Tempo, en ny generation precisionssåmaskin

Oöverträffad precision vid mycket hög hastighet

Väderstad Tempo är en ny generation precisionssåmaskin, som levererar en oöverträffad precision vid dubbla hastigheten jämfört med traditionella precisionssåmaskiner. Direktsådd, minimerad- eller konventionell jordbearbetning - Tempo presterar utmärkt under alla förhållanden. Resultatet är en jämn uppkomst, där grödan ges den bästa möjliga starten.

Nästa generations utmatning

Tempos hjärta är det unika utmatningshuset, Gilstring’s Såhus, som levererar en oöverträffad precision i väldigt höga hastigheter. Hemligheten bakom ligger i faktumet att Tempo tar full kontroll av utsädesfröets rörelse, från utmatningen hela vägen ner i jorden. Tack vare detta, påverkas inte precisionen i såresultatet av vibrationer eller kuperad terräng.

Läs mer
Precision i 3D

Precision i 3-D

Tempo levererar en oöverträffad precision i tre dimensioner – på längden, på djupet, och i raden.
1. Längsled - Exakt avstånd mellan varje utsädesfrö i såraden
2. Sådjup– Exakt sådjup till varje utsädesfrö
3. Rad för rad – individuell avstängning av utsäde, gödningen och mikronäring, rad för rad

Läs mer

PowerShoot - Hastighet och hög precision

På traditionella precisionssåmaskiner, faller utsädesfröet fritt genom såröret från utmatarhuset ner till jorden. Vartefter vibrationer och skakningarna ökar, studsar fröet i såröret och mycket av den precision utmatarhuset åstadkommer förloras på vägen ner till jorden.
Det är här som Tempo, med sitt trycksatta sårör, står ut från mängden precisionssåmaskiner.
Tack vare PowerShoot tekniken, som använder lufttryck för att upprätthålla full kontroll på utsädesfröet hela vägen ner i jorden, så är gravitationen utesluten som felkälla och hastigheten som sådden utförs i är inget störande element för hög precision.

Läs mer
Väderstad high speed planter row units in field

Resultatet av precision

Att ta höghastighetssådden till nästa precisionsnivå, innebär också att ta itu med frågan om missade frön samt dubbelsådda utsädesfrön. Missad sådd i raden innebär färre skördebärande plantor vid skördetid. Men, dubbletter kan vara lika skördepåverkande. Plantor som står för nära varann konkurrerar med varandra om solljus och växtnäring, vilket ger ojämn mognad och minskad skörd. Missad sådd kan orsakas av externa faktorer, medans dubbletter alltid skapas av såmaskinen. Med Tempo nås målet: samma förutsättningar för alla plantor. Jämnt radavstånd resulterar i att grödan mognar jämnt och sannolikheten ökar för högsta möjliga avkastning.

Läs mer

Utmärkt i alla grödor

Satsen för småfröiga utsäden, vilken inkluderar upphängda stopphjul och möjligheten att justera vinkeln för closing wheels, säkerställer bra resultat när du planerar småfröiga grödor som till exempel raps och sockerbetor. Detta förbättrar avkastningen och utökar användningsområdet för höghastighetssåmaskinen.

Läs mer

En maskin flera olika grödor

Majs, sockerbetor, sojabönor, solrosor, oljeväxter, bomull, durra och många fler – Tempo kan precisionsså ett stort urval av grödor med utmärkt resultat. Beroende på vilka grödor som ska odlas, så kan Tempo ställas om genom några enkla förändringar av radavståndet och maskinkonfigurationer. Tempo innebär med andra ord hög flexibilitet på gården. Resultatet syns i ökad effektivitet och minimerad maskinkostnad per hektar. Byte av utsädestallrikar görs på några få sekunder, utan behov av verktyg.

Läs mer

502 hektar majs på 24 timmar - Upplev äkta såkapacitet och precision. Läs mer

Elektrisk drivning ökar noggrannheten

Utmatningshusen har individuell elektrisk utmatning, som gör det möjligt att stänga av radenheterna en i taget, på det viset spar man utsäde och andra insatsvaror på oregelbundna fält.
Tack vare den elektriska drivning kan varje såhus individuellt kalibreras för olika utsädesgivor, en viktig fördel i utsädesodling. I jämförelse med mekaniskt drivna precisionssåmaskiner så ger den elektriska drivningen inte problem med slirande drivhjul eller problem med kedjor, som resulterar i ojämn utmatning.

Läs mer

Direktsådd, minimerad eller konventionell bearbetning

Med Tempo, går det att så med upp till 325 kg billtryck. Detta möjliggör precisionssådd vid hög hastighet i alla möjliga olika fältförhållanden och brukningsmetoder.
För att spara på såfukten och öka kapaciteten i hektiska tidsperioder på gården, är det möjligt att precisionsså direkt i stubben.
Tack vare den kraftiga radenheten och effektiva radrensare, kan Tempo leverera perfekt såresultat i alla fältförhållanden.

Läs mer

Optimal frö-till-jord kontakt

När utsädesfröet lämnar såröret, stoppas det av stop-hjulet.
Stop-hjulet fyller två viktiga uppgifter; det stoppar fröet vid exakt rätt plats och pressar ner det mot fuktig jord.
Detta garanterar optimal frö-till-jord kontakt och en snabb och jämn groning.

Läs mer
Väderstad precisionssåmaskin Tempo byggd för höga hastigheter

Byggd för höga hastigheter

Varje komponent på Tempo är konstruerad för höghastighetssådd, med minimala krav på service.
Alla leder på radenheten är smörjfria och det kraftiga parallelllänkaget är konstruerat för att kunna överföra stor vikt till radenheten. Ramen, radenheterna, fläkten, hydrauliken – alla har en robust konstruktion. Tempo är därför en hållbar och flexibel precisionssåmaskin som är lätt att underhålla. Och som passar behoven på din gård.

Läs mer

Exakt arbetsdjup under alla förutsättningar

För att i alla lägen optimera trycket  på radenheten, efter fältets förutsättningar, kan alla Tempomodeller utrustas med hydraulisk viktöverföring. Genom att aktivera både positivt och negativt tryck , kan du garantera den bästa möjliga starten för varje typ av utsäde. Den hydrauliska viktöverföringen kontrolleras från det iPad-baserade kontrollsystemet E-Control.

Läs mer
Väderstad Tempo built for high speed

Utforska produkterna inom Tempo konceptet

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: