Väderstad TopDown kultiverar fält

TopDown 300-700

Oöverträffad prestanda

TopDown 300-700 är en hög-intensiv flerfunktions-kultivator, som utför både en fullskalig grund bearbetning först, och därefter djupkultivering i en enda överfart. Genom att anpassa arbetsresultatet till olika förhållanden i fält, är TopDown en väldigt flexibel multifunktions-kultivator med en oöverträffad prestanda. TopDown minskar antalet överfarter, bevarar markfukten, ökar kapaciteten och sänker kostnaderna för etablering. 

Click to active 360 product spinner

Utvalda egenskaper

TopDown erbjuder flera moment i en överfart

Flera moment i en överfart

TopDown är en multifunktions kultivator, som kombinerar en intensiv tallrikskultivator med en robust treaxlad pinnkultivator i en och samma maskin. Tallrikarna, som sitter på 12,5 cm avstånd på individuellt avfjädrade diskarmar, skapar finjord genom att skära sönder och blanda runt det översta jordlagret. Pinnarna på 27 cm pinndelning kommer sedan och luckrar och blandar in jord och växtrester ända ner till 30 cm bearbetningsdjup. I de två sista arbetszonerna, där utjämnarna och vältrullen avslutar arbetet och garanterar en jämn och fint återpackad yta och jordprofil.

Läs mer
Väderstad TopDown högkvalitets V-55 tallrikar

Högkvalitets tallrikar

Tallrikarna med hög kvalitet – produceras av specialhärdat svenskt V-55 stål – vilket ger en intensiv genomskärning och inblandning.

För att kunna anpassas till olika markförhållanden, kan arbetsintensiteten justeras från hytten utan att stanna.

Tack vare den koniska formen, håller tallrikarna samma arbetsvinkel i jorden oavsett förslitningen eller bearbetningsdjupet.

Läs mer
Genom att utföra flera arbetsmoment i en överfart, kan TopDown skapa en fin såbädd i en enda överfart. Du drar fördel av detta genom en välbevarad såfukt, låg markpackning med få överfarter och hög kapacitet i hektiska perioder på gården.
Läs mer
Väderstad TopDown erbjuder en effektiv inblandning och luckring

Effektiv inblandning och luckring

Med 27 cm pinndelning, blandar och luckrar TopDown intensivt jorden ner till 30 cmdjup. Med DeepLoosening spetsen ökar arbetsdjupet till hela 40 cm. 

Stenutlösningskraften på maximala 700kg håller alltid inställt arbetsdjup, i alla lägen, vilket bidrar till en senare jämn uppkomst av grödan.

Läs mer
Resultatet är en väldigt intensiv inblandning och luckring, kombinerad med en imponerande förmåga att hålla korrekt arbetsdjup i alla förhållanden.
Läs mer
Man som byter spets

Spetskonfigurator

För att uppfylla olika brukningsmetoder, erbjuder Väderstad ett brett utbud av spetsar till kultivatorer och harvar. Med rätt val av spets kan du optimera arbetsresultatet på dina fält, och ge den bästa tänkbara starten för kommande gröda.

Läs mer

MixIn - Dubbel inblandning och sönderdelning

Alla Väderstad pinnkultivatorer är utrustade med den unika MixIn-skenan som standard. MixIn-skenan kastar materialet framåt istället för uppåt, som annars är den gängse riktningen.

Materialet passeras därmed av pinnen två gånger, vilket dubblerar intensiteten i inblandningen både i djupled och längsled. Fördelarna med en bättre inblandning i djupled är att bearbetningsdjupet kan minskas utan att kompromissa med resultatet. En bra inblandning i längsled ger jämnare uppkomst vid senare sådd.

I styv lera bryter den uppkastande vinkeln effektivt sönder leran och efterlämnar en fin sönderdelad yta. Den unika MinIn-skenan ger en överlägsen inblandning och sönderdelning, utan att öka bränslekostnaderna.

Läs mer
TopDown på ett fält med olika färger

Framtidens jordbearbetning är optimerad

Nästa steg efter användning av styrfiler för utsäde och gödning till såmaskiner är att använda samma tankesätt i jordbearbetningen. Här finns besparingar att göra med regeln "så mycket som nödvändigt, men så lite som möjligt". En del av fördelarna är dieselbesparing och förbättrad jordhälsa, andra fördelar är möjligheten att öka arbetshastigheten samt minska slitaget. Dessutom möjliggör detta en autonom jordbruksframtid, självkörande jordbruksmaskiner.
Introduktionen av det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control till jordbearbetningsredskap öppnar möjligheten att använda styrfiler via ISOBUS Task Control även till Väderstads kultivatorer.

Läs mer

Verkligt flexibel återpackning

TopDown har en unik återpackning med fyra olika alternativ. 

I torr väderlek kan vikt överföras från kultivatorn ner i packarvälten. I fuktigare väderförhållanden kan packarvälten flyta med sin egenvikt endast. I väldigt fuktiga förhållanden kan packarvälten antingen lyftas upp eller monteras av helt och hållet.

Läs mer

Alltid jämna fält

Utjämnarna är monterade i ett parallellogram, därigenom garanteras optimal arbetsvinkel i alla dess justeringslägen. 

För att kunna anpassa utjämnarna till olika jordförhållanden, kan föraren justera intensiteten på de hydrauliska utjämnarna med millimeter precision ifrån hytten utan att stanna.

Läs mer
Gödningsplacering med kultivering

Placering av gödning med bearbetning

Genom att utrusta TopDown med en gödningssats kan gödningen appliceras samtidigt som jorden bearbetas. Satsen innehåller ett fördelarhuvud som fördelar gödningen som doseras ut från den främre sålådan Väderstad FH 2200. Från fördelarhuvudet fördelas gödningen till varje kultivatorpinne. Gödningen placeras bakom varje pinne vid det valda djupet och gör på så sätt nytta för den kommande grödan.

Läs mer
Väderstad kultivator TopDown kraftigt byggd ram
E-Control

Full kontroll med E-Control

Med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control får föraren full kontroll över maskinen direkt från traktorhytten. Med en enkel knapptryckning kan föraren ställa in det individuella arbetsdjupet eller intensiteten för tallrikarna, pinnarna, utjämnartallrikarna eller vältrullen från Ipaden i arbete. För att underlätta fältarbetet kan också fyra knappar användas för att lagra olika förinställda maskinkonfigurationer.

Med Väderstad E-Control kan du själv ladda ner den senaste programvaran från Väderstad och sedan uppdatera Ditt redskap - såmaskin eller kultivator själv - och därmed dra nytta av framtida utveckling.

Läs mer
Väderstad TopDown med BioDrill monterad

Förvandla TopDown till en såmaskin

TopDown erbjuder stort användningsområde för att möta de flesta önskemål som ställs på ett modernt och flexibelt jordbearbetningsredskap. 

Utrustat med den monterbara småfrö-såmaskinen BioDrill 360, kan TopDown bli en såmaskin som kan utföra snabb och säker etablering av småfröiga utsäden, såsom raps och fånggrödor. 

Detta spar tid och markfukt, samtidigt som det ger en bra tillväxtpotential för en nyetablerad gröda.

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Intensiv skärning och blandning

V-55-tallrikarna av hög kvalitet skär skörderesterna och blandar in dem i jorden. Tallrikarnas arbetsintensitet kan justeras från hytten under körning för anpassning till olika jordförhållanden.

TrueCut-tallrikar 470mm diameter

Zon 2 - Uppluckring, distribution och mixning

Med 27 cm pinndelning och en kraftfull hydraulisk stenutlösning på upp till 700 kg ger pinnarna en intensiv blandning och uppluckring ned till 30 cm arbetsdjup.

Spetsalternativ

Alternativ med MixIn-skena

Upphöjda pinnar

Zon 3 - Överlägsen utjämning

Hydrauliskt justerbara roterande utjämnartallrikar lämnar en jämn yta. De förseglande lagren gör att tallrikarna är underhållsfria.

Zon 4 - Djup återpackning

Den hydrauliskt justerbara välten återpackar jordprofilen på maskinens hela arbetsdjup.

Dubbel SoilRunner

Enkel SteelRunner

Dubbel SteelRunner

Teknisk data

TopDown 300 400 500 600 700
Effektiv arbetsbredd (m) 2,65 3,75 4,80 5,75 6,75
Vältbredd (m) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 1,9 2,7 3,2 3,6 4,0
Vikt min/max (kg) 4200/4540 6000/6660 6800/7460 8900/9560 9640/10300
Antal tallrikar 22 30 38 46 54
Antal pinnar 10 14 18 22 26
Pinnavstånd (cm) 27 27 27 27 27
Bromsar H/P H/P H/P H/P H/P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Hjuldimension (stödhjul) N/A N/A N/A 400/60-15,5 400/60-15,5
Hjuldimension (transporthjul)  520/50-17 520/50-17 520/50-17 560/45-R22,5 560/45-R22,5
Hydrauluttag (DV) 4 4 4 4 4
Dragkraftsbehov från (hk) 150 200 250 300 350

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur     DV = Dubbelverkande
H = Hydraulisk     P = Pneumatisk   N/A = Inte tillgänglig
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll