Väderstad Rapid A 600S i fält

Rapid A 400-800S

Förberedd för framtidens jordbruk

Den pneumatiska såmaskinen Rapid A 400-800S är en kraftig såmaskin förberedd för framtidens jordbruk. De tre modellerna i produktfamiljen är enbart utsädesversioner utrustade med ett såhus med väldigt hög precision och flexibilitet.  Rapid A 400-800S är utvecklat med föraren i åtanke, samtidigt som aldrig kompromissa med hög precision i fröplacering och etableringen.

Click to active 360 product spinner
Del av Rapid konceptet

Rapid såmaskinen erbjuder alltid ett pålitlig såresultat i höga arbetshastigheter. Tusentals Rapid-ägare över hela världen uppskattar enkelheten i konstruktionen, kopplat till en maskinkvalitet som garanterar en lång livslängd och låga driftskostnader. Direktsådd, reducerad bearbetning eller konventionell jordbearbetning – Rapid skapar det perfekta såresultatet i alla situationer.

Läs mer om Rapid konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Rapid A exakt utmatningssystem

Exakt utmatningssystem

I utsädesbehållaren, transporteras utsädet med luftflöde till det hydrauliska utmatningssystemet. 

Utmatningssystemet Fenix kan hantera utsädesgivor från 1.5 kg/ha upp till 500 kg/ha utan att några delar behöver bytas ut. Tack vare den hydrauliska utmatningen, kan höga utsädesmängder matas ut utan att sänka hastigheten.

Den integrerade fläkten snurrar på låga varvtal, vilket ger låg bränsleåtgång och en tyst drift. Dess höga placering är gjord för att hålla nere mängden jorddamm och växtdelar att sugas in och ökar därmed noggrannheten i sådden.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Väderstad såmaskin Rapid A i fält under stormiga förhållanden
Väderstad Rapid A djupinställning från hytten

Djupinställning från hytten

För att snabbt kunna anpassa såmaskinen till varierande jordarter eller olika jordförhållanden i fältet, kan Rapid 400-800S utrustas med ett unikt djup kontroll system, Interactive Depth Control (IDC). 

Systemet gör det möjligt att finjustera sådjupet med 1 millimeters noggranhet i farten, utan att stanna. Detta kombinerat med möjligheten att ändra utsädesmängden, gör att föraren konstant har full kontroll av såarbetet. 

Genom att optimera utmatningen, ges grödan den bästa möjliga starten, vilket leder till perfekt uppkomst.

Läs mer
Väderstad Rapid A erbjuder full tillgänglighet

Full tillgänglighet

Rapid A 400–800S har en centralt placerad plattform med god åtkomst från båda sidorna, som spar tid för föraren. Både behållaren och fläkten kan nås när det behövs från plattformen.  

För att maximera körtiden i fält, är alla tallrikar utrustade med smörjfria lager.

Läs mer
Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält

Spar pengar på oregelbundna fält

Som standard är de bredare modellerna Rapid 600-800S utrustade med halvmaskins-avstängning. Systemets aktiveras från hytten.

På oregelbundna fält, betyder detta stora möjligheter till inbesparingar. 

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde och gödning, samtidigt som grödan för bästa möjliga start med undvikande av dubbelsådder.

Läs mer
Lättanvänd sprutspårsfunktion

Lättanvänd sprutspårsfunktion

Den dynamiska sprutspårsfunktionen gör lägga sprutspår enklare och mer pålitligt än någonsin tidigare. Funktionen är enkel att ställa in med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Vid sådd stänger såmaskinen automatiskt av specifika sårader när det behövs för att matcha sprutans hjulspår.

Läs mer

Modernt kontrollsystem

Det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control ger trådlöst en noggrann kontroll och övervakning av arbetet under sådd i fält. Dessutom drar du fördel av de användarvänliga inställningarna och vridprovet. 

Med iPad kan du ladda ner den senaste uppdaterade programvaran som gör att du drar nytta av framtida förbättrngar.

Läs mer
Väderstad BioDrill monterad på Rapid A

Flera uppgifter i en överfart

Genom att utrusta Rapid A 600-800S med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill 360, kan en smöfröig gröda etableras tillsammans med skyddsgrödan. T.ex. vall eller fånggrödor. 

Spridarplåtarna fördelar utsädet jämnt framför återpackarhjulen, därigenom säkerställs en god jordkontakt.

BioDrill ger en exakt sådd samtidigt som den spar överfarter på fältet.

Läs mer

QuickStart videos

Se våra QuickStart-filmer för din Rapid A 400-800S

Läs mer

Arbetszoner

Zon 1 - Packning

Före sådd packas jorden av traktorns hjul. Packarhjulen på Rapid försäkrar att samma återpackning görs på området mellan traktorhjulen.

Mellanpackare

Extrahjul till mellanpackaren

Vingpackare

Spårluckrare

Zon 2 - Såbäddsbearbetning

Rapid kan utrustas med olika förredskap beroende på fältets behov och förutsättningar. Intensiteten kan ställas in hydrauliskt från traktorhytten under gång, beroende på vilka krav som ställs.

 

CrossBoard Heavy

System Agrilla CrossBoard Light

System Disc

System Disc CrossBoard Light

System Disc Aggressive CrossBoard Light

Zon 3 - Sådd

Rapid har en fantastisk förmåga att hålla sådjupet under de svåraste förhållanden. Varje packarhjul styr sådjupet på två billar med en unik mekanisk koppling. Billarna är gummiavfjädrande som garanterar en lugn gång även vid höga hastigheter. Rapid har upp till 150 kg billtryck (tom sålåda) som gör en god nedträngning även under de tuffaste markförhållanden.

Zon 4 - Återpackning

Varje hjul packar till jorden över två utsädesrader och en rad av gödsel. Återpackning ger god kontakt mellan jord och frö, och därför bra vattenförsörjning till groende frön.

Zon 5 - Avdunstingsskydd

Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Spridarplåtar för snigelgift

Teknisk data

Rapid A 400S 600S 800S
Utmatning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk
Arbetsbredd (m) 4,0 6,0 8,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,1 3,1 4,0
Transportlängd (m) 8,0 8,0 8,0
Basvikt (kg) 5200 6000 7700
Volym sålåda (l) 2900 3100 3100
Antal såbillar 32 48 64
Radavstånd såbillar (mm) 125 125 125
Antal gödningsbillar N/A N/A N/A
Radavstånd gödningsbillar (mm) N/A N/A N/A
Såbillstryck min/max (kg) 117/255 110/205 88/175
Tallriksdiameter förredskap SDA (mm) 450 450 450
Diameter såtallrik (mm) 410 410 410
Hjuldimensions (transporthjul) 190/95x15 190/95x15 190/95x15
Hjuldimension (stödhjul)  N/A 190/95x15 190/95x15
Hydrauluttag 3-4 DV + 1 FR 3-4 DV + 1 FR 3-4 DV + 1 FR
Dragkraftsbehov från (hk) 130 180 240
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40 40
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-14 10-14 10-14

Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.

 
LS = Load sensing    FR = Fri retur    SDA = System Disc Aggressive    N/A = Inte tillgänglig
H = Hydraulisk    P = Pneumatisk     DV = Dubbelverkande     
Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll