SeedEye-sensorerna är monterade på varje såslang på såmaskinen.

SeedEye: Automatisk kontroll av utsädesmängd utan behov av vridprov

Väderstads SeedEye-system revolutionerar sådden genom att eliminera vridprovskravet och erbjuda realtidsräkning av utsädet för exakt sådd. Dessutom övervakar den såslangarna för  blockeringar och varnar omedelbart om eventuella störningar i utsädes- eller gödnigsflödet. Detta säkerställer optimal fälteffektivitet och kontroll, vilket gör SeedEye till det ultimata verktyget för ett modernt lantbruk.

Automatisk kontroll av utsädesmängd

SeedEye är ett automatiskt system som styr din utsädesmängd i realtid. Genom att räkna varje utsädesfrö som passerar genom såslangarna ger det dig full kontroll över det exakta antalet utsädesfrön som din såmaskin matar ut i såbädden.

Läs mer

Inget behov av vridprov

Att utrusta din nästa Väderstad-såmaskin med det unika SeedEye-fröräkningssystemet innebär att du aldrig mer behöver utföra vridprov för utsädet. Detta maximerar din effektivitet och ger dig full kontroll över sådden.

Läs mer

Blockeringsövervakning

SeedEyes blockeringsövervakning säkerställer oavbruten sådd genom att omedelbart upptäcka och varna för eventuella hinder eller slangstopp. Systemet ger dig fullständig kontroll från hytten, möjliggör snabba justeringar och bibehåller driftseffektiviteten och fin sådd utan mistor.

Läs mer

Automatisk fröräkning och vridprov

SeedEye-sensorerna är monterade på varje såslang på såmaskinen. I arbete räknar SeedEye-sensorerna exakta antalet frön som passerar genom varje enskilt såslang.

Genom att kombinera utsädesmängden med körhastighetsdata från såmaskinens markradar, justerar systemet automatiskt utmatningen för att bibehålla den valda utsädesmängden i frön per kvadratmeter.

Med tillgång till exakta data kan du fatta välgrundade beslut för ökad effektivitet och optimalt resultat i växtodlingen.

Läs mer
"Första året hade vi gott om utsäde över efter säsongen, men efter att ha räknat utsädesfröna i fältet med SeedEye visade det sig att utsädesmängden var perfekt. Nu beställer vi mindre utsäde varje år och det betyder att vi sparar pengar."

Frank Fuhrer, Tyskland

Läs mer
Flygfoto på en såmaskin med SeedEye i fält

Det mest tillförlitliga måttet: frön/m²

Med SeedEye ställs din utsädesmängd in i termer av antalet frön per kvadratmeter. Till skillnad från enheten kg/ha påverkas inte utsäde/m² av variationer i utsädestyp, såsom förändringar i tusenkornsvikter och skillnader mellan utsädesbatcher i säckarna. Om din målutsädesmängd är 303 frön/m² kommer SeedEye att leverera detta konsekvent, oavsett ovanstående dessa faktorer.

Tala helt enkelt om för SeedEye-systemet det exakta antalet frön per kvadratmeter du vill ha sått på ditt fält, så kommer SeedEye att få det att hända.

Med SeedEye går vi förbi viktbaserade mått, som kg/ha, och fokuserar istället på det mest avgörande måttet – antalet frön på fältet. Det är det som växer!

Läs mer

Exempel: SeedEye eller traditionellt vridprov

Beslutet om utsädesmängden börjar med ett målvärde för frön per m², såsom 300 veteplantor/m². Justeringar görs sedan baserat på grobarheten för den aktuella utsädet samt potentiella fältförluster i grobarhet baserad på såbäddens kvalitet.

Läs mer

SeedEye (frön/m²)
SeedEye är direkt klar att användas, vilket gör att du kan börja så med din utsädesmängd specificerad i frön/m² – utan behov av omständiga vridprov med dålig noggranhet. SeedEye uppnår konsekvent utsädesmålet och ger dig fullständig kontroll över din utsädesmängd.

Målvärde utsäde (frön/m²): 300
Grobarhet: 99%
Frön/m²: 303
Läs mer

Traditionellt vridprov (kg/ha)
I det traditionella systemet med vridprov kräver beräkningen av utsädesmängden i kg/ha att man tar med den uppskattade tusenkornsvikten (TKV) i beräkningen. Detta innebär en risk för noggrannheten. Till exempel, om din utsädespåsens TKV inte stämmer perfekt överens med det beräknade genomsnittliga TKV, kan en avvikelse på bara 5-10 gram i TKV avsevärt komplicera bestämning av korrekt utsädesmängd för manuell kalibrering med vridprov av din såmaskin. Alla variationer i TKV innebär en risk att man kommer fel i utsädesmängd i frön/m2.

Målvärde utsädesmängd: 300 300 300 300
Grobarhet: 99% 99% 99% 99%
Tusenkornsvikt (TKV) : 45 50 55 60
Kg/ha: 136,5 151,5 167 182
Läs mer
"SeedEye innebär att vi kan använda frön per kvadratmeter, snarare än att behöva väga och kalibrera utsädet varje gång vi byter utsädessort eller sår i ett nytt fält."

Scott Hoskin, England

Läs mer

Blockeringsövervakning i realtid i sådden

Eftersom SeedEye registrerar varje enskilt frö och gödningsmedel som passerar genom såslangarna, gör det att såprocessen kan visualiseras i realtid på iPaden skärm i traktorn.

Om en avvikelse, såsom en blockering inträffar, larmar SeedEye omedelbart, vilket möjliggör snabb upptäckt av eventuella problem som påverkar noggranheten i sådden.

Från hytten får du fullständig kontroll över sådden genom det iPad-baserade styrsystemet, Väderstad E-Control. Integrerad med ISOBUS Task Controller sköter det även den varierande utsädes- och gödningsmängder och sektionsavstängning på halva såmaskinen för både gödning och utsäde.

Läs mer

Lantbrukares erfarenheter av SeedEye

Nyfiken på vad lantbrukare tycker om SeedEye?
Se dessa korta videor och lär dig om SeedEyes inverkan på noggranheten direkt från lantbrukare.

Läs mer

Scott Hoskin, England

Läs mer

Frank Fuhrer, Tyskland

Läs mer

René Tilly, Frankrike

Läs mer

Erik Kajar, Estland

Läs mer
Lantbrukare Peter Malmström från Sweden leende, håller en Väderstad E-control.
"Med hjälp av Väderstad SeedEye kan jag beräkna mitt exakta utsädesbehov i antal frön per kvadratmeter. Tack vare detta kan jag ta hem rätt mängd utsäde och vara säker på att jag alltid har det jag behöver hemma."

Peter Malmström, Sverige

Läs mer
Hand som håller frön

Kalkylator för utsädesmängd

Använd Väderstads utsädesmängdskalkylator för att konvertera mellan utsädesvikt och utsädesmängd – kg/ha, frön/m2 eller plantor/m2.

Läs mer
DLG-utmärkelse tilldelas SeedEye 2019

Godkänd av tyska standardiseringsinstitutet DLG

2019 fick Väderstad en prestigefylld utmärkelse från det välrenommerade DLG Test Center i Tyskland. SeedEye-systemet tilldelades denna utmärkelse efter dess imponerande prestanda i tester utförda på vete och raps, de grödor som ingick i utvärderingen. Den uppnådde mycket goda resultat, vilket understryker dess effektivitet och tillförlitlighet vid styrning av utsädesmängd.

Läs mer

SeedEye fröräknings- och blockeringsövervakningssystem stöds fullt ut av: