En hand full med jord samt en planetsymbol.

PLANET

Vårt största bidrag till en hållbar värld är de maskiner och metoder vi utvecklar. Vi kommer att fortsätta att optimera vårt avtryck inom jordbrukssektorn.

Hur vi arbetar

Ansvar för vår jord

Världens befolkning ökar och behovet av mat ökar samtidigt som tillgången till odlingsbar mark blir mer begränsad och därmed jordbruksmetoder mer reglerade. Ett stort ansvar ligger hos oss som tillverkare av jordbruksmaskiner att stödja och möjliggöra för världens bönder att producera mer mat på ett effektivt och hållbart sätt. Nyckeln är en god jordhälsa som ger skördar i generationer. Vår produktutveckling fokuserar på precision, och att maximera potentialen i varje process på åkern och i varje frö. Genom åren har vi presenterat innovationer som har tagit precisionssådd till en ny nivå. Vi har även infört lösningar som minskar jordbearbetning och användningen av kemikalier avsevärt. Minskad jordbearbetning innebär minskad risk för erosion och ökar möjligheten till kollagring, vilket minskar utsläppen.

Läs mer

Vi vill skapa välstånd på landsbygden i generationer.

Läs mer

Vad vi gör:

  • Fokus produktutveckling: resurseffektivitet, precision
  • Ultra-grund bearbetning
  • Optimerat lantbruk
  • Utföra flera uppgifter i en överfart
Läs mer
Ett grönt fält med växande grödor.

Ansvar för vårt avtryck

I vår produktionskedja arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera våra processer och tillverkningsmetoder för att minska avfall, spara energi och förbättra användningen av råmaterial. Vi har antagit målet att uppnå nettonollutsläpp från våra egna operationer över hela världen senast år 2045.

Våra ambitioner och krav på kvalitet är höga. Leverantörer och material väljs med stor omsorg. Vi är stolta över att samarbeta med en lika ambitiös leverantör av högkvalitativt stål, svenska SSAB. Tillsammans utmanar vi materialets egenskaper för att extrahera det bästa resultatet. Våra ansträngningar har resulterat i en unik sammansättning av stål som leder till maskiner med lång livslängd och minimalt underhåll, en signatur för Väderstad.

Läs mer

Vi samarbetar och förbättrar med omsorg, det ligger i vår DNA.

Läs mer

Vad vi gör:

  • Nettonollutsläpp till 2045
  • Miljöcertifierade eller fossilfria transporter från våra anläggningar i Sverige
  • 100% fossilfri elektricitet vid våra svenska produktionsanläggningar
  • Maskiner med lång livscykel
  • Uppförandekod för våra leverantörer
Läs mer
En hand sveper över fältet.

Vårt bidrag till SDG:erna

Utforska mer

Hållbarhetsrapport

Läs vår fullständiga hållbarhetsrapport här.