Såbede

Hvordan skaber du et optimalt såbed, hvilke karakteristika skal det have og hvilke krav skal det opfylde? Da såbedet på mange måder er nøglen til et godt udbytte, vil vi gerne dele vores viden med dig.

I guiden nedenfor præsenteres du for hands-on fakta om hvordan du skaber de bedst mulige forhold for dine frø, uanset afgrøde.

Vigtigheden af såbedsforberedelse

Forberedelse af såbed

Hvordan man forbereder og skaber et godt såbed.

Læs mere
Såbedet skal forsyne frøet med idelle konditoner

Krav til et såbed

De idelle såbed skaber grundlaget for et højt udbytte.

Læs mere