Swift

För att tillgodose olika behov inom lantbruket, så erbjuder vi många olika tillval när det gäller att utrusta och förbättra din Väderstad-maskin. Detta gäller även för utrustning som finns i din ägo sedan tidigare. Väderstad kan förse en sedan tidigare levererad Swift med en mängd olika tillbehör. Nedan följer några exempel:

 

  • Bakre kopplingsdrag Kopplingsdraget gör det möjligt att koppla en ringvält bakom din Swift vilket innebär att två bearbetningar kan åstadkommas i en överfart.
  • Efterharv Ett efterredskap med vanliga efterharvpinnar monterade förbättrar ytterliggare ytans jämnhet.
  • Tiller Ett efterredskap med Tiller pinnar monterade förbättrar ytterliggare utjämningen, ger bra återpackning och ger ett gott arbetsresultat. Angreppsvinkeln och anläggstryck kan enkelt justeras med en enkel sprint och en vev.
  • BioDrill, är en monterbar sålåda som omvandlar valfri Väderstad-maskin till en såenhet med hög precision för småfröiga grödor. En lösning som sparar såväl tid som pengar samt förbättrar jordmånen.