Tempo planter upgraded with WSX on a field
OPTIMERAD
NOGGRANNHET

Tempo uppgraderad med WSX

Under sommaren 2024, kommer det nya elektroniksystemet WSX introduceras till Väderstad Tempo F, Tempo V och Tempo L. Genom att uppgradera elektroniken i precisionssåmaskinen, kan nya funktioner för att ge ännu säkrare och högre noggrannhet i fält utvecklas.

Tillgängligt – Sommaren 2024

Viktiga funktioner

Auto singulering

Ger exakt frösingulering i såhuset, utan att behöva ställa in nått manuellt.

Aktivt hydrauliskt radenhetstryck

Exakt fröplacering trots förändrade jordförhållanden.

Kurv kompensation

Korrekt utsädesmängd i hela maskinens arbetsbredd - även i svängar.

Ger exakt frösingulering i såhuset, utan att behöva ställa in nått manuellt.

Exakt fröplacering trots förändrade jordförhållanden.

Korrekt utsädesmängd i hela maskinens arbetsbredd - även i svängar.

Auto singulering

Med sensorer i varje radenhet, övervakas singuleringen konstant och justeras automatiskt till optimal inställning. Den automatiska singuleringen sparar tid och ökar produktiviteten i fält. En funktion som särsklit kommer uppskattas av lantbrukare och maskinstationer som byter grödor ofta.

Läs mer
Aktivt hydrauliskt radenhetstryck Tempo

Aktivt hydrauliskt radenhetstryck

Det aktiva hydrauliska radenhetstrycket låter förareren ställa in ett optimalt radenhetstryck som bibehålls automatiskt. Detta ger ännu bättre precision i sådjupet på fröplaceringen trots varierande jordarter eller varierande såbruk.

Läs mer

Kurv kompensation

Gyro sensorer på maskinen upptäcker när maskinen svänger och justerar utmatningen i varje radenhet till att alltid säkerställa korrekt utsädesmängd över maskinens hela arbetsbredd - även i svängar.

Läs mer
En leende man framför en Tempo
"Den nya WSX styrenheten ger oss möjlighet att integrera tre helt nya funktioner för att optimera noggranheten på Tempo ytterligare."

 

Oskar Karlsson
Produktchef Precisionsådd, Väderstad

Läs mer
Tempo upgraderad med  WSX i fält