Väderstad Rapid A  i fält

Rapid A 600-800C

Extrem kapacitet

Såmaskinerna i produktfamiljen Rapid A 600-800C blåser ut utsäde och gödning med en väldigt hög kapacitet. Alla modeller har en stor sålåda på 6.000 liter uppdelad med en mellanvägg i två lägen. Rapid A 600-800C kombinerar en imponerande kapacitet med enkel körbarhet och bra etableringar i alla förhållanden.

Click to active 360 product spinner
Del av Rapid konceptet

Rapid såmaskinen erbjuder alltid ett pålitlig såresultat, även i höga arbetshastigheter. Tusentals Rapid-ägare över hela världen uppskattar enkelheten i konstruktionen, kopplat till en maskinkvalitet som garanterar en lång livslängd och låga driftskostnader. Direktsådd, reducerad bearbetning eller konventionell jordbearbetning – Rapid skapar det perfekta såresultatet i alla situationer.

Läs mer om Rapid konceptet

Utvalda egenskaper

Väderstad Rapid A konstruerad för höga utsädesmängder

Konstruerad för höga utsädesmängder

Det hydrauliskt drivna utmatningssystemet Fenix är konstruerat att kunna hantera alla utsädesstorlekar i utsädesmängder från 1,5 kg/ha upp till 500 kg/ha, utan att behöva byta ut några detaljer. 

Detta betyder att utmatningssystemet aldrig kommer vara den begränsade faktorn för höga utsädesmängder och höga såhastigheter i fält.

Läs mer
Väderstad Rapid A 600-800C har en väldigt flexibel utsädesbehållare

Väldigt flexibel utsädesbehållare

Den stora sålådan har en justerbar mellanvägg som separerar utsädes- och gödnings-behållaren. 

På kombisåmaskinen, Rapid A 600-800C, matar en integrerad utmatarskruv ut gödningen från baksidan på behållaren direkt ut i luftflödet till fördelarhuset för gödningsbillarna. Det finns också en ren utsädessåmaskin, som kallas Rapid A 600-800J, på den används den integrerade gödningsskruven i botten i motsatt riktning så att allt utsäde transporteras till behållarens främre del, där det sedan matas ut med det ordinarie såhuset Fenix.

För att erbjuda full flexibilitet, kan också kombi-versionen Rapid A 600-800C använda denna teknik för att kunna lasta hela behållaren med utsäde och använda den utan gödning t.ex. med höstvete i höstsådden. 

Läs mer
Väderstad såmaskin Rapid 800C uppkomst
Väderstad Rapid A djupinställning från hytten

Justera sådjupet i farten

För att blixtsnabbt kunna anpassa sådjupet till varierande jordarter eller jordstrukturer i fält, så kan Rapid A 600-800C utrustas med ett unikt djupkontrollsystem, Interactive Depth Control (IDC). Systemet gör det möjligt att finjustera sådjupet med en noggrannhet på 1 mm, allt i farten under sådd. 

Kombinerat med möjligheten att justera utsädes- och gödningsmängden i farten, kan föraren konstant ha full kontroll på alla detaljer i såarbetet.

Läs mer
Väderstad Rapid A 600-800C lätt att manövrera

Lätt att manövrera

De pivoterande packarhjulen längst fram bär upp en del av såmaskinen och dess last, och tack vare ett sinnrikt snabbvändnings-länkage, så är såmaskinen väldigt följsam bakom traktorn och enkel att hantera på vändteg och väg.

Tack vare denna design, så är svängradien imponerande liten trots maskinen stora storlek. Detta gör det möjligt med mindre vändtegar och maximalt utnyttjande av fältets fulla skördepotential.

Den smala transportbredden på 3 meter gör transport på väg säker och snabb.

Läs mer
Väderstad Rapid A combi - stor öppning för snabb påfyllning

Enormt stor öppning för snabb påfyllning

För maximal såtid i fält, har sålådan en väldigt stor öppning, vilket ger snabb, säker och enkel påfyllning.

Den stora sidomonterade plattformen ger full åtkomlighet till hela sålådan. Rullpresseningen som täcker över behållaren öppnas lätt från marknivå, och spar därmed tid under hektiska tidsperioder på gården.

Läs mer
Väderstad Rapid spar pengar på oregelbundna fält

Spar pengar på oregelbundna fält

Som standard är de bredare modellerna Rapid 600-800C utrustade med halvmaskins-avstängning. Systemets aktiveras från hytten.

På oregelbundna fält, betyder detta stora möjligheter till inbesparingar. 

Lantbrukare som regelbundet använder halvmaskins-avstängning uppskattar faktumet att de kan spara upp till 5% utsäde och gödning, samtidigt som grödan för bästa möjliga start med undvikande av dubbelsådder.

Läs mer

Full kontroll med Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye är ett unikt system för fröräkning och såövervakning. Med SeedEye kan lantbrukare enkelt ställa in antalet frön per kvadratmeter utan att behöva kalibrera. SeedEye säkerställer utmärkta såresultat med full kontroll.

Läs mer
Lättanvänd sprutspårsfunktion

Lättanvänd sprutspårsfunktion

Den dynamiska sprutspårsfunktionen gör lägga sprutspår enklare och mer pålitligt än någonsin tidigare. Funktionen är enkel att ställa in med det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control. Vid sådd stänger såmaskinen automatiskt av specifika sårader när det behövs för att matcha sprutans hjulspår.

Läs mer
Modernt kontrollsystem

Modernt kontrollsystem

Det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control ger trådlöst en noggrann kontroll och övervakning av arbetet under sådd i fält. Dessutom drar du fördel av de användarvänliga inställningarna och vridprovet. 

Med iPad kan du ladda ner den senaste uppdaterade programvaran som gör att du drar nytta av framtida förbättrngar.

Läs mer

Flera moment i en överfart

Genom att utrusta Rapid A 600-800C med den monterbara småfröiga såmaskinen BioDrill 360, kan en smöfröig gröda etableras tillsammans med skyddsgrödan. T.ex. vall eller fånggrödor. 

Spridarplåtarna fördelar utsädet jämnt framför återpackarhjulen, därigenom säkerställs en god jordkontakt.

BioDrill ger en exakt sådd samtidigt som den spar överfarter på fältet.

Läs mer

Produkt koncept

Zon 1 - Utjämnande packning

Före sådd packas jorden av traktorns hjul. Packarhjulen på Rapid A försäkrar att samma återpackning görs mellan traktorhjulen och utanför traktorns dubbelmontage, ute på såmaskinens vingar.

 

Vingpackare

Zon 2 - Såbäddsbearbetning

Rapid kan utrustas med olika förredskap beroende på fältets behov och förutsättningar. Intensiteten kan ställas in hydrauliskt från traktorhytten under gång, beroende på vilka krav som ställs.

 

 

CrossBoard Heavy

System Agrilla CrossBoard Heavy

System Disc

System Disc CrossBoard Heavy

Zon 3 - Sådd

Rapid har en fantastisk förmåga att hålla sådjupet under de svåraste förhållanden. Varje packarhjul styr sådjupet på två billar med en unik mekanisk koppling. Billarna är gummiavfjädrande som garanterar en lugn gång även vid höga hastigheter. Rapid har upp till 150 kg billtryck (tom sålåda) som gör en god nedträngning även under de tuffaste markförhållanden.

Zon 4 - Återpackning

Varje hjul packar till jorden över två utsädesrader och en rad av gödsel. Återpackning ger god kontakt mellan jord och frö, och därför bra vattenförsörjning till groende frön.

Zon 5 - Avdunstningsskydd

Efterharven skapar ett poröst avdunstningsskydd som förhindrar skorpbildning efter häftiga regn.

Spridarplåtar för snigelgift

Teknisk data

Rapid A 600C 800C
Utmatning Hydraulisk Hydraulisk
Arbetsbredd (m) 6,0 8,0
Transportbredd (m) 3,0 3,0
Transporthöjd (m) 3,5 4,0
Transportlängd (m) 9,6 10,3
Basvikt (kg) 7300 8700
Volym låda (l) 6000 * 6000 *
Antal såbillar 48 64
Radavstånd såbillar (mm) 125 125
Antal gödningsbillar 24 32
Radavstånd gödningsbillar (mm) 250 250
Såbillstryck min/max (kg) 95/195 85/165
Tallriksdiameter förredskap SDA (mm)    
Diameter såtallrik (mm) 410 410
Bromsar P P
Rekommenderad körhastighet (km/h) 10-14 10-14
Hjuldimension (transporthjul) 190/95x15 190/95x15
Hjuldimension (stödhjul) 195/95x15 195/95x15
Hydrauluttag 5 DV + FR 5 DV + FR
Dragkraftsbehov från (hk) 240 260
Oljekapacitet hydraulisk fläkt (l/min) 40 40
     
Väderstad har försökt att på alla sätt beskriva våra produkter korrekt. Men på grund av vårt engagemang att ständigt förnya oss och våra metoder för att ge våra kunder de bästa möjliga produkterna, kan vissa uppgifter ha ändrats. Exakta specifikationer för varje produkt kommer att bekräftas vid beställningstillfället.
 
LS = Load sensing    FR = Fri retur    SDA = System Disc Aggressive    N/A = Inte tillgänglig
H = Hydraulisk   P = Pneumatisk   DV = Dubbelverkande    

*Lådan kan fördelas 50/50% utsäde/gödning, 40/60% utsäde/gödning eller 100% utsäde

Läs mer

Sök produktdokumentation

Letar du efter produktdokument såsom manualer, reservdelsböcker eller QuickStarts för din Väderstad-maskin?

Sök i produktdokumentationen

Utforska relaterat innehåll