Väderstad BioDrill med blå himmel i bakgrunden

BioDrill

Förvandlar alla maskiner till en noggrann såmaskin

BioDrill är en monterbar såmaskin för småfröiga grödor som kan monteras på Väderstads kultivatorer och såmaskiner vilket ytterligare förstärker Väderstads-maskinens mångsidighet. BioDrill är utrustad med en noggrann markradar som kontrollerar utmatningssystemet, den garanterar en jämn fördelning över hela arbetsbredden. Denna noggrannhet är fullt jämförbar med en fullstor såmaskin, vilket är viktigt vid sådd av enormt små utsädesgivor eller fånggrödsblandningar med ibland varierande fröstorlekar. BioDrill ger en utmärkt start för småfröiga grödor, samtidigt som den reducerar utsädeskostnaden och bibehåller markfukten.

Utvalda egenskaper

Förvandlar alla maskiner till en noggrann såmaskin

Förvandlar alla maskiner till en noggrann såmaskin

BioDrill är en monterbar såmaskin för småfröiga grödor som kan monteras på Väderstads kultivatorer och såmaskiner vilket ytterligare förstärker Väderstads-maskinens mångsidighet. 

BioDrill är utrustad med en noggrann markradar som kontrollerar utmatningssystemet, den garanterar en jämn fördelning över hela arbetsbredden. Denna noggrannhet är fullt jämförbar med en fullstor såmaskin, vilket är viktigt vid sådd av enormt små utsädesgivor eller fånggrödsblandningar med ibland varierande fröstorlekar.

BioDrill ger en utmärkt start för småfröiga grödor, samtidigt som den reducerar utsädeskostnaden och bibehåller markfukten.

Läs mer
Väderstad BioDrill erbjuder användarvänlig hantering

Användarvänlig hantering

BioDrill har en stor behållare som är lätt att fylla. En BioDrill monterad på en kultivator eller såmaskin med begränsad åtkomst är utrustad med sitt egna steg eller plattform för att säkerställa en bra och säker åtkomst.

BioDrill integreras alltid på Väderstads såmaskiner in i samma kontrollsystem och i monitorn. På andra maskiner kan den styras med en särskild mindre monitor. Vridprov är enkelt och utförs på en minut med hjälp av fjärrkontrollen monterad på BioDrills undersida. 

Du får fördelen av ett användarvänligt system som är enkelt underhålla.

Läs mer
BioDrill radar

Exakt radarkontroll

För att säkerställa att utsädesgivan hålls på inställd mängd oavsett hastighet är BioDrill utrustad med en markradar.

Du för fördelen av en exakt hastighetssignal som garanterar exakt utmatningsmängd. 

Läs mer
BioDrill monterad på en Cultus 300

BioDrill 180-250 – Rak precision

BioDrill 180-250 har ett hydrauliskt drivet utmatningssystem och finns till icke ihopfällbara maskiner på 3 till 4 meters arbetsbredder.

Utmatningssystemet bygger på gravitationen och har få rörliga delar, vilket ger ett minimalt underhåll och lång livslängd.

Läs mer

Jämn fördelning

På BioDrill 180-250 faller utsädesfröna av sin egen vikt genom såslangarna. Det är åtta utsläpp per meter arbetsbredd vilket garanterar noggrann fördelning över hela arbetsbredden.

Läs mer
BioDrill 360 – Precision på bredden

BioDrill 360 – Precision på bredden

BioDrill 360 är ett pneumatiskt system tillgängligt for ihopfällbara maskiner upp till 12 meters arbetsbredd.

BioDrill 360 är utrustad med ett utmatningssystem – Fenix - som ger en konstant och pålitlig utmatning. 

Fenix åstadkommer en jämn sådd av småfröiga utsädesgrödor med en precision på utsädesgivan ner till 1 kg per hektar. Detta gör det möjligt att hålla bra kontroll på utmatningen och därigenom optimera potentialen för hög skörd och låga kostnader.

Läs mer

Exakt såresultat

BioDrill 360 är utrustad med en kraftig hydraulisk fläkt som klarar av att fördela stora mängder utsäde jämnt över hela arbetsbredden. 

Den kraftiga fläkten garanterar att utmatningsresultatet blir konstant i alla fältförhållanden. 

Läs mer

Teknisk data

BioDrill BD 360 BDA 360
volym sålåda (l) 360 360
Utmatning Pneumatisk/Hydraulisk/Mekanisk Pneumatisk/Elektrisk
Eluttag +12V +12V
Basvikt (kg) ** BD för Rollex: 320
BD för Rexius  500-940:340
BD för Rapid RDAS/C/J with ControlStation: 260 
BDA för Rexius: 360
BDA för Cultus: 265
BDA för TopDown: 330
BDA för Spirit: 165
BDA för Rapid A/S/C/J(gateway): 250
BDA för Carrier XL: 358
BDA för Carrier: 360
Fyllhöjd standard (mm) 1250 1170/1250
Passar till: Rapid A 400-800C/S/J (ControlStation) TopDown 400-700
    Cultus 420-500
    Carrier 420-1225
    Carrier XL 425-1225
    Spirit 400-800C/S
    Rexius 650-1230
   

Rapid A 400-800C/S/J (Gateway)

   

Opus 400-700

   

Swift 400-870

    Rollex 510-620
BioDrill BDX 180 BDX 250
Volym sålåda (l) 180 250
Utmatning Elektrisk Elektrisk
Eluttag +12V +12V
Basvikt (kg) 190 230
Fyllhöjd standard (mm) 650 650
Passar till: TopDown 300 Cultus 400
  Cultus 300-350 * Carrier 400
  Carrier 300-350 * Rapid 400C/S
  Rapid 300C/S  
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 

*  Rapid RDAC: Pneumatisk/Hydraulisk drivning

   Rollex & Rexius 650-940: Mekanisk drivning  

   Rexius 1020-1230: Elektrisk drivning

**Maxvikt visas i tabellen. Vikt varierar beroende på värdmaskin

Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin? Använd vår sökfunktion här. Där finns dokument för alla produkter vi tillverkat sedan 1962.

Gå till söken!

Utforska relaterat innehåll