Grundläggande fakta om jord

Om du fullt ut kan förstå din jord, vilka byggstenar den består av och vilka egenskaper den besitter, har du lagt grunden för ett effektivt och hållbart jordbruk.

Vi tror att man, för att kunna optimera sitt jordbruk fullt ut, bör ha en djup förståelse för hur jorden fungerar och reagerar under olika förhållanden. Av det skälet har vi satt samman ett antal enkla guider med fakta kring olika jordarter, markstruktur och strukturbildande processer.

Jorden utgörs till 50% av fast materia och 50% porer.

Jordens byggstenar

Jorden utgörs av 50% fast material och 50% porer. 

Lär dig mer

Egenskaper hos olika jordarter

Jordarten påverkar flera aspekter i lantbruket.

Lär dig mer
Markstrukturen beskriver jordens sammansättning

Markstruktur

Markstrukturen beskriver den jordens sammansättning.

Lär dig mer
Strukturbildande processer

Strukturbildande processer

Förstå dig på vikten av de faktorer som påverkar strukturbildande processer.

Lär dig mer