90-talet - Rapid eran

Väderstad Rapid

År 1990 hade företaget drygt 125 anställda. Det började tufft ekonomiskt men vartefter årtiondet gick förbättrades de ekonomiska villkoren och tiderna blev bättre.

I mitten av 1990-talet ökade anställda till 200 och slutade runt 300.

"Om det inte är en kombi är det ingen såmaskin"

Bo Stark, den yngste sonen i familjen hade under åren före 90-talet tagit hand om den svenska marknaden och var djupt involverad i en efterföljare till DS-såmaskinen. Såmaskinen var bra, men saknade mycket i förhållande till den typ av sådd som kunde förväntas i framtiden. Ett viktigt krav var "kombi", en såmaskin som kunde så och gödsla på samma gång. "Om det inte är en kombi, är det inte en riktig såmaskin", förklarade en bonde. Såmaskinen behövde ha en hög lastkapacitet och förmågan att arbeta "i alla väder".

Läs mer

Rapid och Concorde äntrar scenen

Under 1990 började ett intensivt utvecklingsarbete på två såmaskinssystem: "Rapid", som hade sitt ursprung i den tidigare DS-såmaskinen och "Concorde", som baserades på NZ-harven. Prototyper av de två maskinerna ställdes ut på Elmia under hösten och fick ett mycket positivt gensvar från bönderna. Tillverkning började och en ny era påbörjades i fabriken. Denna nya såteknik visade sig vara banbrytande.

Rapidsåmaskinen som skulle komma, var släkt med DS-såmaskinen när det gäller såbillsystemet, men från ett konstruktionsperspektiv var det fortfarande som att börja med ett blankt papper. Företaget började en lång och dyr resa genom svåra tider. Dock uttryckte lantbrukare stor entusiasm och detta var ett bra stöd under det hårda utvecklingsarbetet i en tid omgärdat av svårigheter.

Läs mer

Concorde-såmaskinen introducerades

Samtidigt som Rapid utvecklades också Concord. Det var ett nytt såsystem baserat på den legendariska NZ-harven. Systemet erbjöd en enorm kapacitet men var inte lika flexibel som Rapid. Jordbrukarna var bekanta med de pågående Rapid- och Concorde-projekten på grund av den breda kontaktytan och öppenheten Väderstad alltid har upprätthållit med jordbrukarna. Syftet har varit att samla alla viktiga kunders åsikt.

Läs mer

The Concorde drill

Concorde-såmaskinen, ett nytt såsystem baserat på den legendariska NZ-harven

Läs mer

Domen var mycket positiv i alla fall, inte minst när det gäller konstruktionen, med den jordbearbetande främre delen på Rapid. De besparingar som kunderna senare skulle göra med dessa såmaskiner kan man bara föreställa sig i detta skede.

Läs mer

Starkt fotfäste i Sverige

Under 1990-talet har Väderstad kraftigt ökat volymen i Sverige, medan de internationella marknaderna har expanderat ännu snabbare. Såmaskiner var ansvariga för hälften av försäljningsvolymen i Sverige, vältar och harvar resten. "Jordbearbetning och sådd genomförs i allt högre grad i en överfart och med en enda maskin. Det är en del av vårt koncept och en god affär för lantbrukaren", säger Bo Stark, som är ansvarig för Väderstad-Verkens försäljning i Norden.

Läs mer

 

Happy Finnish farmers receive their Rapid

Första Rapid-såmaskinen levererad till Finland

Läs mer

Export till de nordiska länderna

Exporten från Väderstad-Verken till våra nordiska grannländer kan spåras tillbaka till slutet av 1960-talet. Jordbrukare i de nordiska länderna har lite i taget, och i en allt större utsträckning, antagit Väderstads teknik. Ofta har enskilda lantbrukare och importörer haft en drivande roll i den tekniska utvecklingen. Av klimatskäl, ställer nordiska användare andra krav på maskinerna än användare i länder med olika jordtyper. Under årens lopp har detta resulterat i att några av Väderstads modeller bara är tillgängliga i Skandinavien.

Läs mer

Etablering av dotterbolag

En grå novemberdag år 1992 vid försäljningskontoret i Väderstad, och efter bekräftelse av styrelsen, beslutade Crister Stark, Christina Stark och Einar Gudmundsson att ringa chefen för Väderstads importör i England. Kontraktet med importören skulle sägas upp i syfte att starta Väderstad-Verkens första utländska dotterbolag, Vaderstad Limited. Ganska snart visade Väderstad sina produkter i egen monter på Smithfield Show, till lycka för lokala maskinfirmor och lantbrukare.

Läs mer