Utmatningssystemet Fenix III

Den mest avancerade utmatningssystemet inom jordbrukssektorn ger extremt precis sådd, tillförlitlig prestanda och enkelt underhåll, år efter år.

Precision in i minsta detalj

En integrerad och sömlös konstruktion som säkerställer konsekvent flöde för alla produkter. Motor, rotorer, hölje, inlopp och utlopp arbetar tillsammans sömlöst. Denna konstruktion säkerställer att såhuset kan hantera besvärliga produkter som inokulanter, mikronutrienter och problematiskt utsäde. 

En stark motor (40 W) med högt vridmoment driver konstant produktflöde och fyra rotorer med en unik konstruktion gör det möjligt att mata ut många olika typer av utsäde och produkter i många hastigheter.

Läs mer

OffSet för ett jämnt produktflöde

Förskjutna spår i rotorn och vinklat utlopp säkerställer ett jämnt produktflöde. Rotorerna i Fenix III fyller inte på över inloppets hela bredd samtidigt, utan istället varieras utmatningen från rotorns ena till andra sida. Om såhusets utlopp vinklas matas produkten ut från mitten först och därefter från sidorna. 

Igensättning förhindras med en unik utjämningsfläns på ovansidan av såhusets hölje. Flänsen, tillsammans med flexibla spår i rotorn, säkerställer jämnt flöde. 

Läs mer
Fenix III OffSet-rotorer eliminerar risken för att produkten pulserar genom såhusen, vilket förhindrar igensättning och säkerställer en jämn såmängd.
Läs mer

OffSet eller inte OffSet - en jämnförelse

Läs mer

OffSet rotor

Ej-OffSet rotor

Tillförlitlighet

Växellådans utväxling (64:1) gör att Fenix III kan köras på lägre varvtal och så med många olika utmatningsgivor. Med motorn placerad på såhusets utsida förhindras förorening. Tack vare drivmotor med hög effekt (40 W) och högt vridmoment säkerställs sådd utan igensättning. 

Centrumaxeln är maskinbearbetad i båda ändar vilket förhindrar slitage och ger längre livslängd för axel och rotor. Rotorer av polyuretan ger bättre flexibilitet och ökad hållbarhet.

Läs mer

Robust och hållbar

Foder av rostfritt stål på såhusets bakre gavel och utmatningssida säkerställer ett tåligt och hållbart såhus som står emot påverkan från abrasiva produkter. Centrumaxeln inuti såhuset och växellådan är upphängd på lager av rostfritt stål, vilket säkerställer dess stabilitet när rotorn roterar. Lagret inuti såhuset har dubbel tätning mot slitage och föroreningar.

Läs mer

Enkelhet

Både motorer och rotorer är enkla att demontera och montera.  Tack vare maskinbearbetade motoraxlar säkerställs att rotorerna inte kan installeras i fel riktning.

Rengöring är enkel tack vare antistatisk polymerkonstruktion och foder av rostfritt stål. Såhuset är mycket enkelt att underhålla tack vare att det har få delar och att det inte behöver smörjas.

Läs mer