Extract radhacka i rött
RENA
FÄLT

Extract radhacka

Väderstad välkomnar Extract radhacka till det breda utbudet av Väderstads redskap.
Extract kommer i två olika modeller: bogserade Extract L 16-48 och hydraulburen Extract V 8-36.

 

Tillgänglig – Sommaren 2024

Viktiga funktioner

Hög frigångshöjd

Hög frigångshöjd på upp till 85 cm för fin varsamhet om grödan

Sektionskontroll

Individuella radhacknings radenheter kan lyftas till 75 cm över marken styrda av traktorns ISOBUS GPS sektionskontroll.

Dubbel ram

Två oberoende ramar - i en maskin. Gör att den 12 meters Extract L kan radhacka grödan efter en 6-meters såmaskin eller precisionssåmaskin.

Hög frigångshöjd på upp till 85 cm för fin varsamhet om grödan

Individuella radhacknings radenheter kan lyftas till 75 cm över marken styrda av traktorns ISOBUS GPS sektionskontroll.

Två oberoende ramar - i en maskin. Gör att den 12 meters Extract L kan radhacka grödan efter en 6-meters såmaskin eller precisionssåmaskin.

Extract L med hög frigångshöjd i ramen

Hög frigångshöjd i ramen

Grödans höjd kan ofta vara en begränsning i mekanisk ogräsbekämpning, eftersom en lågt byggd ram kan skada en hög spirande gröda. Extract löser detta problem genom sin unika design och erbjuder marknadens högsta frigångshöjd i ramen med sina 80 cm, vilket ger möjlighet till ett längre tidsfönster för mekanisk ogräsbekämpning.

Läs mer

Inga överlappningar vid vändtegen

Allt eftersom redskap blir bredare ökar behovet att få hjälp att hantera vändtegen. För att förebygga att radhackan skadar gröda vid ibland oregelbunden vändteg, har Väderstad Extract en funktion för att lyfta sektioner i radhackan. Denna funktion lyfter individuella rader via traktorns GPS till 75 cm över mark.

Läs mer
Närma grödan med Extract V

Närma grödan med Extract V

Extract är utrustad med 3D kamera, som håller precisionen genom att övervaka och styra radhackan genom att 3D bilder på tre rader gröda, vilket låter hackningen ske så nära som 3 cm från den radodlade värdefulla grödan. För väletablerade och kraftiga grödor - som majs - finns en mekanisk radstyrning som tillval, som styrs av mellanrummet mellan två rader i grödan.

Läs mer
Extract L med dubbel ram-lösning

Extract L med dubbel ram-lösning

Extract L med arbetsbredden 12 meter har en ram som består av två oberoende 6-meters ramsektioner. Detta gör det möjligt att säkerställa 100% korrekt radhackningsprecision i ett drag täckande två sådrag med precisionsåmaskinen på 6 meter. Extract L använder kamerateknik för att styra varje 6-meters ramsektion oberoende av varandra för att därigenom eliminera risken för att skada grödan, även om anslutningen mellan sådragen inte är 100 procent korrekt.

Med den oberoende dubbelramslösningen kan Extract L därigenom möjliggöra att dubblera arbetsbredden på radhackan, utan att riskera att tappa radhacknings-precisionen i ett av sådragen.

Läs mer
En man med en Väderstad keps leende
"Produktfamiljen Väderstad Extract står för mångsidighet och teknologiskt avancerad mekanisk ogräsbekämpning, och möjliggör en noggran och effektiv radhackning i olika grödor. Allt tillsammans så bidrar den till hållbara och miljövänliga framtida odlingsmetoder."

 

Wolfram Hastolz
Produktchef Jordbearbetning, Väderstad

Läs mer
Extract radhacka i fältet