Väderstad Inspire 1200S i fält

Inspire 1200C/S

Såprecision på bredden

Den 12 meter breda pnemumatiska såmaskinen Inspire 1200C/S erbjuder en högkapacitets sådd med ett lågt dragkraftsbehov.  Dess följsamma dubbel-disk såbillssystem, ihopkopplat med de välutvecklade Fenix III såhusen ger en jämn och fin uppkomst och stark tillväxt på grödan. Den finns som både utsädes-version och mix-version med sammyllad gödning.

Click to active 360 product spinner

Speciella funktioner

Inspire såbillar

Utmärkt följsamhet och precision i fält

Hjärtat på Inspire är dess följsamma såbill med dubbla såtallrikar. Den har en utmärkt förmåga att anpassa sig till ojämnheter i fält, och därmed alltid hålla sådjupet konstant. Resultatet är en imponerande fröplacering och en jämn och fin uppkomst över hela fältet.

Läs mer
Flygbild som visar sektionskontroll

Full kontroll. Alltid.

Inspire 1200C/S kan kontrollera utmatningen i åtta separata såhus. Detta betyder att Inspire 1200C/S kan sköta sektionskontroll ner till 1,5 meters bredd. Detta är en unik precisionsfunktion på marknaden i segmentet i 12-meters såmaskiner.

 

Läs mer

Kvalité i utmatningen, kvalité i prestandan.

Såhuset möjlighet att leverera en nogrann och exakt utmatningsmängd i en jämn ström, lägger grunden för etableringen av den kommande grödan. Fenix III briljerar på detta område. Dess noggranhet, pålitlighet och enkla uppbyggnad möjliggör en bred mångsidighet för att passa alla typer av utsädestyper. Den kan hantera utsädesmängder ner till 1 kg per hektar, men också höga utsädesgivor, och aldrig med begränsad kapacitet.

Läs mer
Påfyllning av sålådan med utsäde

Stor sålåda med bra tillgänglighet

Inspire 1200C/S är konstruerad för hög prestanda med minimalt stillestånd i fält. Den är försedd med en stor sålåda, med låg lyfthöjd för påfyllning och en stor öppning. Utsädesversionen - Inspire 1200S - är utrustad med sålåda för utsädet på 5000 liter. Kombi-versionen - Inspire 1200C - är utrustad med sålåda på 7200 liter som innehåller både utsäde och gödning i två separata fack. Med en stor plattform och en öppen maskindesign, får du fördelarna av god åtkomsthet till alla detaljer på hela såmaskinen.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer

Inspire 1200C/S är utrustad med hydrauliskt vingtryck som överför vikt från de inre sektionerna av maskinen till dess yttre sektioner på vingarna. Detta gör att Inpire 1200C/S svarar bra på alla ojämnheter i fältet och säkerställer en jämn uppkomst.

Läs mer

TriForce

TriForce är Väderstads unika billarmsfjädring som dubblerar fjädringslängden jämfört med en vanlig billarmsfjädring med fyra gummirullar. Detta bidrar till en perfekt fröplacering också på ojämn mark, som t.ex. i hjulspår.

Läs mer

OffSet-placerade tallrikar

För att åstadkomma en aggressiv arbetsvinkel med maximal nedträngningsförmåga, så är såtallrikarna monterade i OffSet position. Inspire kan på så vis nå det önskade arbetsdjupet, oavsett jordart eller strukturförhållanden i fält. Tack vare denna design bibehålls den aggressiva arbetsvinkeln över tid vilket maximerar såprecisionen. Utan OffSet-lösningen hade jord passerat mellan tallrikarna och såtallrikarna skulle slitits hårdare, på sikt skulle avsaknaden av denna lösning innebära att såväl fröplacering som såprecision försämrats.

Läs mer

Sårörets position

Genom att släppa ner utsädet framför såtallrikens centrum, drar fröet fördel av tallrikens nedåtriktande rotationsrörelse. Därigenom, hjälper såtallrikens rotation att placera utsädesfröet i botten på såfåran, vilket ger fröet snabb åtkomst av fuktig jord. Detta gör det onödigt med en läpp som trycker ner fröet i såfåran, vilket sänker kostnaden för slitdelar.

Läs mer

Koniska tallrikar

Tallrikarna har konisk form vilket skapar en smalare fröfåra och minimal påverkan på jorden.

Detta leder till ett lägre dragkraftsbehov och ökade möjligheter att hantera skörderester. Tillsammans med OffSet såtallrikar bibehålls sådjupet med lägre bílltryck.

Läs mer

125 mm radavstånd för maximal skörd

En snabb och jämn uppkomst ger grödan betydligt konkurrenskraft mot ogräs. Detta är särskilt viktigt eftersom alltfler ogräs bildar resistens mot växtskyddsmedel. Försök visar att 125 mm radavstånd resulterar i 20% mindre ogräs jämfört med 150 mm radavstånd. Ett smalt radavstånd ger ett större avstånd inom raden, därigenom minskas svamptrycket. Den snabba och jämna uppkomsten leder till lägre avdunstning vid ett tillfälle då tillgång till fukt är som mest viktigt.

Läs mer
Man som håller iPad med E-Control

Nya generationens styrsystem

Inspire 1200C/S är utrustad med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Väderstad E-Control ansluter trådlöst till såmaskinen och ger full tillgång till alla dess funktioner och data. Du får fördelarna av användarvänlig inställning och kalibrering, såväl som realtids-övervakning och kontroll av alla funktioner.

Läs mer

Produkt koncept

Zone 1 - Såbäddsberedning

För att jämna och förbereda såbädden kan Inspire utrustas med förredskap.

CrossBoard Light

Spårluckrare

Zon 2 - Fröplacering

Inspire har 380 mm såtallrikar för hög noggrannhet även i hög arbetshastighet. OffSet-tallrikarna flyttar jorden lite åt sidan och placerar fröet i botten av såfåran. Jorden faller tillbaka bakom tallrikarna och täcker fröet med fin jord. Såbillens tryck är upp till 80 kg för att säkerställa en bra nedträngning. Den unika TriForce gummiupphängningen ger en suverän förmåga att följa markkonturen i fält.

Zon 3 - Återpackning

Varje enskild såbill har ett brett återpackarhjul. Detta gör att såbillarna kan reagera på eventuella ojämnheter eller jordvariationer på fältet, vilket säkerställer att arbetsdjupet ständigt bibehålls. Den rejäla diametern på återpackarhjulet resulterar dessutom i en mjuk markföljsamhet med minimal påverkan från vibrationer, vilket ökar precisionen vid hög hastighet i sådden.

Zone 4 - Avdunstningsskydd

Efterharven är positionerad för att arbeta exakt mellan utsädesraderna, så det finns ingen risk för att störa grunt sått utsäde. Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Efterharven Light

Tekniska data

Inspire 1200S 1200C
Utmatning Elektrisk Elektrisk
Arbets bredd (m) 12,0 12,0
Transport bredd (m) 3,0 (3,5)* 3,0 (3,5)*
Transport höjd (m) 4,0 4,0
Transport längd (m) 7,9 8,8
Basvikt (kg) 12.000 13.000
Volym sålåda/sålådor (l) 5.000 7.200 (2.200/5.000)
Antal såbillar 96 96
Radavstånd utsäde seed (mm) 125 125
Billtryck såtallrik min/max (kg) 40/80 40/80
Såtallriksdiameter (mm) 380 380
Hjuldimensioner 600/65R34 (850/65R30.5) 600/65R34 (850/65R30.5)
Hydrauluttag 4 DV + 1” FR + LS-hydraulik 4 DV + 1” FR + LS-hydrualik
Dragkraftsbehov från (hk) 200-250 240-280
Oljeflödeskrav för hydrauliska fläktarna (l/min) 140 180

*3.5m transportbredd med 850 mm breda hjul.

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur    SDA = System Disc Aggressive    N/A = Inte tillgänglig
H = Hydraulisk    P = Pneumatisk     DV = Dubbelverkande     
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll