Tempo

För att tillgodose olika behov inom lantbruket, så erbjuder vi många olika tillval när det gäller att utrusta och förbättra din Väderstad-maskin. Detta gäller även för utrustning som finns i din ägo sedan tidigare. Väderstad kan förse en sedan tidigare levererad Tempo med en mängd olika tillbehör. Här är några exempel:

  • Mikrogranulatbehållare Behållaren rymmer 17 liter för att matcha kapaciteten i utsädesbehållaren. Behållaren används för en startgiva med gödningsmedel eller bekämpningsmedel.
  • Förhöjt luftintag Ett förhöjt luftintag kommer avsevärt att minska mängden damm som kommer in i fläkten eller fläktsystemet. Detta alternativ rekommenderas i områden där det är dammigt under sådden.
  • Radrensare Uppgiften för radrensaren är att ta bort skörderester, kokor och stenar.
  • Stängningshjul Stängningshjulet stänger utsädesfåran.Väderstad erbjuder flera typer av stängningshjul beroende på lantbrukets förutsättningar.
  • Markörer Tempo har hydrauliskt styrda markörarmar som tillval. Markörarmarna kan utrustas med antingen tallrik eller spets.