Tempo L med flytande gödning

Flytande gödning för precisionssådd med Tempo

Som tillval kan höghastighetssåmaskinen Väderstad Tempo L 8-24 förses med ett system för flytande gödning. Systemet är helt integrerat i maskinen, byggt för den höghastighets precisionssådd som Väderstad Tempo är känd för.
Flytande gödning med Tempo L på ett stort fält

Håller givan - Hela tiden

Föraren ställer in önskad mängd flytande gödsel i liter per hektar. För att styra doseringen av flytande gödselmedel övervakar flödessensorer hela tiden utmatningen. Genom att använda denna realtidsåterkoppling av åtgången bibehåller systemet automatiskt den valda utmatningsmängden under alla förhållanden. Därmed finns inget behov av kalibrering.

Läs mer
Tempo L flytande gödning med stort utmatningsomfång

Stort utmatningsomfång utan att byta munstycken

För att göra det enkelt är systemet utformat för att möjliggöra ett brett omfång av olika mängder flytande gödselmedel utan att byta munstycken. Som ett exempel kan maskinen hantera vanliga flytande gödselgivor från 30 ända upp till 200 liter per hektar utan att byta munstycken på maskinen, med ett radavstånd på 750 mm och 15 km/tim körhastighet.

Läs mer
Rad för rad avstängning med Tempo L

Rad för rad avstängning

Det flytande gödselsystemet är helt integrerat i det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control, där föraren får full kontroll över sådden i fält. Liksom utsädesutmatningen, stängs även flytgödseln av rad för rad.

Läs mer

Stor gödningstank med bekväm påfyllning

Systemet för flytande gödning består av en 2.000-liters gul plastbehållare för den flytande gödningen.
Påfyllning av tanken för flytande gödning kan utföras med hjälp av en extern pump eller enbart tyngdkraften, alternativt via maskinens inbyggda pump.

Läs mer
Tempo L med flytande gödning

Flytande gödning i såraden eller bredvid såraden

Det flytande gödningssystemet möjliggör placering direkt i såraden via radenheterna, vilket säkerställer omedelbar tillgång på näringsämnen. Alternativt kan flytande gödningen placeras bredvid utsädesraden genom gödningsbillarna för noggran näringsplacering bredvid såraden.

Läs mer
Tempo L med flytande gödning i fält

Exakt giva

 • Flödesgivare: Ser till att flytande gödningens utmatningsmängd bibehålls konsekvent, vilket ger exakt kontroll över givan oavsett hastighet.
 • Ingen kalibrering behövs: Systemets återkopplingsmekanism i realtid justerar automatiskt för att bibehålla den valda givan under alla förhållanden.
Läs mer

Brett omfång på givan

 • Mångsidiga givor: Utvecklad för att stödja såväl låga som höga givor av flytande gödning utan att byta munstycken.
 • Anpassningsbar: Klarar givor av flytande gödning från 30-200 liter per hektar vid ett radavstånd på 750 mm och en körhastighet på 15 km/tim.
Läs mer

Sektionskontrollen: Rad för rad precision

 • Individuell radkontroll: Rad för rad sektionsavstängning för den flytande gödningen, vilket speglar precisionen i Temposådden.
 • Integrerat styrsystem: Fullständig kontroll över precisionsådden och placeringen av den flytande gödningen genom Väderstad E-Control systemet.
Läs mer

Gödningstank med hög kapacitet

 • Stor volym: Levereras med en 2.000-liters plastbehållare för flytande gödning.
 • Flexibel påfyllning: Tanken kan fyllas på med en extern pump, bara tyngdkraften eller maskinens inbyggda pump.
Läs mer

Application versatility

 • Så såraden eller bredvid såraden: Flytande gödning kan placeras direkt i såraden via radenheterna eller bredvid såraden med gödningsbillarna.
Läs mer

Helt integrerat system

 • Byggt för precision: Skräddarsydd konstruktion för att passa Väderstad Tempos höghastighetsådd, vilket säkerställer perfekt funktion.
 • Användarvänlighet: En användarvänlig design som är helt integrerad i det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control.
Läs mer

Systemet för flytande gödning är tillgängligt för:

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: