SeedEye-sensorerne er monteret på hver såslange på såmaskinen.

SeedEye: Automatisk styring af udsædsmængden uden behov for indsåning

Väderstads SeedEye-system revolutionerer såningen ved at eliminere indsåning af såsæden og tilbyde frøtælling i realtid for præcis såning. Derudover overvåger det for blokeringer og advarer dig øjeblikkeligt om eventuelle forstyrrelser i frø- eller gødningsflowet. Det sikrer optimal effektivitet og kontrol på marken og gør SeedEye til det ultimative værktøj til moderne landbrug.

Automatisk styring af udsædsmængden

SeedEye er et automatisk system, der styrer din udsædsmængde i realtid. Ved at tælle hvert frø, der passerer gennem såslangerne, giver det dig fuld kontrol over det nøjagtige antal frø, som din såmaskine sår i marken.

Læs mere

Intet behov for indsåning af frø

Hvis du udstyrer din næste Väderstad såmaskine med det unikke SeedEye frøtællesystem, betyder det, at du ikke behøver at udføre en kalibrering af frøene. Det maksimerer din effektivitet i marken og giver dig fuld kontrol over såningen.

Læs mere

Blokeringsovervågning

SeedEye overvågning af blokeringer sikrer problemfri såning, ved straks at opdage og advare om eventuelle blokeringer. Systemet giver dig fuld kontrol fra kabinen, hvilket muliggør hurtige justeringer og opretholder driftseffektiviteten.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Automatisk frøtælling og justering af udsædsmængden

SeedEye-sensorerne er monteret på alle såslanger på såmaskinen. I marken registrerer SeedEye-sensorerne nøjagtigt antallet af frø, der passerer gennem hvert enkelt såslange.

Ved at kombinere såmaskinens indstillinger med kørehastighedsdata fra såmaskinens radar, justerer systemet automatisk udsædsmængden for at opretholde det valgte plantetal.

Med adgang til præcise data kan du træffe kvalificerede beslutninger for øget effektivitet og maksimerede resultater i planteavlen.

Læs mere
"Det første år havde vi masser af frø tilovers efter sæsonen, men efter at have talt frøene i marken med SeedEye viste det sig, at udsædsmængden var perfekt. Nu bestiller vi færre frø hvert år, og det betyder, at vi sparer penge."

Frank Fuhrer, Tyskland

Læs mere
Luftfoto af en såmaskine i marken, der illustrerer, hvordan SeedEye arbejder med frø/m².

Den mest pålidelige måling: frø/m²

Med SeedEye indstilles din udsædsmængde i form af antallet af frø pr. kvadratmeter. I modsætning til enheden kg/ha påvirkes frø/m² ikke af variationer i frøtypen, såsom ændringer i tusindkornsvægten og forskelle mellem frøpartier. Hvis dit mål er 303 frø/m², vil SeedEye levere dette konsekvent, uanset disse faktorer.

Du skal blot informere SeedEye-systemet om det nøjagtige antal frø, du vil have sået på din mark, og SeedEye vil få det til at ske.

Med SeedEye bevæger vi os ud over vægtbaserede målinger, såsom kg/ha, og fokuserer i stedet på den mest afgørende metrik - antallet af frø på marken.

Læs mere

Eksempel: SeedEye vs. traditionelt system

Beslutningen om udsædsmængden begynder med et mål for plantebestanden pr. m², f.eks. 300 hvedeplanter/m². Justeringer foretages derefter baseret på spireevnen for den valgte frøtype og markspireprocenten.

Læs mere

SeedEye (frø/m²)
SeedEye er klar til brug med det samme, så du kan begynde at så med din udsædsmængde angivet i frø/m²
- uden behov for indsåning. Den opnår konsekvent det ønskede plantetal og giver dig fuld kontrol over din udsædsmængde.

Ønsket plantetal: 300
Spireevne: 99%
Frø/m²: 303
Læs mere

Traditionelt system (kg/ha)

I det traditionelle system kræver beregning af udsædsmængden i kg/ha, at den anslåede tusindkornsvægt (TKV) inddrages i beregningen. Det indebærer en risiko for målingens nøjagtighed. Hvis for eksempel såsækkens TKV ikke stemmer helt overens med den beregnede gennemsnitlige TKV, kan en afvigelse på blot 5-10 gram gøre det betydeligt sværere at bestemme den korrekte udsædsmængde til manuel indsåning af såmaskinen. Enhver variation i TKV udgør en risiko for ikke at nå den ønskede udsædsmængde.

Ønsket plantetal: 300 300 300 300
Spireevne: 99% 99% 99% 99%
Tusindkornsvægt: 45 50 55 60
Kg/ha: 136,5 151,5 167 182
Læs mere
"SeedEye betyder, at vi kan bruge frø pr. kvadratmeter i stedet for at skulle veje og indså frøene, hver gang vi skifter frøsort eller kører ind i en ny mark."

Scott Hoskin, England

Læs mere

Landmændenes erfaringer med SeedEye

Er du nysgerrig efter at vide, hvad landmænd synes om SeedEye? Se disse korte videoudtalelser, og lær om SeedEyes effekt direkte fra landmændene.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Scott Hoskin, England

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Frank Fuhrer, Tyskland

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

René Tilly, Frankrig

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Erik Kajar, Estland

Læs mere
Landmand Peter Malmström fra Sverige smiler med Väderstad E-control i hånden.

"Ved hjælp af Väderstad SeedEye kan jeg beregne mit nøjagtige behov for frø i antal frø pr. kvadratmeter. Takket være dette kan jeg tage den korrekte mængde frø hjem og være sikker på, at jeg altid har, hvad jeg har brug for."

Peter Malmström, Sverige

Læs mere
Hånd fuld af frø

Beregn din næste udsædsmængde

Brug Väderstads udsædsberegner til at konvertere mellem udsædsmængde og frøantal - kg/ha, frø/m2 eller planter/m2.

Læs mere
DLG-mærket tildelt SeedEye i 2019

DLG godkendt

I 2019 modtog Väderstad et prestigefyldt testmærke fra det anerkendte DLG-testcenter i Tyskland. SeedEye-systemet blev tildelt dette mærke efter dets imponerende præstation i tests udført i hvede og raps, som var de afgrøder, der indgik i evalueringen. Det opnåede meget tilfredsstillende resultater og understregede dets effektivitet og pålidelighed, når det gælder kontrol af udsædsmængden.

Læs mere

SeedEye frøtælling og blokeringsovervågning understøttes fuldt ud af: