Nedbrydning af halm

Når den bliver håndteret rigtigt, er halm en vigtig faktor i jorden

Halmen bør snittes og spredes af mejetærskeren, så overfladen lettere kan angribes af jordens mikroorganismer og halmen nedmuldes hurtigt i jorden og nedbrydningen startes. Når halmen håndteres korrekt, er den en fordel for jorden, fordi jordstrukturen forbedres og jorden bliver mere porøs.

Når halm indblandes i jorden, bliver det straks angrebet af svampe og bakterier. Disse mikroorganismer har brug for kulhydrater til deres vækst og bruger halmen som kulstof og energikilde. Dette betyder, at halmens vægt gradvist falder efterhånden som mikroorganismerne vokser og nedbryder halmen.

Læs mere

Vægtreduktionen sker med det samme

Hvis halmstubbe blandes i jorden i midten af september, vil de have tabt en tredjedel af deres vægt i midten af oktober. Det følgende forår, vil det halve af halmens vægt være tilbage og i september, året efter halmen først blev nedblandet, vil kun 10-20% af halmens oprindelige vægt være tilbage. Resten er blevet til nye bakterier og svampe, som er gået tabt i luften, eller er omdannet til nyt organisk materiale i jorden.

Læs mere

Intet behov for ekstra nitrogen

Under nedbrydningsprocessen, har mikroorganismerne også brug for nitrogen. I starten af nedbrydningen stjæler processen derfor noget kvælstof fra jorden og låser det uden for planternes rækkevidde. Omkring 3kg N per ton halm er låst under denne periode. Når halvdelen af halmens oprindelige vægt er gået tabt ved nedbrydning, vender processen tilbage, og kvælstoffet returneres til jorden. På det tidspunkt er niveauet af mineralsk kvælstof i jorden tilstrækkeligt højt, hvorfor mangel på kvælstof i forbindelse med halmnedbrydning sjældent forekommer. Dog kan der forekomme mangel på kvælstof på forageren eller på arealer mejetærskeren har overset, da der ophober sig meget halm her. 

Læs mere

Slid er vigtigt

Mens jorddybden er ubetydelig for nedbrydningen, så er det vigtigt, at halmens overflade brydes når den passerer gennem mejetærskeren. Hvis ikke, har mikroorganismerne svært ved at angribe den organiske struktur i halmens overflade.

Læs mere

‘Tilsmudsning' af halmen

Nedbrydningen af halm begynder i det øjeblik halmen kommer i kontakt med jorden og mikroorganismerne går til angreb. Nedbrydningen er bedst i de øverste 5 cm af jorden. Halmens længde har ingen betydning for nedbrydningen, så der er faktisk ingen fordel i at snitte det fint, så længe den efterfølgende kultivering kan håndtere halmens størrelse.

Men processen begynder bare det halmen ligger på jordoverfladen. Tre kraftige regnbyger kan resulterer i, at halmen taber op til 90% af sit kalium og 60% af dets fosforindhold, der ryger tilbage i jorden.

Læs mere

Halmnedbrydning øger fertiliteten

Effekten af regelmæssig indblanding af halm i jorden, i modsætning til markafbrænding, sikrer en bedre aggregatstabillitet, flere regnorme og en mere porøs jord med en bedre ledeevne. Mange landmænd i hele Europa har observeret dette, efter den mere restriktive holdning til markafbrædning har fået fodfæste i forskellige lande.

Læs mere

Ordbog:

Kuldioxid = gasformigt affaldsprodukt (CO2) fra cellernes respiration i rødderne. Er samtidigt byggesten sammen med vand til dannelse af sukker i planten via fotosyntesen.

Hydraulisk ledeevne = mængden af vand, som kan infiltreres i jorden inden for en vis tid, er en god indikator for, hvor godt jorden fungerer fra et jordmæssigt fysisk perspektiv. 

Læs mere