Väderstad E-Services

Väderstad E-Services

Väderstad E-Services är innovativa lösningar som gör det lätt att ta kontroll och övervaka din maskin.

E-Control

Full kontroll ända ut i fingerspetsarna

Vi har ett modernt iPad-baserat kontrollsystem, Väderstad E-Control, som trådlöst kopplar upp dig till dina Väderstad maskiner och ger dig full kontroll till alla funktioner och all data. Du får tillgång till ett användrarvänligt system som både kan sättas igång och kalibreras via fjärrstyrning. Och du kan övervaka och kontrollera pågående arbete på distans.   

E-Control

ISOBUS

Den virtuella terminalen

ISOBUS-terminalen kan agera som virtuell terminal för Väderstadmaskiner. Den kan ta kontroll över arbetsuppgifter såsom styrning, felsökning och vändtegsautomatik.

ISOBUS