Väderstad Rapid 800S i fält

Rapid såmaskiner

Imponerande resultat i alla förhållanden

Rapid såmaskinen erbjuder alltid ett pålitligt såresultat, även i höga arbetshastigheter. Tusentals Rapid-ägare över hela världen uppskattar enkelheten i konstruktionen, sammankopplat med en maskinkvalitet som garanterar en lång livslängd och låga driftskostnader. Direktsådd, reducerad bearbetning eller konventionell jordbearbetning – Rapid skapar alltid det perfekta såresultatet i alla förhållanden.

Närbild på Rapids världsledande billsystem

Världsledande billsystem

Hjärtat på Rapid är dess unika såbillar, som har varit världsledande ända sedan Rapid revolutionerade såmaskinsbranschen för 25 år sedan. Rapid har ett genialt kontrollsystem för sådjupet, justerbart från hytten. Detta system fungerar på det viset att varje hjul styr sådjupet av två såbillar närmast framför, samtidigt som hjulet ger återpackning i såraden. Tack vare detta, kan Rapid skapa en jämn uppkomst i alla förhållanden.

Läs mer
Optimal fröplacering Rapid billsystem

Optimal fröplacering

Såbillen med tallriken skär genom jorden med ett väldigt högt billtryck från 150 kg, vilket resulterar i ett exakt sådjup också vid höga hastigheter.

Tack vare sina aggressiva såtallrikar, är Rapid alltid kapabel att skapa en ren såfåra utan inblandning av halmstrån, oavsett jordart eller bearbetningssystem.

Läs mer
Väderstad Rapid Seed drills - Den perfekta starten illustration

Den perfekta starten

Arbetsvinkeln på såtallriken skapar finjord helt nära utsädesfröet, därigenom skapas den viktiga jordkontakten för utsädeskärnan som är så avgörande för att få igång groningen.

En viktig fördel i Rapids fröplacering ligger i det faktum att Rapid placerar utsädesfröet på ett aningens större djup än vad såbäddsberedning och förredskap bearbetas på. Därigenom blir utsädesfröet omgivet av orörd fuktig jord, vilket ger vattentransport från tre håll.

Läs mer

Spar överfarter innan sådd

En av de unika funktionerna med Rapids såbill med enkeltallrik är dess jordbearbetande förmåga, vilket utöver jordbearbetningen från förredskapet ökar på effekten av den jordbearbetande såmaskinen, Rapid.

Mera jordbearbetning vid sådd betyder att färre överfarter för såbäddsberedning före sådd behövs. Färre överfarter innebär kvarhållen markfukt, vilket maximerar grödans skördepotential högst avsevärt.

Läs mer
Väderstad Rapid erbjuder en jämn uppkomst
Rapid erbjuder en effektiv återpackning

Effektiv återpackning

Bakom såbillarna stänger de stora packarhjulen effektivt såraden och skapar optimal jordkontakt i alla förhållanden.

Den sidoverkande kraften på utsädet undviker skorpbildning, medans det raka trycket över det djupare myllade gödningen säkerställer snabb upplösning av växtnäringen.

Läs mer
Rapid såmaskin OffSet sänker dragkraftsbehovet

OffSet sänker dragkraftsbehovet

Med OffSet menas att vartannat packarhjul sitter placerat 190 mm bakom vartannat hjul. Detta skapar som en separat hjulaxel och ger såmaskinen en lugn och stabil gång i fält och sänker dragkraftsbehovet högst avsevärt.

Läs mer
Rapid såmaskin OffSetsänker dragkraftsbehovet med 25 procent

Enligt försök, undviker OffSet jordvallande effekt och minskar dragkraftsbehovet med 25%

Läs mer
Väderstad Rapid med 125 mm radavstånd

125 mm radavstånd för maximal skörd

En snabb och jämn uppkomst ger grödan betydligt konkurrenskraft mot ogräs. Detta är särskilt viktigt eftersom alltfler ogräs bildar resistens mot växtskyddsmedel. Försök visar att 125 mm radavstånd resulterar i 20% mindre ogräs jämfört med 150 mm radavstånd. Ett smalt radavstånd ger ett större avstånd inom raden, därigenom minskas svamptrycket. Den snabba och jämna uppkomsten leder till lägre avdunstning vid ett tillfälle då tillgång till fukt är som mest viktigt.

Läs mer
Väderstad såmaskin Rapid 800C
X-disk – För att nå full potential

X-disk – För att nå full potential

För att få full kontroll på sådden, är det väldigt viktigt att såmaskinen inte avviker från att gå rakt bakom traktorn. Något som är extra viktigt i kuperad terräng. 

Tack vare x-formad placering av tallrikarna i förredskapet, kommer Rapid såmaskinen alltid att gå rakt bakom traktorn.

Väderstads X-disc är avgörande för att nå full potential av ett GPS- eller RTK-system på traktorn.

Läs mer

Rapid är alltid rätt

Sådd direkt i stubben, efter plöjning eller i reducerad jordbearbetning går alla alltid bra med en Rapid. 

Tack vare Rapid’s kraftfulla förredskap och de jordbearbetande såbillarna, kan Rapid så i alla förhållanden. Detta sparar flera överfarter och dessutom spar det på såfukten. Det höga billtrycket ger en effektiv nedträngning i marken och möjliggör därmed direktsådd. 

Rapid kan så allt från småfröiga grödor som gräsfrö och raps, till storfröiga utsäden som ärtor och åkerbönor.

Läs mer
Väderstad Rapid med kombi garanterar framgång illustration med gödning

Kombisådd garanterar framgång

Rapid finns både med och utan gödningsutmatning.
Gödningsplacering samtidigt med sådden ger en snabb och pålitlig gödningseffekt. Eftersom gödningen placeras i fuktig jord minskar beroendet av regn, medans kombisådd också ger högre skörd och bättre gödningseffektivitet.

Genom att placera gödningen lättåtkomligt för utsädet, får grödan en bra start jämfört med konkurrerande ogräs. Intresset för att kombiså gödningen samtidigt med utsädet har ökat globalt, stimulerat av de högre insatskonstnaderna och ökat miljömedvetande. Väderstad kan erbjuda många års erfarenhet inom detta område.

Läs mer

Utforska produkterna inom Rapid konceptet