ett högt mervärde i fält till en begränsad merkostnad.