Starten av innovationerna - Väderstad fördubblar kapaciteten i fält

Crister Stark på fält

Väderstad har vid 5 tillfällen introducerat maskiner som fördubblat kapaciteten och samtidigt förbättrat arbetsresultatet. HV-välten, NZ-harven, Rapid, Carrier och Tempo är 5 tekniksprång som har ritat om spelplanen för jordbruket och bidragit med kundnytta. 

Tekniksprång som förändrar

Ibland sker teknikutveckling i små, smygande och knappt märkbara steg. Ibland sker den i plötsliga språng som förändrar tillvaron nästan över en natt. Väderstad har, förutom många små steg, hitintills bidragit med 5 tydliga sådana tekniksprång genom HV-välten, NZ-harven, Rapid, Carrier och Tempo. De har dubblerat kapaciteten för lantbruket i någon bemärkelse genom att förenkla arbetsmomenten, fördubbla körhastigheten eller genom att göra flera arbeten i en passage. Till denna fördubbling av kapaciteten har också hört ett bättre slutresultat än vad som gick att uppnå tidigare. Det är win-win för både lantbrukaren och Väderstad.

Ritar om spelplanen

Väderstad har därigenom lyft nivån på tekniken och skapat en ny slags referens. Rapid-sådd blev snabbt mätaren mot vilken andra tekniker för sådd skulle jämföras. Dessa maskiner är också var och en vad som brukar kallas en ”game changer” på engelska. De ritade om spelplanen och rörde om i grytan när de introducerades. De kunde i ett slag utföra arbeten som tidigare inte kunde utföras. Eller så kunde de plötsligt göra samma arbete, men dubbelt så snabbt. Det är på det sättet som utvecklingen går framåt.

Innovation i fokus

Att göra saker nytt och bättre är en sporre för oss på Väderstad. Dessutom vill vi gärna vara först. För det krävs idogt utvecklingsarbete, men lika viktigt är att Väderstad har en miljö där innovation står i fokus. Med innovationer kan vi förse lantbruket med morgondagens lösningar i en tid av snabb förändring. Vi lägger stor vikt vid nya idéer, utvecklingsarbete, tester och provningar. Ibland når utvecklingsarbetet en återvändsgränd. Då backar vi bandet och tar ny sats. Även dåliga erfarenheter är bra erfarenheter för den som vill lära sig något samt bidra med något nytt och bättre i lantbruket.

Problem blir lösning

Många kloka tankar och idéer får vi med oss från er lantbrukare på alla marknader där vi arbetar. Det är vi tacksamma för. Kontaktytorna är vi angelägna att hålla öppna. Genom att ni formulerar ett problem börjar processen mot en teknisk lösning. Ibland går saker att lösa kvickt och ibland tar det lite längre tid. För precisionssåmaskinen Tempo blev startsträckan 15 år, men så blev den också riktigt bra. Vi är stolta över resultatet av vårt största utvecklingsprojekt genom tiderna. Tempo – liksom Rapid, Carrier och alla andra av våra maskiner – skapar nytta för kunderna och det är det viktigaste för Väderstad!