iPad med E-Services för TopDown och Opus
OPTIMERAR
JORDBEARBETNINGEN

E-Service för TopDown och Opus

Till säsongen 2024, kommer kultivatorerna Väderstad TopDown och Opus in i en ny tidsålder. Utöver en uppdaterad design i själva maskinen, betyder detta att det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control införs till kultivatorfamiljerna, och därmed en möjlighet att styra kultivatorerna med styrfiler i traktorns GPS.

 

Tillgängligt – Hösten 2023

TopDown på ett fält med olika färger

Framtidens jordbearbetning är optimerad

Nästa steg efter användning av styrfiler för utsäde och gödning i såmaskinen är att använda samma tankesätt i jordbearbetningen. Här finns besparingar att göra med regeln "så mycket som nödvändigt, men så lite som möjligt". En del av fördelarna är dieselbesparing och förbättrad jordhälsa, andra fördelar är möjligheten att öka arbetshastigheten samt minska slitaget. Dessutom möjliggör detta en autonom jordbruksframtid, självkörande jordbruksmaskiner.

Varierade jordarter

Varierande jordar möjliggör dieselbesparingar

De flesta fält har en variation av markförhållanden inom sina fältgränser. Tyngre jordar innebär ofta utmaningar när det gäller att skapa en såbädd, medan vissa lättare jordar tenderar att bli självkomprimerande, vilket kräver en mer intensiv och djupare jordbearbetning. Idag bearbetas oftast alla jordarter på en åker på samma sätt. Genom att anpassa jordbearbetningen till markens beskaffenhet finns möjlighet att spara diesel samtidigt som man har samma skördpotential.

Skydda Dina tillgångar

Skydda Din värdefullaste tillgång

Jord ska varken bearbetas för mycket eller för lite. Genom att anpassa jordbearbetningen efter de faktiska behoven ser vi till att störa jorden så lite som möjligt. Detta minimerar möjliga negativa effekter av jordbearbetning, såsom kolförluster, avdunstning och erosion.

Mindre bränsle

Bearbeta endast där det behövs

På många åkrar sker jordpackning i någon grad. Problemet är att det sällan är jämnt fördelat. Många gånger är det begränsat till vändtegar och sprutspår. Genom att öka bearbetningsintensiteten endast på problemområden kan resten av fältet bearbetas med mindre bränsle.

Hantering av växtrester

Bättre hantering av växtrester

Mer växtrester vid höga skördar innebär i allmänhet ett behov av större arbetsdjup för att blanda ner dem på rätt sätt. Genom att anpassa arbetsdjupet till en skördekarta, möjliggörs en bättre såbädd och därmed en framtida jämnare skörd.

Återpackning

Bättre återpackning

Genom att anpassa återpackningen i vältpacketet efter arbetsdjup, jordtyp eller fukthalt i jorden garanteras följande gröda bästa möjliga växtförhållanden.

Varierande jordar möjliggör dieselbesparingar

De flesta fält har en variation av markförhållanden inom sina fältgränser. Tyngre jordar innebär ofta utmaningar när det gäller att skapa en såbädd, medan vissa lättare jordar tenderar att bli självkomprimerande, vilket kräver en mer intensiv och djupare jordbearbetning. Idag bearbetas oftast alla jordarter på en åker på samma sätt. Genom att anpassa jordbearbetningen till markens beskaffenhet finns möjlighet att spara diesel samtidigt som man har samma skördpotential.

Skydda Din värdefullaste tillgång

Jord ska varken bearbetas för mycket eller för lite. Genom att anpassa jordbearbetningen efter de faktiska behoven ser vi till att störa jorden så lite som möjligt. Detta minimerar möjliga negativa effekter av jordbearbetning, såsom kolförluster, avdunstning och erosion.

Bearbeta endast där det behövs

På många åkrar sker jordpackning i någon grad. Problemet är att det sällan är jämnt fördelat. Många gånger är det begränsat till vändtegar och sprutspår. Genom att öka bearbetningsintensiteten endast på problemområden kan resten av fältet bearbetas med mindre bränsle.

Bättre hantering av växtrester

Mer växtrester vid höga skördar innebär i allmänhet ett behov av större arbetsdjup för att blanda ner dem på rätt sätt. Genom att anpassa arbetsdjupet till en skördekarta, möjliggörs en bättre såbädd och därmed en framtida jämnare skörd.

Bättre återpackning

Genom att anpassa återpackningen i vältpacketet efter arbetsdjup, jordtyp eller fukthalt i jorden garanteras följande gröda bästa möjliga växtförhållanden.

Topdown och Opus

Varje arbetszon, kontrolleras individuellt

Genom att använda det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control, kan föraren ha full kontroll av maskinen direkt från traktorhytten. Med ett tryck på en knapp, kan föraren ställa in olika arbetsdjup eller bearbetningsintesitet på tallrikarna, pinnarna, utjämnarna eller vältrullarna under drift. För att assistera fältarbetet, kan fyra förinställda knappar användas för att lagra fyra olika maskin inställningar.

Läs mer
"Genom att kunna variera maskinens arbetsdjup kan jag se en fördel med att vara effektivare när det gäller tid, bränslekostnad och det största för mig är att inte överanstränga vår största tillgång – som är vår jord. Att ha den kontrollen med Väderstad E-Service är perfekt för vår gård."

Jamie Robson
Thoresby Farming, UK

Läs mer

Styrfil för jordbearbetning

Införandet av Väderstad E-Service på TopDown och Opus gör att maskinerna kan använda styrfiler för att styra maskininställningen automatiskt i fältet med hjälp av en fältkarta.

Läs mer

Full kontroll från hytten

Genom användandet av det iPad-baserade kontrollsystemet Väderstad E-Control, kan föraren ha full kontroll på maskinen direkt från traktorhytten. Med ett tryck på en knapp, kan föraren ställa in det individuella arbetsdjupet eller bearbetningsintensitet på tallrikarna, pinnarna, utjämnarna eller vältrullarna under drift.

Läs mer
"Vi har sett en efterfrågan från lantbrukare att optimera jordbearbetningen ytterligare. Genom att kunna anpassa maskininställningen efter förhållandena på fältet är det möjligt att optimera agronomi och arbetsresultat. Införandet av Väderstad E-Service till TopDown och Opus är nyckeln till detta."

 

Wolfram Hastolz
Produktchef Jordbearbetning, Väderstad

Läs mer
TopDown och Opus i fält