Tempo småfrökit

Tempo småfrökit

Satsen för småfröiga utsäden för Väderstad Tempo förbättrar resultaten vid sådd av småfröiga grödor, som till exempel raps och sockerbetor. Detta ökar avkastningen och utökar ytterligare användningsområdet för höghastighetssåmaskinen.

Utmärkt såprecision för småfröiga utsäden

När du sår en småfröig gröda på grunt djup måste såmaskinen vara mycket varsam med utsädet. Det viktigaste i satsen för småfröiga utsäden är de upphängda stopphjulen och förmågan att justera vinkeln för Stängningshjulen.

Läs mer

Varsamt stopphjul

Stopphjulets uppgift är att säkerställa en optimal kontakt mellan utsäde och jord när utsädet lämnar såröret. Genom att utrusta stopphjulet med en upphängning kan den här operationen justeras för att vara varsammare mot utsädet. Detta är fördelaktigt för småfröiga utsäden som sås grunt.

Läs mer

Stängning enligt behovet

För att ge en bra stängning av såfåran vid grunt sådjup kan vinkeln för closing wheels justeras. Ändringen av vinkeln för stängningshjulen utförs enkelt med en spak på varje radenhet.

Läs mer
Tempo en mångsidig maskin

En maskin – flera grödor

Majs, sockerbetor, sojabönor, solrosor, raps, bomull, durra och många fler – Tempo kan så en mängd olika grödor med utmärkt resultat. Genom att enkelt ändra radavståndet och maskininställningen för olika grödor erbjuder Tempo många kombinationsmöjligheter för gården. Resultatet är högre effektivitet och minimerade maskinkostnader per hektar. Byte av såtallrikarna görs på några sekunder utan behov av verktyg.

Läs mer

502 hektar på 24 timmar

Upptäck världsrekordet i majssådd: