Marathon spetsar

Det rätta ekonomiska och agronomiska valet

Marathon är samlingsnamnet för hårda metallspetsar från Väderstad. I jämförelse med en vanlig standardspets, så håller en hårdmetallspets upp till 10 gånger längre ute i fält. Därutöver tilkommer många agronomiska fördelar. Marathon-spetsar används i huvudsak för djupgående kultiveringsmaskiner, men också för att skapa såbäddar.

Läs mer

Tidsaspekten

Marathon säkerställer att du kan tillbringa mer tid ute i fält, så att du kan vara produktiv när vädret tillåter. Inga spetsar behöver bytas under högsäsong, en förutsättning som kan vara avgörande vissa år.

Läs mer

Utsatt position - hårdare slitage

Slitaget på en slitdel varierar, beroende på var på kultivatorn slitdelen sitter. På den främre raden, speciellt vid traktorns hjulspår, är slitaget mycket högre än på de rader som sitter längre bak.

Marathon löser detta problem, eftersom den hårda metallen på spetsen alltid bibehåller samma arbetsdjup.

Läs mer

Bibehållet djup och blandning

I och med att hårdmetallen placerats på den allra yttersta spetsen av spetsen så bibehålls det perfekta arbetsdjupet genom spetsens hela livslängd.

Ytterligare en fördel är att mängden material som blandats ihop förblir densamma över tid. En halvhjärtad satsning på spetsen, hade inneburit att jobbet utförts halvdant.

Läs mer

Den delade Marathon-vingen bibehåller formen

Bredden på vingarna är central för möjligheten att uppnå full genomskärning. En halvdann genomskärning får direkta konsekvenser för arbetsresultatet. Delningen av Marathon-vingen förblir densamma över tid, så att den perfekta bredden bibehålls. 

Läs mer

Vinklad hårdmetall ger sten en tuff match

Marathons hårda metall är vikt runt spetsen. Detta innebär att basen är väldigt kraftig när det trycker på från två håll, vilket gör den väldigt motståndskraftig mot sten.

Ytterligare en fördel är att spetsen inte blir sliten underifrån, vilket skulle kunna spräcka hårdmetallen.

Läs mer

Delad spets ger bättre genomträngning

De bredare Marathon-spetsarna har en smalare mittsektion. Detta förbättrar genomträngningen under svåra förhållanden och säkerställer att det avsedda arbetsdjupet bibehålls.

Läs mer

Plan yta förbättrar jordflödet

Alla Marathon-spetsar har en helt plan yta, liknande plogens form. Detta optimerar genomflödet av jord vilket minimerar såväl motstånd som förbrukning av diesel.

Läs mer

Metall på de rätta stället

Balansen mellan hårdmetall och stål har optimerats för att Marathon-spetsens form ska bibehållas så länge som möjligt. Detta ökar livlängden ute i fält avsevärt. Förstärkningen av spetsen är jämn runtom, detta för att förebygga att eventuella sprickor uppstår. 

Läs mer