Tempo R 4-6

Hög precision – robust design

Tempo R 4-6 är en helburen höghastighets precisionsåmaskin med 4 eller 6 radenheter, och gödningsutmatning som tillval. Eftersom radavståndet enkelt kan justeras, är det möjligt att precisionså flertalet olika grödor med samma maskin, därigenom hålls arealkostnaderna nere. Du drar fördel av den stela ramen med minimal vikt och få rörliga delar, vilket ger lågt underhållsbehov. Samtidigt som du aldrig kompromissar med hög precision och ett bra såresultat.

Click to active 360 product spinner
Del av Tempo konceptet

Väderstad Tempo är en ny generation höghastighets precisionssåmaskiner, som levererar en oöverträffad precision vid dubbla hastigheten jämfört med traditionella precisionssåmaskiner. Direktsådd, minimerad eller konventionell jordbearbetning - Tempo presterar utmärkt under alla förhållanden. Resultatet är en jämn uppkomst, där grödan ges den bästa möjliga starten

Läs mer om Tempo-konceptet

Utvalda egenskaper

Tempo designad för flera grödor

Designad för flera grödor

Ramen på Tempo R är konstruerad för att möjliggöra enkel konfiguration av radavstånd och antalet radenheter.

Med sex rader, kan maskinen konfigureras till 450 eller 500 mm’s radavstånd, medans fyra raders versionen kan konfigureras till 700, 750, 762 eller 800 mm.

Läs mer

Gödningsutmatning med hög kapacitet

Som tillval, kan Tempo R utrustas med en 1200 liter gödningsbehållare med tallriksbillar.

Behållaren monteras ovanpå såmaskinen, med bra åtkomst till den stora öppningen från fotsteg på båda sidorna.. Behållarens stora kapacitet ger få påfyllningar, och maximal tid ute i fält. 

Elektriska motorer möjliggör enkelt varierad gödningsgiva, vilket erbjuder högre skördar med samma gödningsmängd totalt.

Läs mer
Tempo utsäde
Väderstad Tempo radavstängning sparar gödsel

Radavstängning spar gödning

Tillsammans med utsädesutmatningen, har också gödningsutmatningen individuell radavstängning. Detta möjliggör en optimal utmatning på fält med oregelbunden form.

Eftersom gödningen matas ut genom korta slangar, så blir reaktionstiden väldigt kort.

Resultatet kan ses i jämbördiga förhållanden för alla plantorna i fält, vilket ger en jämn mognad i grödan.

Läs mer

Lätt att manövrera

Tempo R är helburen på traktorns tre-punkts lyft, och erbjuder därmed snabb uppstart och väldigt bra manövreringsförmåga, även på små fält. 

Jämfört med en frontbehållare för gödning, så tar denna lösning med gödningsbehållaren monterad på såmaskinen upp mycket mindre utrymme vid förvaringen.

Du drar fördel av kort vändradie på vändtegen och bekväm och enkel transport mellan fälten.

Läs mer
Väderstad E-services

Full kontroll uti fingerspetsarna

Det iPad-baserade kontrollsystemet, Väderstad E-Control, levererar data om varje utsädeskärna som passerar genom maskinen - trådlöst, inklusive fröplaceringskvalité, missar, dubbletter, avstånd i såraden, och utsädesgiva.

Du drar fördel av användarvänliga inställningar och vridprov, och dessutom enkel och tydlig realtidsövervakning och kontroll.

Med iPadden kan du enkelt ladda upp den allra senaste uppdateringen till programvaran ute på såmaskinen - Gatewayen - vilket ger dig möjlighet att dra nytta av alla framtida vidareutvecklingar.

Läs mer

Quick Start-filmer

Se våra Quick Start-filmer för din Tempo R.

Quick Start-guider

Arbetszoner

Zon 1 - Gödningsplacering

En stor gödningsbehållare och gödningsbillar med tallrik gör det möjligt att sätta ut gödning tillsammans med huvudgrödan.

Gödningsutrustning

Zon 2 - Radrensare

Radrensare är ett tillval på Tempo. Uppgiften för radrensaren är att ta bort skörderester, kokor och stenar. Det är viktigt att ställa in radrensarna så att de bara tar bort en del material framför såenheten. Kravet på radrensare ställs vid sådd i obearbetade fält, direktsådd eller i fält med stora mängder växtrester.

Flytande radrensare (tillval)

Zon 3 - Såprecision

Med Tempo kan precisionssådd utföras vid väldigt höga hastigheter, utan att ge avkall på den exceptionella precisionen och exaktheten. Tempo är extremt exakt och utmatningsenheten garanterar perfekt placering av vartenda frö. Precision är av största betydelse för att maximera skörden.  

16 mm sårör

22 mm sårör

Mikrogranulatbehållare

Småfrökit

Zon 4 - Stängning

När utsädet är planterat stänger stängningshjulet utsädesfåran och säkerställer därmed de perfekta förutsättningarna för grödan. Beroende på vilka krav jordbruket ställer gör gränssnittet det möjligt att använda flera olika industristandarder av stängningshjul, även från en tredje part-leverantör. 

Stängningshjul 25 mm

Stängningshjul 50 mm

Mönstrat stängningshjul 50 mm

Spetsiga stängningshjul

Tandat stängningshjul

Teknisk data

Tempo R 4 6
Antal rader 4 6
Radavstånd (mm) 762/800 450/500/
Arbetsbredd (m) 3,05-3,2 2,7-3,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 1,9 1,9
Volym sålåda per radenhet (l) 70 70
Volym mikrogranulatbehållare per radenhet (l) 17 17
Vikt utan kombi (kg) min-max 1100-1600 1300-2100
Vikt med kombi (kg) min-max 1300-1800 1600-2200
Billtryck (kg) max 325 325
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-17 10-17
Hydrauluttag 1-3 DV+FR 1-3 DV+FR
Dragkraftsbehov från (hk) 70 100

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur   DV = Dubbelverkande 
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk     N/A = Inte tillgänglig 
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: