Väderstad farm machinery are built to create the optimum environment allowing for perfect emergence in your field. Whether it’s cultivation, seedbed preparation or seed placement, our vision is to ensure a perfect emergence to maximise yields.

Together we will make you an even more successful farmer.

Titan Machinery - our partner in Bulgaria

Фирма Тайтън Машинъри България е официален представител на Väderstad за България.

Компанията заема водеща позиция в продажбата на почвообработваща техника в България.

Чрез предлагането на иновативни и ефективни технологии за производство на селскостопанска продукция с марка Väderstad, Тайтън Машинъри България повишава не само конкурентоспособността на българските производители в Европейски и световен мащаб, но и формира ново отношение към обработката на земята и опазването на околната среда.

Компанията разполага с висококвалифициран екип от търговски специалисти и сервизни инженери, както и изградена мрежа от 

продажбено - сервизни центрове в столицата на България, София и градовете Стара Загора, Монтана, Плевен, Добрич, Русе и Бургас. 

Иновативните технологични решения и високото качество на обслужване, правят Тайтън Машинъри България предпочитан партньор за много от големите български земеделски компании. 

Read more
Titan Machinery logo

Тайтън Машинъри България EАД

Бул. Ботевградско шосе No. 455
1839 гр. София
България