Ultragrund bearbetning

Ultragrund bearbetning är en etableringsmetod som genomför en full utskärning av jordprofilen på endast 2-3 cm arbetsdjup. Redskapen som arbetar så pass grunt, behöver ha förmåga att hålla en hög kapacitet samt klara av att hantera växtrester.

Varför skapades ultragrund bearbetning?

Under de senaste åren har flera faktorer fått behovet av en allt grundare bearbetning att öka:

  • Ökande problem från spillsäd efter raps
  • Ökande problem från resistenta gräsogräs
  • Ökad användning av mellangrödor
  • Ökande problem från majsmått
Läs mer

Kundnyttan

Genom att lämna ett rent fält efter tidigare skördad gröda förbättrar den ultragrunda bearbetningen fältets hygien. Frön aktiveras av solljus, vilket medföljer att merparten av grödor och växter gror på mycket grunt djup. Om dessa frön begravs för djup ner i jorden kommer de avaktiveras och gå in i dvala. Denna kan pågå i flera år. Raps kan exempelvis gro efter att ha legat i dvala nere i jorden i 20 år. När detta sker kommer rapsen störa befintlig gröda på fältet, med potentiellt sänkt skörd som följd. Samma fenomen gäller för flera ogräs, såsom exempelvis renkavle.

Ultragrund bearbetning kan förbättra arbetsresultatet samtidigt som kostnad sänks. Mindre massa flyttad jord betyder även en lägre dieselåtgång. Att arbeta i enighet med växtbiologin gör det även möjligt att sänka kostnaden för växtskydd, samtidigt som fälthygienen stärks. Till råga på detta, innebär den goda inblandningen av växtrester att mineraliseringen påskyndas avsevärt.

Läs mer

Historia

År 1999, initierade Väderstad etableringsmetoden minimerad jordbearbetning, vilken fokuserar på att skapa en falsk såbädd på 5 cm djup med tallriksredskapet Carrier. På grund av tallriksformen på standardtallrikarna, är detta koncept dock begränsat när det kommer till att ge en full utskärning på arbetsdjup under 5 cm. Ultragrund bearbetning är en fortsatt utveckling av minimerad bearbetning.

Sett till marknaden finns flera pinn-alternativ tillgängliga. Dessa har fördelen av att fördela halm, men dock har de inte förmåga att hantera större halmmängder eller arbeta under hög hastighet. 2014 introducerade Väderstad det ultragrunda förredskapet CrossCutter Knife, vilken 2017 följdes av den nya generationens ultragrunda tallrik – CrossCutter Disc.

Läs mer